Miben segíthetünk?

Temetőüzemeltetés

Temetőüzemeltetés

 

TEMETŐI NYITVATARTÁS

November 3. és február 28. között 8 -17 óráig,
Március 1. és október 31. között 7 –20 óráig nyitva
Mindenszentek és Halottak napján 7 –21 óráig tartnyitva a temető

 

A TEMETŐ HÁZIRENDJE

Kedves Temetőlátogatók

1. A temetőben csak a sírok, síremlékek, urnafülkék díszítésére szolgáló, illetve a kegyeletitárgyak (koszorúk, vázák, virágok, mécsesek, gyertyák stb.) helyezhetők el.

2. Hulladékotkizárólag az arra a kijelölt helyén szabad kitenni.

3. A temetőben tilos gépjárművel közlekedni, kivéve:

-a súlyos mozgáskorlátozottat szállító járművet,
-a temetkezési tevékenységben részt vevő járművet,
-a temetőben vállalkozásszerűen munkát végző járműveket,
-üzemeltetői engedéllyela mozgássérülteket, az időseket és a betegeket szállító járművek.

4. A temető területén 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.

5. A temetőbe állatokat bevinni TILOS!

6. A temetőben végzendő minden munka elvégzéséhez - sírgondozás kivételével - kizárólag a temető üzemeltetője adhat engedélyt.

7. Fát, cserjét a köztemető területén magánszemély nem ültethet. Ez alól kivételt képez a sírra ültetett olyan örökzöld, amely teljes kifejlettségében nem magasabb 1,5 m-nél, és átmérője nem több 0,6 m-nél. A 2 méter magasságot elérő, nem gondozott ültetvényeket a temető üzemeltetője eltávolíttathatja és az eltávolítás költségeit a sír gondozására kötelezettel szemben megtéríttetheti.

8. A temetőben végzendő sírhelygondozás során tilos a lombokat és a fűnyesedéket az útra seperni.

9. A temetőben kihelyezett locsolókannákat használat után az arra kijelölt helyre vissza kell vinni.

10. A temető teljes területén dohányozni tilos.

11. A temető területén, illetve annak környezetében alkoholt, bódító szereket fogyasztani tilos.

12.Tilos minden olyan magatartás, ami mások nyugalmát zavarja vagy zavarhatja

13. Fenti szabályok megsértése helyszíni bírság kiszabását, vagy hatósági eljárás megindítását vonhatja maga után.

 

ÜZEMELTETŐ

Pilisvörösvár Város Önkormányzata (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.)A temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési illetve kártérítési felelősség az önkormányzatot nem terheli.

 

A SÍRHELYEK MEGVÁLTÁSI IDEJE

A Polgármesteri Hivatal temetőüzemeltetési tapasztalata, hogy a T. Lakosság közül sokan nem tudják, hogy az általuk megváltott sírhelyek használati ideje nem örökös, azok a törvény, illetve az önkormányzati rendelet értelmébenbizonyos idő utánlejárnak. Az alábbiakban tájékoztatjuk a T. Sírhelytulajdonosokat, hogy az egyes sírhelytípusok az utolsó betemetéstől számítva, hány év múlva járnak le:

-a szimpla és dupla sírhelyhasználati ideje 25 év,
-az urnasírhelyhasználati ideje15 év,-az urnafülkék használati ideje 10 év,
-a kripta használati ideje 80 év elteltével jár le.

A temetési helyek további használati joga az eredetivel azonos időtartamra ismételten megváltható, melyekért megváltási díjat kell fizetni.

Az Önök által megváltott sírhelyek használati idejéről, illetve a további megváltásért fizetendő díjtételről tájékoztatást a 06-26-330-233/130 m. vagy a 06-30-816-2224-es telefonszámon Igali Emese tud nyújtani.

Tájékoztatjuk továbbá a T. Lakosságot, hogy a temetési helyek magánforgalomban adás-vétel tárgyát nem képezhetik. A megváltó sírhelytulajdonos írásban lemondhat az általa megváltott sírhely feletti rendelkezési jogáról és azt, egy másik személy részéretérítésmentesen átadhatja. Az erről szóló lemondó nyilatkozatot a Polgármesteri Hivatal műszaki osztályánál feltétlenül le kell adni, hogy a sírboltkönyvben a változást rögzíteni tudja az üzemeltető.

 

NÖVÉNYEK KIÜLTETÉSI SZABÁLYA

A pilisvörösvári temető területén az akadálymentes gyalogosközlekedés biztosítása és a kulturált környezet kialakításaérdekében, valamint kegyeleti okból az élőnövényeknek asírokra valókihelyezését és ültetését Pilisvörösvár Város Önkormányzata az alábbiakban szabályozza:

  1. A lágy és félfás szárú növények közül a max. 60 cm magasnövekedésűek ültethetők pl: kertiés egynyári virágok az örökzöldek közül csak a törpe fajták ültethetők(pl: törpefenyő, törpe thuja).
  2. A növények sem kiültetéskor sem a növényzet növekedése közben nem nyúlhatnaka sírhelyen túlra.
  3. Az útra, valamint a sírhelyen túlra kinyúló növényzetet a temetőgondnokok minden felszólítás nélkül visszametszhetik, és ezért nem tartoznak felelősséggel a sírhelytulajdonos felé.

A növények kiültetésével kapcsolatos kérdésekben egyeztetni és tájékoztatást kérnia Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán lehet ügyfélfogadási időben (hétfő: 13 - 17, szerda 8- 12 és 13 - 17 óráig) lehet az alábbi telefonszámon: 26-330 233/130 as mellék: Imre Andrea.
Kérjük a sírhelytulajdonosokat, hogy a növények kiültetésénél vegyék figyelembe a fenti szabályokat, segítve a temető gondnokok munkáját, valamint a temető látképének rendezettebbétételét.

Együttműködésüket köszönjük.

 

A TEMETŐ PARCELLATÉRKÉPE

 

A SÍRHELYEK GONDOZÁSÁRÓL

A pilisvörösvári temető – sok ide látogató véleménye szerint is – alapvetően szép és rendezett. Ennek ellenére viszonylag nagy számban akadnak a temetőben gondozatlan, elhanyagolt sírhelyek. A gondozatlan sírhelyek között több olyan van, amely nem megváltatlan, régi sírhely, hanem megváltott, a hozzátartozók által számon tartott és látogatott sírhely.

Az önkormányzat nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a temető folyamatosan tiszta és rendezett legyen, de az egyes sírhelyek gondozása nem az önkormányzat, hanem a hozzátartozók feladata, akik a sírhely megváltásával vállalják egyben a sírhely gondozását is. Az önkormányzat által alkalmazott temetőgondnokok feladata a temetői utak, a temetői növényzet, a ravatalozóépület, a díszparcella, valamint a hozzátartozó nélkül maradt díszpolgárok sírhelyeinek gondozása.

Kérem a tisztelt Sírhelytulajdonosokat, hogy az általuk megváltott sírhelyeket folyamatosan gondozzák: az elszáradt, elkorhadt virágokat távolítsák el, gondoskodjanak a sírhely és a sírhely körüli terület rendszeres gyommentesítésről. A gondozott, ápolt sírhelyek az egész temető látképét javítják, ami mindnyájunkat jó érzéssel tölt el.

Előre is köszönöm együttműködésüket!

 

Hirdetmény lezárásra kerülő urnafülkékről

Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2020. (II. 11.) Kt. számú határozatában foglaltaknak megfelelően, a temetőkről és a temetkezésről szóló 145/1999. (X.01.) Kormányrendelet szerint a városi köztemetőben elhelyezkedő, az alábbiakban feltüntetett temetési helyeket2020. augusztus 31-i határidővel az önkormányzat lezárja, mivel azok határidőn belül nem kerültek újra megváltásra.

Urnafülkék: 4UF/1/2, 4UF/2/10, 4UF/2/4, 4UF/2/6, 4UF/2/8, 4UF/2/9, 4UF/3/6, 4UF/3/7, 5UF/3/9

 

Behajtás a temetőbe gépjárművel

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a helyi temetőrendelet 10. § (1) bekezdés e) pontja értelmében, a temető rendjének, csendjének és nyugalmának megóvása érdekében a temetőben tilos gépjárművel közlekedni, kivéve:

- a súlyos mozgáskorlátozottat szállító járművet,
- a temetkezési tevékenységben részt vevő járművet,
- a temetőben vállalkozásszerűen munkát végző járműveket,
- üzemeltetői engedéllyel a mozgássérülteket, az időseket és a betegeket.

Mindenszentek napján és Halottak napján (november 1-2) csak a mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező gépjárművel lehet a temető területére behajtani kizárólag délelőtt 8-12 óra között. Temetési szertartások alatt a temetőbe gépjárművel behajtani tilos.

Behajtási engedély a Polgármesteri Hivatal műszaki osztályán ügyfélfogadási időben (hétfő: 13-17, szerda 8-17 óráig) kérhető.

Köszönjük megértésüket!

Letöltés
Dokumentumok betöltése folyamatban
Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []