Miben segíthetünk?

Sok a gyomos ingatlan a városban

Sok a gyomos ingatlan a városban
2021. szeptember 9.

A Polgármesteri Hivatalhoz számos bejelentés érkezik gazos, elhanyagolt ingatlanokkal kapcsolatban. Ezek az ingatlanok amellett, hogy jelentősen rontják Vörösvár összképét allergén gyomnövényekben is bővelkedhetnek. A város helyi rendelete szerint (3/2015. (II. 06.)) az ingatlan rendbentartása a tulajdonos vagy a tényleges használó kötelezettsége: „A város területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat folyamatosan rendbentartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák.”
A bejelentett gazos, rendezetlen ingatlanok tulajdonosai felszólításra számíthatnak a Polgármesteri Hivataltól. Amennyiben kötelezettségüknek nem tesznek eleget bírságra is, melynek mértéke 200.000 forintig terjedhet. Abban az esetben, ha valakinek nehézségekbe ütközik az ingatlan karbantartása, eseti megbízás alapján, a költségek megtérítésével az Önkormányzat városfenntartással foglalkozó cége a Városgazda Kft is tud segíteni.
Fontos kiemelni azt is, hogy az ingatlan előtti közterület rendbentartását a tulajdonosnak kell végezni. Ebbe beletartozik a gazmentesítés, az avar összegyűjtése, a síkosságmentesítés és az árkok, vízelvezetők használhatóságának biztosítása, rendbentartása is. Ha ezt mindenki betartja, akkor szép, rendezett lehet a város teljes területe. Köszönjük a közreműködést!

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []