Miben segíthetünk?

Wenczl József (2020)

Wenczl József (2020)

posztumusz

táncos - koreográfus

Wenczl József 1945. május 8-án született Pilisvörösváron, itt végezte el általános iskolai tanulmányait. Az általános iskola elvégzése után a famintakészítői szakmát tanulta ki, később a helyi középiskolában tett érettségi vizsgát. Első munkahelye még tizenévesen, 1962-ben a Magyar Hajó- és Darugyár lett, ahol több mint húsz évet dolgozott, 1983-ig fizikai munkakörben, de már 1973-ban sikeresen elvégezte a Kulturális Minisztérium által koordinált néptánc vezetőképző szakot. 1981-ben a Népművelődési Intézetnél „C” kategóriás néptánc vezetői képesítést szerzett, 1986-ban középfokú közművelődési szakvizsgát tett. A 80-as években főiskolai oklevelet szerzett közművelődés-néprajz szakon. 1983. januárjától kezdve mintegy negyedszázadon keresztül a nyugdíjba vonulásáig, 2007. májusáig szülőhelyének művelődési házában dolgozott, német nemzetiségi kulturális szakelőadóként. 25 év alatt több alkalommal a megbízott igazgatói tisztet is ellátta.

Kisgyermek kora óta élénken érdeklődött a német nemzetiségi hagyományok, különös tekintettel a nemzetiségi tánc iránt. 1961- ben 16 éves korában id. Hidas György buzdítására kezdett táncolni a pilisvörösvári táncegyüttesben, ő szerettette meg vele a szép német táncokat és népdalokat. 1965-ben a Budapesti Központi Nemzetiségi Táncegyüttesnek is tagja lett, ahol megismerkedett más népek táncaival is, de a vörösvári együttesnek továbbra is tagja maradt. A Fáklya táncegyüttes koreográfusa Kricskovics Antal tematikus táncai nagy hatással voltak rá, így készültek el a későbbiekben Wenczl József tematikus koreográfiái, például az Újévi köszöntő, az Emlékképek vagy a Menyasszonybúcsúztató. 1967-ben házasságot kötött Pétervári (Pilczinger) Zsuzsannával. 4 gyermekük született 1970-ben Péter, 1972-ben Zsuzsanna, 1976-ban Balázs és 1980-ban Zoltán. Mind a 4 gyermeke örökölte apja tánc iránti szeretetét és elhivatottságát, hiszen mindannyian gyermekkoruktól kezdve táncoltak a vörösvári táncegyüttesben. 3 fia Péter, Balázs és Zoltán a mai napig aktív tagjai a tánccsoportnak.

1970-től a tánc mellett már egyre többször készített saját koreográfiát is. Koreográfiái megalkotásához felhasználta azon gyűjtőmunka eredményét, melyet 1973-tól kezdve folytatott. Bejárta Baranya, Bács-Kiskun, Vas, Fejér, Tolna és Pest megye településeit, hogy a magyarországi németek körében gyűjthessen népdalokat, néptáncokat, hagyományokat, melyeket a későbbiekben beépített koreográfiáiba.

1970-től vezette a vörösvári gyermek tánccsoportot, majd 1976-ban átvette a felnőtt csoport vezetését is.

1994-től tíz éven át a Magyarországi Németek Táncszekciójának elnöke volt. 1975 – 2006-ig a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes vezetőjeként tevékenykedett. 2006-tól, a tánccsoport közhasznú egyesületté alakulásától 2014 októberében tragikus hirtelenséggel bekövetkezett haláláig az együttes tiszteletbeli elnöke, koreográfusa és művészeti vezetője volt.

A vörösvári táncegyüttes mellett több magyarországi német nemzetiségi táncegyüttesnek is volt hosszabb-rövidebb ideig táncoktatója, koreográfusa, illetve művészeti vezetője.

Wenczl József országosan és nemzetközi viszonylatban is elismert koreográfus volt. Csaknem 100 koreográfia fűződik nevéhez, amelyek közül számos koreográfiát nemcsak hazánkban, hanem külföldön, többek között Németországban, Franciaországban, Ausztráliában, Brazíliában és az Amerikai Egyesült Államokban is bemutattak. Néptánc-fesztiválokon többször kapta meg a legjobb koreográfiáért járó díjat. A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes háromszor lett fesztiváldíjas a vezetésével (Nívó díj: 1984 és 1989-ben, Kulturális Minisztérium Kiváló Együttes díja 1987-ben). Táncai a Budapesti Táncművészeti Főiskola tananyagában is szerepelnek. A Wenczl József által vezetett Táncegyüttes jelentős szerepet vállalt a helyi kulturális értékek megőrzésében, a német nemzetiségi hagyományok ápolásában, Pilisvörösvár nemzetközi kapcsolatainak erősítésében.

Wenczl József az alábbi kitüntetéseket tudhatta magáénak:

1972 – A Szocialista Kultúráért díj
1978-tól kezdődően több koreográfiai első díj a nemzetiségi néptáncfesztiválokon
1980-as évek – Pest Megye Közművelődéséért díj
1989 és 1996 – Koreográfusi Nívó-díj (Magyarországi Németek Szövetsége)
2001 – Piliscsabáért emlékérem (Piliscsaba Község Önkormányzata)
2003 – Északi Régió Németségéért Kitüntetés (ÉMNÖSZ)
2004 – Pest Megye Művészetéért Díj (Pest Megye Közgyűlése)
2005 – A Magyarországi Német Tánckultúráért Díj (Landesrat)
2007 – Nívódíj – Dunai Svábok Világ-szövetsége, Stuttgart
2008 – Művészeti díj – Művészetek Háza Pilisvörösvár
2011 – Ehrenurkunde (Landesrat der ungarndeutschen Chöre, Kapellen und Tanzgruppen – Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa)
2011 – Freész Károly Díj (Szári Örökség Közhasznú Egyesület)
2014 – Ehrenabzeichen in Gold (Landesmannschaft der Donauschwaben – Duna menti Svábok Világszövetsége)
2014 – Pilisvörösvárért emlékérem, a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttessel megosztva

Tevékenységét nagy odaadással, kitartással, lelkesedéssel végezte, tanítványaival is jó kapcsolatot ápolt. Kiemelkedő szakmai tudása, kitartása, lelkiismeretes munkája miatt tisztelték, szerették, becsülték.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és a Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 6/1993. (III. 4.) önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva Wenczl József táncos-koreográfus részére több mint fél évszázados kiemelkedő táncművészeti tevékenysége, a magyarországi németek tánckultúrájának megőrzésében és továbbadásában táncosként, koreográfusként és művészeti vezetőként játszott kiemelkedő szerepe elismeréseként posztumusz Pilisvörösvár Város Díszpolgára címet adományoz.

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []