Miben segíthetünk?

Már lehet jelöléseket küldeni a városi díjakra

Már lehet jelöléseket küldeni a városi díjakra
2024. május 2.
Felhívás Pilisvörösvár Város díszpolgára és Pilisvörösvárért emlékérem adományozásával kapcsolatos javaslattételre

Pilisvörösvár Város Önkormányzata a város lakosságáért példamutatóan munkálkodó polgárok tevékenységének elismerésére az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról, valamint a település érdekében kimagasló tevékenységet kifejtett személyek halálával kapcsolatos kegyeleti tennivalókról szóló 19/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete alapján Pilisvörösvár város díszpolgára címet és Pilisvörösvárért emlékérmet adományoz.
Pilisvörösvár város díszpolgára cím annak a magánszemélynek adományozható, aki a lakosság szolgálatában, a város fejlesztésében, az oktatás-nevelés, a közművelődés és az egészségügy terén, a város kulturális és sportéletében hosszú időn keresztül kiemelkedően eredményes, önzetlen, áldozatos és maradandó munkát végzett.
Pilisvörösvárért emlékérem azoknak a magánszemélyeknek, csoportoknak, egyesületeknek, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek adományozható, akik vagy amelyek a város társadalmi, gazdasági, szociális, kulturális és sportéletének bármely ágazatában (közigazgatás, oktatás-nevelés, zene, tánc, képzőművészet, irodalom, egészségügy, szociális gondozás, tudományos élet, testnevelés és sport, közbiztonság, katasztrófavédelem stb.) kiemelkedően hasznos munkát végeztek, illetve maradandó eredményt értek el.
Az önkormányzat a hatályos rendelet szerint egy rendes és egy posztumusz díszpolgári címet, valamint négy Pilisvörösvárért emlékérmet adományozhat.
Pilisvörösvár város díszpolgára cím és a Pilisvörösvárért emlékérem adományozására javaslatot tehet bármely önkormányzati képviselő, az önkormányzat állandó vagy ideiglenes bizottsága, bármely helyi egyesület és társadalmi szervezet, bármely magánszemély.
A javaslatot legkésőbb 2024. május 31-ig a polgármesternek címezve kell előterjeszteni. A javaslathoz csatolni kell a kitüntetésre javasolt személy életrajzát, a város közösségéért végzett tevékenységének
méltatását, valamint lehetőség szerint egy fényképet is.
Dr. Fetter Ádám
polgármester

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []