Miben segíthetünk?

Bankszámlaszámok

Bankszámlaszámok

 

Adófizetés

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Adózóinkat, hogy adóügyeikben befizetésüket az alábbi, OTP Nyrt-nél vezetett számlaszámokra teljesíthetik a Polgármesteri Hivatal Adócsoportja által kiadott csekken vagy átutalással.

Számlaszám számla megnevezése
 11784009-15730129-03540000 Iparűzési adó
 11784009-15730129

Központi költségvetési számla (ide kérjük utalni: közterülethasználati díjat, lakbért és a bérleti díjat)

 11784009-15730129-03920000 Talajterhelési díj
  Építményadó
  Vállalkozók kommunális adója
  Építmény utáni idegenforgalmi adó számla
  Eljárási illeték
 11784009-15730129-03610000 Bírság
 11784009-15730129-03780000 Késedelmi pótlék
 11784009-15730129-08800000 Egyéb bevételek beszedési számla
 11784009-15730129-04400000 Idegen bevételek elszámolási számla
  Termőföld bérbeadás
 11784009-15730129-02820000 Magánszemélyek kommunális adója
  Helyi jövedéki adó
 11784009-15730129-03090000

Idegenforgalmi adó beszedési számla

 

  

Megszűnt adónemek, a hátralékkal rendelkező adóalanyok tartozásainak rendezéséhez

Számlaszám számla megnevezése

 

Építményadó számla
  Vállalkozók kommunális adója számla
  Építmény utáni idegenforgalmi számla

 

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []