Miben segíthetünk?

Wenczl József

Wenczl József

1945 május 8-án  született a  Pest megyei   Pilisvörösvárott német nemzetiségi  szülők gyermekeként. 1946-ban vélhetően az ő családját is  kitelepítették volna Németországba , ha a városban nem fújták volna le – szinte az utolsó napokban – a német nemzetiségű lakosság tervbe vett kitelepítését. Gyerekkorában így a településen általános német nemzetiségi hagyományok között nevelkedett és érdeklődése már fiatalon a néptánchagyományok megőrzésének és továbbadásának az irányába fordult. Első munkahelye még tizenévesen, 1962-ben a  Magyar Hajó- és Darugyár  lett, ahol több mint húsz évet dolgozott, 1983-ig, fizikai munkakörben, mint mintakészítő, de már 1973-ban elvégezte a kulturális minisztérium által koordinált néptánc vezetőképző szakot, tíz évvel később, 1983-ban pedig megszerezte a  Budapesti Tanárképző Főiskola  oklevelét is, közművelődés-néprajz szakon. Ettől kezdve mintegy negyedszázadon keresztül, 2008-ig az időközben városi rangra emelkedett szülőhelyének művelődési házában kapott állást, előbb német nemzetiségi kulturális szakelőadóként, később az intézmény vezetőjeként.

Közben ő lett az  1954 -ben megalakult helyi német nemzetiségi táncegyüttes koreográfusa, szakmai vezetője, majd elnöke, 2006-ban pedig elnyerte a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes tiszteletbeli elnöki címét is. Az együtteshez egyébként még  1961 -ben csatlakozott, az alapító  Hidas-Herbst György  biztatására, és 1975-ig volt aktív néptáncos, közben 1965-től a Budapesti Központi Nemzetiségi Táncegyüttesnek is tagja lett, 1969-től pedig a pilisvörösvári gyermek tánccsoport vezetését is magára vállalta. Egyre többször készített saját koreográfiákat, melyeket a pilisvörösvári együttes mellett rendszeresen táncoltak  Dunaszentmiklós Iklad Leányvár Mórágy Pilisszentiván , Szomor és  Szár  tánccsoportjai is. Koreográfiái megalkotásához felhasználta azon gyűjtőmunkáinak eredményeit is, amelyeket 1973-tól kezdve folytatott  Baranya Bács-Kiskun Vas Fejér Tolna  és  Pest megyék  németlakta településein, a nemzetiségi lakosság körében még élő népdalokat, néptáncokat, hagyományokat gyűjtve.

Munkája elismeréseként két alkalommal – 1989-ben és 1996-ban – is elnyerte a Magyarországi Németek Szövetségének Koreográfusi Nívódíját; 2014. októberében pedig, több mint fél évszázados kiemelkedő táncművészeti tevékenysége, illetve a magyarországi németek tánckultúrájának megőrzésében és továbbadásában táncosként, koreográfusként és művészeti vezetőként játszott kiemelkedő szerepe elismeréseképpen, a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttessel megosztva elnyerte Pilisvörösvár Város emlékérmét is, amit a táncegyüttes  2014 október 24 - 25 -én tartott 60 éves jubileumi rendezvénye keretében vehetett át. Az ünnepséget követő napon, 2014. október 26-án, tragikus hirtelenséggel vesztette életét.

2020. augusztus 3-án „Pilisvörösvár Város Díszpolgára” posztumusz kitüntetésben részesült.

Ismertebb koreográfiái

Akazien polka, Aufmarsch, Babarci táncok, Baranyai hangulatok, Baranyai táncok, Borosjenői táncok, Finálé (Búcsú polka), Dorffest, Donau polka, Döngölős polka, Emlékképek, Farsangnyitó, Gartenfest, Glückliches Wiederseh’n, Grüne Auen, In Schwung, Kalapos verbunk, Kalocsai leánytánc, Karcsai csárdás, Lahmkruam polka, Majális, Menyasszony-búcsúztató, Oberkreiner, Pilisvörösvári német játékok (Hidas Györggyel közös), Ratsch polka, Regruták tánca, Ritmus, Schwabenfest, Steierisch, Sváb hangulatok, Svábbálon (Komáromi táncok), Szentiváni körtánc, Újévi köszöntő, Ünnepnap, Vidám táncok, Vörösvári rezgős polka, Zenész polka

Kitüntetések, díjak

1972 – A Szocialista Kultúráért díj

1978-tól kezdődően több koreográfiai első díj a nemzetiségi néptáncfesztiválokon

1980-as évek – Pest Megye Közművelődéséért díj

2001 – Piliscsabáért emlékérem

2003 – Auszeichung für das Ungarndeutschtum in der Region Nord – Az Északi Régió Németségéért Díj (Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége)

2004 – Pest Megye Művészetéért Díj (Pest Megye Közgyűlése)

2005 – „A magyarországi német tánckultúráért” (Landesrat der ungarndeutschen Chöre, Kapellen und Tanzgruppen – Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa)

2007 – Ehrennadel in Gold (Landesmannschaft der Donau-schwaben – Duna menti Svábok Világszövetsége)

2008 – Általános Művészeti Díj (Művészetek Háza, Pilisvörösvár)

2011 – Ehrenurkunde (Landesrat der ungarndeutschen Chöre, Kapellen und Tanzgruppen – Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa)

2011 – Freész Károly Díj (Szári Örökség Közhasznú Egyesület)

2014 – Pilisvörösvárért Emlékérem (Pilisvörösvár Város Önkormányzata)

2014 – Ehrenabzeichen in Gold (Landesmannschaft der Donauschwaben – Duna menti Svábok Világszövetsége)

2020 – Pilisvörösvár Város Díszpolgára – posztumusz (Pilisvörösvár Város Önkormányzata) 

·         Tíz talentum. Zehn Talent. Wenczl József 1945-2014. (Szerk.: Fogarasy Attila.) Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes Közhasznú Egyesület, Pilisvörösvár, 2015.  

·         2017. október 15-én emléktáblát avattak a tiszteletére a pilisvörösvári Művészetek Háza bejáratánál; a tábla bronzplakettje Bajnok Béla helyi szobrászművész alkotása.

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []