Miben segíthetünk?

Helyi adók

Helyi adók

Tájékoztató helyi adók fizetésével kapcsolatosan:

I. Iparűzési adó

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény felhatalmazásában Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 23/2008. (XI. 26.) önkormányzati rendeletének 8. §-a, 9. §-a valamint 10. §-a szerint a vállalkozók iparűzési adó fizetésére kötelezettek, ha Pilisvörösvár Város Önkormányzat illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek.

  1. Az adó mértéke: 
    1. Iparűzési adó 1,85%
  2. Az adófizetés határideje: 
    1. Március 16. (adóelőleg)
    2. Május 31. (előző évi végleges adó)
    3. Szeptember 15. (adóelőleg)

(Az előző évről szóló bevallás benyújtásának határideje tárgyév május 31.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján az önkormányzati adóhatósághoz a vállalkozók a megfizetett iparűzési adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő május 31-ig kötelesek megfizetni, illetőleg a túlfizetés összegét ettől az időponttól igényelhetik vissza.)

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet értelmében a 2021. évben végződő adóévben, a rendeletben meghatározott mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a helyi iparűzési adó mértéke 1 %. 

A rendelet szerint KKV-nak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 %-át kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni.

Fontos, hogy az adóelőleg felezés lehetőségét csak akkor tudja igénybe venni a vállalkozó, ha 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára a NAV-on keresztül, a NAV által rendszeresített elektronikus nyomtatványon erről kifejezetten nyilatkozik. 

2021. január 1-jétől a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettség – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettséget kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesíthető (NAV-HIPA). Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerülnek. 

 

II. Gépjárműadó 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2021. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi át a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az önkormányzati adóhatóságoktól. A 2021-től kezdődő időszakra járó adót a NAV számlájára kell megfizetni, az általuk kiküldött határozat alapján. A továbbiakban a kedvezmények és a mentességek, valamint a gépjárműadóhoz kapcsolódó adóigazolások (0-s igazolás parkoláshoz) tekintetében is a NAV jár el. 

A gépjárműadóval kapcsolatos értesítőket az adóhatóság megküldi a lakosság számára a meghosszabbított fizetési határidővel. 

A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-ig, a második részletet 2021. szeptember 15-ig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára. 

A 2021. január 1.  előtti időszakra vonatkozóan megállapított gépjárműadó kötelezettség esetében még az önkormányzati adóhatóság jár el.

  

Online, bankkártyával is intézhetők az adóbefizetések az önkormányzatok felé

2020. március 10.

2020. március 9-én 9 órától bevezetésre került országosan az önkormányzati ASP rendszerben az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER), melynek következtében az adók, díjak, illetékek elektronikus úton történő befizetése lehetővé vált.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ASP Elektronikus Fizetési szolgáltatás (ASP e-fizetés) bevezetésével az ügyfeleknek lehetősége van a kiválasztott önkormányzati adóhatósághoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét elektronikus úton lekérdezni és teljesíteni.

A szolgáltatás igénybevétele elektronikus azonosítást követően lehetséges.

Kizárólag olyan személy jogosult elektronikus úton adóbevallást teljesíteni, folyószámla egyenleget lekérdezni, illetve elektronikus befizetés során adóztatás adatokat lekérni, akinek a személyes azonosító adatai (4T: név/születési név, anyja neve, születési hely, születési idő) hiánytalanul és pontosan szerepelnek az adónyilvántartásban, mint adózó, vagy mint meghatalmazott személy. Az adatkezeléshez az ügyfél hozzájáruló nyilatkozata is szükséges, ami az e-Önkormányzat Portál felületén az első bejelentkezéskor tehető meg.

A Portál a következő címen érhető el: https://ohp-20.asp.lgov.hu . Az e-Önkormányzat portál a városi honlap kiemelt információk között elhelyezett linken keresztül is elérhető.

 

NAV elérhetőségek

NAV Közép-magyarországi Regionális Főigazgatósága
1132 Budapest, Váci út 48/c-d.
1438 Budapest Pf. 510.

NAV Közép-magyarországi Regionális Főigazgatóság
Észak-budapesti Igazgatósága
1139 Budapest, Teve u. 8-10.
1387 Budapest Pf. 45.

NAV Közép-magyarországi Regionális Főigazgatóság
Kelet-budapesti Igazgatósága
1144 Budapest, Gvadányi u. 69.
1438 Budapest Pf. 512.

NAV Közép-magyarországi Regionális Főigazgatóság
Dél-budapesti Igazgatósága
1096 Budapest, Haller u. 3-5.
1476 Budapest Pf. 93.

NAV Közép-magyarországi Regionális Főigazgatóság
Pest megyei Igazgatósága
1134 Budapest, Dózsa György út 128-130.
1397 Budapest Pf. 535.

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []