Miben segíthetünk?

Már lehet jelöléseket küldeni a városi díjakra

Már lehet jelöléseket küldeni a városi díjakra
2023. március 7.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata a város lakosságáért példamutatóan munkálkodó polgárok tevékenységének elismerésére az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról, valamint a település érdekében kimagasló tevékenységet kifejtett személyek halálával kapcsolatos kegyeleti tennivalókról szóló 19/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete alapján

„Pilisvörösvár Város Díszpolgára” címet és
„Pilisvörösvárért” emlékérmet
adományoz.

„Pilisvörösvár Város Díszpolgára” cím annak a magánszemélynek adományozható, aki

a)      a lakosság szolgálatában,

b)      a város fejlesztésében,

c)       az oktatás-nevelés-, a közművelődés- és az egészségügy terén,

d)      a város kulturális- és sportéletében

hosszú időn keresztül kiemelkedően eredményes, önzetlen, áldozatos és maradandó munkát végzett.

„Pilisvörösvárért” emlékérem azoknak a magánszemélyeknek, csoportoknak, egyesületeknek, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek adományozható, akik vagy amelyek:

a város társadalmi-, gazdasági-, szociális-, kulturális- és sportéletének bármely ágazatában (közigazgatás, oktatás-nevelés, zene, tánc, képzőművészet, irodalom, egészségügy, szociális gondozás, tudományos élet, testnevelés és sport, közbiztonság, katasztrófavédelem stb.) kiemelkedően hasznos munkát végeztek, illetve maradandó eredményt értek el.
Az Önkormányzat a hatályos rendelet szerint egy rendes és egy posztumusz díszpolgári címet, valamint négy Pilisvörösvárért emlékérmet adományozhat.

Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és Pilisvörösvárért emlékérem adományozására javaslatot tehet bármely önkormányzati képviselő, az Önkormányzat állandó vagy ideiglenes bizottsága, bármely helyi egyesület és társadalmi szervezet, bármely magánszemély. A javaslatot legkésőbb 2023. május 31-ig a polgármesternek címezve kell előterjeszteni. A javaslathoz csatolni kell a kitüntetésre javasolt személy ill. szervezet életrajzát, a város közösségéért végzett tevékenységének méltatását, valamint lehetőség szerint egy fényképet is.

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []