Miben segíthetünk?

Zenés, táncos rendezvények engedélyezése

Zenés, táncos rendezvények engedélyezése

A szabadtéren megtartott rendezvények szervezésével kapcsolatban az alábbiakat kell figyelembe venni:

A szabadtéri rendezvények szervezésekor, illetve a rendezvény közben betartandó tűzvédelmi szabályokat az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) 207. – 215. § írja le. Az OTSZ alapján szabadtéri rendezvénynek az 1000 főt, vagy az 5000 m2 területet meghaladó, épületen kívüli területen megtartott szervezett esemény minősül, kivéve az adott létesítmény működési engedélyével összefüggő rendezvényeket.

A rendezvény engedélyeztetésekor fontos szempont, hogy a szabadtéri rendezvény zenés, táncos rendezvénynek minősül-e. A zenés, táncos rendezvény olyan rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni. Zenés, táncos rendezvénynek minősülnek azok a szabadtéri rendezvények, ahol a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők száma egyszerre, egy időben az 1000 főt meghaladja. Zenés, táncos rendezvényekre az OTSZ-ben előírtakon felül a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) előírtak az irányadók. Zenés, táncos rendezvény tartása rendezvénytartási engedélyhez kötött, melyet a szervező rendezvénytartási engedélyezési eljárás során kaphat meg. A rendezvénytartási engedély iránti kérelemhez a szervezőnek csatolnia kell a rendezvény Biztonsági tervét, melynek tartalmi követelményét a Korm. rendelet 8. §- a írja elő. A Biztonsági tervet elektronikus formában a zenés, táncos rendezvény honlapján, valamint a helyszínen a vendégek számára hozzáférhető helyen el kell helyezni.

Zenés, táncos rendezvénynek nem minősülő szabadtéri rendezvény esetén nem kell biztonsági tervet készíteni, de a rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat és biztonsági intézkedéseket írásba kell foglalni, és ezt az illetékes első fokú tűzvédelmi hatósághoz a rendezvény kezdetének időpontja előtt 10 nappal be kell nyújtani tájékoztatás céljából. Az előírásnak tartalmaznia kell a szélsőséges időjárással kapcsolatos intézkedéseket, a közönség tájékoztatásának módját, és hogy ha szükséges, ki az, aki a rendezvény helyszínén a rendezvény folytatását felfüggesztheti. Szélsőséges időjárás esetére a közönség számára befogadó létesítmény kijelölése szükséges.

A tűzvédelmi hatóság a rendezvények megkezdése előtt, valamint rendezvény közben is tarthat helyszíni ellenőrzést. Az ellenőrzés során a helyszínen lévő tűzvédelmi tárgyú dokumentumok (Biztonsági terv, vagy tűzvédelmi előírás, alkalmazottak és a biztonsági személyzet oktatásának megtörténtét igazoló dokumentum, villamos táplálás/hálózat kiépítéséről nyilatkozat, amennyiben a programban szerepel, alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére engedély) megvizsgálása mellett a hatóság ellenőrzi a menekülési utak, az útirányt jelző táblák megfelelőségét, a közönség tájékoztatásának biztosítottságát, a jogszabály által előírt tűzoltó készülékek készenlétben tartásának megfelelőségét, a tűzoltó gépjárművek közlekedési útvonalát, a biztonsági személyzet létszámát, a színpadra vonatkozó előírások betartását, valamint a rendezvényen lévő árusok, vendéglátó-egységek esetében a tűzvédelmi jogszabályok betartását.

A szabadtéri rendezvényeket érintő ügyekben a területen illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóság:

Pest MKI Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
(+36-23) 524-570) e- mail: erd.kk@katved.gov.hu 
2030 Érd, Fehérvári út 79/a.

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []