Képviselő-testületi ülések [ 159 ]
2022 [ 65 ]
2023 [ 74 ]
Határozatok [ 88 ]
2019 [ 1 ]
2021 [ 36 ]
2022 [ 32 ]
Jegyzőkönyvek [ 404 ]
Rendeletek [ 323 ]
2020 [ 34 ]
Nem hatályos rendeletek [ 30 ]
3/2020. (II. 12.) - Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről. 21/2020. (VI. 26.) - Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról. 3/2020. (II. 12.) - Módosítás - 7/2020. (III. 18.).pdf 3/2020. (II. 12.) - Módosítás - 18/2020. (VI. 26.).pdf 3/2020. (II. 12.) - Módosítás - 27/2020. (IX. 4.).pdf 3/2020. (II. 12.) - Módosítás - 35/2020. (XI. 20.).pdf 16/2020. (VI. 11.) - Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 8/1997. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 36/2020. (XI. 20.) - az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2012. (IV. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról 20/2020. (VI. 26.) - Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 3/2020. (II. 12.) - Módosítás - 28/2020. (IX. 4.).pdf 26/2020. (VII. 24.) - A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 13/2020. (VI. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról 24/2020. (VII. 24.) - A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 6/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról. 4/2020. (II. 12.) - A pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 2/2020. (I. 24.) - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 23/2016. (IX. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról. 32/2020. (IX. 4.) - a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 6/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 37/2020. (XI. 20.) - A pilisvörösvári társadalmi szervezetek pénzbeli támogatásának módjáról szóló 19/2010. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 22/2020. (VII. 24.) - Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 6/2005. (IV. 07.) önkormányzati rendelete módosításáról. 11/2020. (V. 5.) - Pilisvörösvár Város Polgármesterének rendelete Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a veszélyhelyzet ideje alatt elfogadott rendeleteinek a megerősítéséről. 8/2020. (III. 18.) - A közterületek használatáról szóló 10/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról. 17/2020. (VI. 11.) - A pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 29/2020. (IX. 4.) - Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 12/2020. (VI. 3.) - Az anyakönyvi szolgáltatások egyes díjairól szóló 18/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 14/2020. (VI. 3.) - A helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2015. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról. 25/2020. (VII. 24.) - A parkoló tárcsával működő, korlátozott időtartamú parkolási rendszer kialakításáról szóló 1/2020. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 34/2020. (IX. 4.) - A helyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 19/2020. (VI. 26.) - A helyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 33/2020. (IX. 4.) - A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 15/2020. (VI. 3.) - Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 20/2011. (VIII. 08.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. 5/2020. (II. 12.) - A pilisvörösvári társadalmi szervezetek pénzbeli támogatásának módjáról szóló 19/2010. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról. 9/2020. (III. 18.) - Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2012. (IV. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról.
2019 [ 26 ]
Nem hatályos rendeletek [ 26 ]
2/2019. (II. 8.) - Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről 21/2019. (XI. 4.) - Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról. 17/2019. (VIII. 5.) - A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 20/2019. (IX. 20.) - A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 16/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 3/2019. (II. 8.) - A pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 24/2019. (XI. 29.) - Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról. 14/2019. (VI. 21.) - A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 23/2019. (XI. 29.) - A helyi adókról szóló 23/2008. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 16/2019. (VIII. 5.) - A pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 12/2019. (V. 31.) - Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 8/1997. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 5/2019. (III. 29.) - A településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendeletmódosításáról. 1/2019. (I. 25.) - A temetőkről és a temetkezésről szóló 2/2000. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 8/2019. (IV. 26.) - A temetőkről és a temetkezésről szóló 2/2000. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 2/2019. (II. 8.) - Módosítás - 18/2019. (IX. 9.).pdf 2/2019. (II. 8.) - Módosítás - 22/2019. (XI. 29.).pdf 2/2019. (II. 8.) - Módosítás - 9/2019. (V. 31.).pdf 4/2019. (III. 29.) - A bölcsődei ellátásokról, azok igénybevételéről és az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 17/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról. 2/2019. (II. 8.) - Módosítás - 10/2020. (IV. 27.).pdf 26/2019. (XII. 13.) - Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 8/1997. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 7/2019. (IV. 26.) - Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról. 10/2019. (V. 31.) - A pilisvörösvári társadalmi szervezetek pénzbeli támogatásának módjáról szóló 19/2010. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról. 13/2019. (VI. 14.) - A településkép védelméről szóló 32/2017. (XII. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
. 15/2019. (VIII. 5.) - Pilisvörösvár Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 16/2014. (VI. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról. 19/2019. (IX. 20.) - A zajártalom elleni védekezés szabályairól szóló 6/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról. 25/2019. (XI. 29.) - A temetőkről és a temetkezésről szóló 2/2000. (II. 28.). 11/2019. (V. 31.) - Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2012. (IV. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról.
2018 [ 21 ]
Nem hatályos rendeletek [ 20 ]
2/2018. (II. 9.) - Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 17/2018. (XI. 5.) - A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 2/2018. (II. 9.) - Módosítás - 8/2018. (VI. 1.).pdf 2/2018. (II. 9.) - Módosítás - 6/2019. (IV. 26.).pdf 2/2018. (II. 9.) - Módosítás - 12/2018. (VII. 26.).pdf 15/2018. (IX. 7.) - A gépjármű várakozóhelyek megváltásáról szóló 11/2005. (VI. 17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. 11/2018. (VI. 21.) - A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 4/2018. (III. 2.) - A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézéséről szóló 16/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. 2/2018. (II. 9.) - Módosítás - 18/2018. (XI. 30.).pdf 14/2018. (IX. 7.) - A zöldfelületek fenntartásáról szóló 25/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 19/2018. (XI. 30.) - A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 3/2018. (III. 2.) - A Helyi Építési Szabályzatról szóló 16/2014. (VI. 02.) önkormányzati rendeletmódosításáról. 9/2018. (VI. 21.) - A Helyi Építési Szabályzatról szóló 16/2014. (VI. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról. 5/2018. (III. 29.) - A közterületek használatáról szóló 7/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 1/2018. (I. 26.) - A bölcsődei ellátásokról, azok igénybevételéről és az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 17/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról. 7/2018. (IV. 27.) - Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról. 13/2018. (VII. 26.) - Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2012. (IV. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról. 16/2014. (VI. 02.) - Módosítás - 2018.-07.-21.pdf 16/2014. (VI. 02.) - Módosítás - 2015.02.06.pdf 16/2014. (VI. 02.) - Módosítás - 2018.03.02.pdf
2017 [ 36 ]
Nem hatályos rendeletek [ 30 ]
3/2017. (II. 13.) - Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről. 13/2017. (V. 2.) - Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról. 6/2017. (II. 27.) - A zöldfelületek fenntartásáról szóló 25/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 3/2017. (II. 13.) - Módosítás - 31/2017. (XII. 1.).pdf 14/2017. (V. 2.) - Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 8/1997. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 29/2017. (IX. 29.) - A közterület- és városrésznevek, valamint a házszámozás megállapításáról, illetve azok jelöléséről szóló 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról. 34/2017. (XII. 15.) - A közterületek használatáról szóló 7/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 23/2017. (VIII. 7.) - A közterületek használatáról szóló 7/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 30/2017. (X. 27.) - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 23/2016. (IX. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról. 24/2017. (IX. 8.) - A bölcsődei ellátásokról, azok igénybevételéről és az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 17/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról. 12/2017. (V. 2.) - Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2012. (IV. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról. 4/2017. (II. 27.) - A bölcsődei ellátásokról, azok igénybevételéről és az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 17/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról. 33/2017. (XII. 15.) - A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 6/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról. 1/2017. (I. 27.) - A helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2015. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról. 22/2017. (VIII. 7.) - A temetőkről és a temetkezésről szóló 2/2000. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 35/2017. (XII. 15.) - A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 25/2017. (IX. 8.) - A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 3/2017. (II. 13.) - Módosítás - 21/2017. (VIII. 7.).pdf 11/2017. (V. 2.) - Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról. 3/2017. (II. 13.) - Módosítás - 6/2018. (IV. 27.).pdf 16/2017. (V. 29.) - A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 5/2017. (II. 27.) - A településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól 21/2017. (VIII. 7.) - Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról. 9/2017. (II. 27.) - Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 8/1997. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 28/2017. (IX. 29.) - Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 6/2005. (IV. 07.) önkormányzati rendelete módosításáról. 20/2017. (VIII. 7.) - A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 6/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról. 17/2017. (V. 29.) - Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2012. (IV. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról. 19/2017. (VIII. 7.) - Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 6/2005. (IV. 07.) önkormányzati rendelete módosításáról. 2/2017. (I. 27.) - A közterületek használatáról szóló 7/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról.
3:2017. (II. 13.) [ 1 ]
2016 [ 25 ]
Nem hatályos rendeletek [ 23 ]
4/2016. (II. 12.) - Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről 22/2016. (IX. 9.) - A temetőkről és a temetkezésről szóló 2/2000. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 2/2016. (I. 29.) - A pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására. 24/2016. (IX. 9.) - A Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és a Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 6/1993. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról. 12/2016. (V. 2.) - A pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 5/2016. (II. 12.) - Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17 /2012. (IV. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról. 25/2016. (IX. 30.).pdf 4/2016. (II. 12.) - Módosítás - 10/2017. (V. 2.).pdf 18/2016. (VII. 22.) - A pilisvörösvári társadalmi szervezetek pénzbeli támogatásának módjáról szóló 19/2010. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról. 20/2016. (IX. 9.) - Pilisvörösvár Város címerének és zászlajának és pecsétjének alapításáról és használatának rendjéről, valamint a Millenniumi emlékzászló használatáról szóló 16/2000. (IX. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról. 27/2016. (XI. 28.) - A helyi adókról szóló 23/2008. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 4/2016. (II. 12.) - Módosítás - 26/2016. (XI. 28.).pdf 1/2016. (I. 29.) - Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására. 4/2016. (II. 12.) - Módosítás - 15/2016. (VI. 20.).pdf 6/2016. (II. 26.) - Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 6/2005. (XI. 07.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 4/2016. (II. 12.) - Módosítás - 19/2016. (IX. 9.).pdf 14/2016. (V. 27.) - Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 8/1997. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 10/2016. (V. 2.) - Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról. 3/2016. (I. 29.) - Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 8/1997. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 4/2016. (II. 12.) - Módosítás - 11/2016. (V. 2.).pdf 13/2016. (V. 27.) - A pilisvörösvári társadalmi szervezetek pénzbeli támogatásának módjáról szóló 19/2010. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról. 21/2016. (IX. 9.) - A helyi építési szabályzatáról szóló 16/2014. (vi. 02.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 16/2014. (VI. 02.) - Módosítás - 2016.09.09.pdf
2015 [ 21 ]
Nem hatályos rendeletek [ 18 ]
4/2015. (II. 27.) - A pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról. 11/2015. (V. 04.) - Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására. 12/2015. (V. 04.) - A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 6/2014. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról. 21/2015. (XI. 30.) - Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására. 16/2015. (IX. 4.) - A Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és a Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 6/1993. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról. 14/2015. (VI. 26.) - A temetőkről és a temetkezésről szóló 2/2000. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 8/2015. (III. 30.) - önkormányzati rendelete Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására. 23/2015. (XII. 21.) - A város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 13/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról. 5/2015. (III. 30.) - A Helyi Építési Szabályzatról szóló 16/2014. (VI. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról 1/2015. (II. 06.) - Módosítás - 10/2015. (V. 04.).pdf 1/2015. (II. 06.) - Módosítás - 20/2015. (XI. 30.).pdf 1/2015. (II. 06.) - Módosítás - 7/2016. (III. 18.).pdf 1/2015. (II. 06.) - Módosítás - 15/2015. (VII. 24.).pdf 1/2015. (II. 06.) - Módosítás - 7/2015. (III. 30.).pdf 2/2015. (II. 06.) - A helyi építési szabályzatáról szóló 16/2014. (vi. 02.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 19/2015. (XI. 2.) - A helyi adókról szóló 23/2008. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 18/2015. (XI. 2.) - A bölcsődei ellátásokról, azok igénybevételéről és az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 17/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról. 16/2014. (VI. 02.) - Módosítás - 2015.04.14.pdf
2014 [ 25 ]
Nem hatályos rendeletek [ 23 ]
3/2014. ( II. 06.) - Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről 10/2014. (III. 10.) - A temetőkről és a temetkezésről szóló 2/2000. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 7/2014. (II. 06.) - A közterület használatáról szóló 7/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 23/2014. (IX. 29.) - A településképi véleményezési eljárásról szóló
 22/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 22/2014. (VIII.29.) - Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2012. (IV. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról. 4/2014. (II. 06.) - A helyi adókról szóló 23/2008. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 24/2014. (IX. 29.) - A településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló
 23/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 20/2014. (VII.25.) - A temetőkről és a temetkezésről szóló 2/2000. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 18/2014. (VI. 02.) - Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 17/2014. (VI. 02.) - A közterület használatáról szóló 7/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 1/2014. (II. 06.) - A településképi véleményezési eljárásról szóló 22/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról. 3/2014. ( II. 06.) - Módosítás -29/2014. (XII. 01.).pdf 3/2014. ( II. 06.) - Módosítás - 21/2014. (VII. 25.).pdf 3/2014. ( II. 06.) - Módosítás - 11/2014. (III. 31.).pdf 2/2014. (II. 06.) - A településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló 23/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 6/2014. (II. 10.) - A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról 3/2014. ( II. 06.) - Módosítás - 8/2014. (II. 19.).pdf 12/2014. (III. 31.) - Az adóztatással kapcsolatos feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 20/2011. (VIII. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról 3/2014. ( II. 06.) - Módosítás - 15/2014. (IV. 28.).pdf 3/2014. ( II. 06.) - Módosítás - 6/2015. (III. 30.).pdf 14/2014. (IV. 28.) - Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról. 13/2014. (IV. 11.) - A város építészeti örökségének helyi védelméről 14/2014. (IV. 28.) - Melléklet - 14_2014_(IV. 28.)_vagyonkimutatas.pdf
2013 [ 27 ]
Nem hatályos rendelet [ 26 ]
10/2013. (III. 12.) - A pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokról 4/2013. ( II. 11.) - Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről 6/2013. (II. 11.) - A helyi adókról szóló 23/2008. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 22/2013. (VI. 28.) - A településképi véleményezési eljárásról 14/2013. (IV. 16.) - A köztisztaság fenntartásáról és a városképvédelem egyes kérdéseiről szóló 4/1991. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 2/2013. (I. 03.) - Az állatok tartásáról szóló 24/2007. (IX. 18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 27/2013.(VIII.9.) - Az önkormányzati tulajdonú vízközmű által biztosított szennyvízelvezetés és kezelés díjáról szóló 1/2001. (I. 15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 25/2013.(VIII.9.) - Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról 18/2013. (IV. 29.) - A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézéséről szóló 16/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 4/2013. ( II. 11.) - Módosítás - 25/2013.(VIII.9.).pdf 17/2013. (IV. 29.) - A pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének módosításáról 1/2013. (I. 03.) - Az Önkormányzati Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 04.) önkormányzati rendelet módosítására 4/2013. ( II. 11.) - Módosítás - 9/2014. (III. 10.).pdf 9/2013. (III. 12.) - A településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól. 4/2013. ( II. 11.) - Módosítás -16/2013. (IV. 29.).pdf 15/2013. (IV. 29.) - Az önkormányzat 2012. évi zárszámadásról 12/2013. (III. 12.) - Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 8/1997. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 3/2013. (I. 16.) - A köztisztasággal, települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 8/1996. (VII. 4.) önkormányzati rendelet módosítására 19/2013. (VI. 03.) - Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 6/2005. (XI. 07.) rendeletének módosításáról 23/2013. (VI. 28.) - A településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről 7/2013. (II. 11.) - Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2012. (IV. 02.) önkormányzati rendelet módosítására 5/2013 (II. 11.) - A város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2004. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 24/2013 (VIII.9.) - Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására 4/2013. ( II. 11.) - Módosítás - 30 /2013. (XI. 06.).pdf 8/2013. (II. 11.) - A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 11/2011. (IV. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról (helyesbítve) 26/2013 (VIII. 9.) - A közterületek használatáról szóló 7/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
2021 [ 19 ]
Nem hatályos rendeletek [ 12 ]
4-2021. (III. 22.) 2020. évi költségvetési rend. mód. 5-2021. (III. 22.) az egyes helyi önk. rend. az avar és kerti hulladék égetésével kapcs. rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezéséről 6/2021. (IV. 26.) Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról 11/2021. (VII. 19.) Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szervezeti és működési szabályzatáról 12/2021. (IX. 22.) Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 15/2021. (XI. 19.) Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 16/2021. (XI. 19.) a pilisvörösvári társadalmi szervezetek pénzbeli támogatásának módjáról szóló 19/2010. (XI. 15.) rendelet módosításáról 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2012. (IV. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról 9/2021. (VI.25.) a közterületi térfigyelő rendszer kialakításáról és működtetéséről szóló 6/2020. (II. 28.) rendelet módosításáról 12/2021. (IX. 22.) Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról – melléklet 13/2021. (X. 1.) a településrendezési és településképi eszközök készítésével, és módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 15/2021. (XI. 19.) Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról – melléklet
2022 [ 30 ]
Nem hatályos rendeletek [ 21 ]
26/2022. (XII. 19.) Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 2/2022. (II. 16.) a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, költségtérítéséről 3/2022. (II. 25.) a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 16/2011. (V. 30.) rendelet módosításáról 4/2022. (III. 16.) Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról 7/2022. (V. 2.) az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról, valamint a település érdekében kimagasló tevékenységet kifejtett személyek halálával kapcsolatos kegyeleti tennivalókról szóló módosítás 24/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről 4/2022. (III. 16.) Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról – melléklet 5/2022. (III. 16.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 23/2016. (IX. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról 8 /2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 8/1997. (VI. 30.) rendelet módosításáról 9/2022. (V. 27.) a lakossági kezdeményezésre önkormányzati támogatással megvalósuló járdaépítésekről szóló 8/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 13/2022. (VII. 18.) a helyi termelői piac működéséről és üzemeltetéséről 10/2022. (VII. 18.) a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 17/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 14/2022. (VIII. 17.) a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 17/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 11/2022. (VII. 18.) a bölcsődei ellátásokról, azok igénybevételéről és az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 17/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról 12/2022. (VII. 18.) Pilisvörösvár Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 16/2014. (VI. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról 16/2022. (X. 17.) a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 18/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról 17/2022. (X. 17.) az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 8/1997. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 18/2022. (X. 17.) a temetőkről és a temetkezésről szóló 14/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról 21/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete a a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 17/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 23/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 10/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 27/2022. (XII. 19.) az egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről
2023 [ 11 ]
Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []