Miben segíthetünk?

Rehákné Moór Anna (2023)

Rehákné Moór Anna (2023)

posztumusz

színésznő


Moór Anna a magyar színjátszás hajnalának csodája. A semmiből jött, és vált az első ünnepelt magyar színésznővé. Ő volt a legelső, a bátor úttörő, aki magyarul szólalva meg a színpadon elbűvölte mind a földszint, mind a páholyok nézőit, akik II. József, a kalapos király halála utáni szabadabb levegőn önnön magyarságukra találva mohón itták az addig háttérbe szorított anyanyelv szavait, és nem tudtak betelni velük.

Gyermek- és ifjúkoráról csak keveset tudunk. 1773-ban született a ma már Ausztriához tartozó Alsóőrön, nemesi család sarjaként. 17 éves korában csatlakozott az alakuló Kelemen László-féle első magyar színjátszó társasághoz, melynek hat éven át volt tagja. Megjelenésével, előkelő tartásával, nemes mozdulataival, őszinte gesztusaival, tisztán szóló beszédével már az első előadáson valósággal elbűvölte a közönséget. Született őstehetség volt. Soha nem tanulta a színészetet, ösztönösen érezte, hogyan kell mozognia, mit kell tennie a színpadon. A színtársulat 1793. március 13-án a budai Várszínházban tartotta a Rómeó és Júlia első magyar előadását. Júlia szerepét Moór Anna játszotta kirobbanó sikerrel. Ő volt az első, ünnepelt, magyar nyelven játszó színésznő. Mindamellett dramaturgként is megmutatta a tehetségét. Dugonics András drámái közül többeket színpadra állított.

20 évesen férjhez ment Rehák József pesti ügyvédhez, aki lelkes támogatója volt a magyar nyelvű színjátszásnak. Később visszavonult a színpadtól, s férjével együtt Vörösvárra költözött. Itt a postát működtették, és gazdálkodtak saját birtokukon. Rehák Józsefné Moór Anna adományozta a település katolikus egyházközsége számára a helyi templom ma is látható keresztelőkútját, és számos más adományt is tett az egyházközség javára. 69 éves korában, 1842. május 27-én hunyt el. Klasszicista stílusú síremléke, mely a Nemzeti Sírkert része, a Csobánkai utcai köztemető 1-es parcellájában található.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rehákné Moór Anna, egykor Pilisvörösváron élt színésznő részére a magyar színművészetben játszott úttörő szerepe, jótékonykodása, és a helyi egyházközösségnek nyújtott kiemelkedő támogatása elismeréseként posztumusz Pilisvörösvár Város Díszpolgára címet adományoz.

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []