Miben segíthetünk?

Nagyívű beruházásokra pályázik az önkormányzat öt városfejlesztési területen

Nagyívű beruházásokra pályázik az önkormányzat öt városfejlesztési területen
2024. március 2.

A Képviselő-testület február 28-i rendkívüli ülésén döntött a 2024 februárjában megjelent TOP PLUSZ pályázaton való indulásról összesen öt részterületen.

A 2022-ben elnyert majd visszavont 3,5 milliárd forint értékű TOP Plusz pályázatok közül most ugyanis ismét megnyílt a lehetőség önkormányzatunk számára, hogy indulhasson a mintegy 2,6 milliárd forintos támogatási keretösszeg egy részének elnyerésére.

A TOP pályázatok tervezésénél fontos szempont volt, hogy azon fejlesztési területek kapjanak helyet a projektekben, amelyekre a város önerőből nehezebben tud forrást teremteni, de megvalósítása fontos a város számára. A pályázatok támogatási intenzitása száz százalék és kedvező elbírálás esetén  a teljes pályázott forrást előlegként biztosítja a finanszírozó.

A Képviselő-testület legutóbbi döntése alapján az Önkormányzat most öt területen nyújt be pályázatot az alábbi tartalommal:

Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése
A Gradus tagóvoda épületének és a Széchenyi utcai tagóvoda udvarának felújítása 190 millió Ft-os értékben.

A város öt óvodával rendelkezik, amelyeknek mind az épülete, mind az udvara folyamatos felújításra, karbantartásra szorul. Az elmúlt években több fejlesztést is kaptak óvodáink, azonban ettől sokkal több lenne az indokolt.

A Gradus tagóvoda teteje több helyen beázik, az épület nem felel meg a mai energetikai követelményeknek. Energiamegtakarítási és ezáltal az energia költségek csökkentése céljából szükséges az épület homlokzatának hőszigetelése, a nyílászárók felújítása, az épület akadálymentesítése.

A Széchenyi utcai tagóvoda udvarának kisebb része burkolt, a nagyobb része burkolatlan, a gyerekek számára kint tartózkodásra nem komfortos, ezért szükséges a burkolása, illetve új játszó eszközök telepítése.

A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

Belterületi utak fejlesztése

·         Egressy Béni utca: 266 fm új szilárd burkolatú út és szikkasztó árkos/burkolt árkos csapadékvíz-elvezető rendszer;

· Csuka utca: 237 fm új szilárd burkolatú út és szikkasztó árkos csapadékvíz-elvezető rendszer;

· Harcsa utca nyugati része (szilárd burkolatú kanyartól a Nagy-tó felé): 264 fm új szilárd burkolatú út;

·  Dózsa György utca (Iskola köztől a Gradus óvodáig): 666 fm út korrekció, párhuzamos parkolók kiépítésével, járda akadálymentes kiépítésével
területeken a költségterv alapján bruttó 300 millió Ft megjelölt pályázati összegben.

A városvezetés, az elmúlt években nagy hangsúlyt fektetett az utak építésére, karbantartására és ezen forrás lehetősége egy újabb előrelépést jelent, hogy saját beruházásaink mellett még több út kaphasson szilárd útburkolatot vagy újulhasson meg. A kiválasztásnál szempont volt, hogy a város több területén is történhessen útépítés és jusson a keretből útfelújításra is.

A megjelölt utcák mindegyike belterületi lakóút, amelyek csatlakozási pontjai olyan gyűjtőutak felé vezetnek, amik a városi lakosságot intézményekhez, iparterülethez vagy a 10-es számú főúthoz viszik. Ugyanakkor jelenlegi állapotuk a funkcióra nem alkalmas, mert hiányos a burkolatuk, a vízelevezetési rendszerük nem megoldott. A projektben megjelölt utcák tekintetében jelentős a város karbantartási feladata, mely a szilárd útburkolat és a megfelelő csapadékvíz-elvezető rendszerek kiépítésével csökkenhetne. Az ottlakók és az átmenő forgalmat generálók számára minőségi javulás lenne, a településkép rendezettebbé és fenntarthatóbbá válna. A Dózsa György utca esetében az akadálymentesítés és a parkolási lehetőségek javítása is megvalósulna, ami egy ilyen központi fekvésű, több intézményt és közösségi teret összekötő utca esetében nagyon hasznos lenne.

A projekt megvalósítására a megkezdéstől számított 36 hónap áll rendelkezésre.

Helyi gazdaságfejlesztése
A Széchenyi utcai termelői piac átépítése 144 millió forint összegben.

A Pilisvörösvár Széchenyi utca, Solymári utca, Bem utca kereszteződésében a korábbi „MDF piac” területén a mai napig működő termelői piac műszaki állapota már nem felel meg a mai igényeknek. Hiányzik a megfelelő infrastruktúra, nem megoldott sem a piac, sem a mellette található óvoda parkolása. Rossz a vízelvezetés, közvilágítás. Az ott található épület műszakilag nem megfelelő, felújítása gazdaságtalan.

A tér megfelelő kialakítása lehetőséget adna a helyi parkolási gondok megoldására vagy más időpontokban is egyéb rendezvények lebonyolítására.

Megfelelően kialakított terület lehetőséget teremthet a helyi kistermelőknek árujuk értékesítésére és a lakosságnak is, hogy beszerezhesse a számára szükséges termékeket.

A projekt megvalósítására a megkezdéstől 36 hónap áll rendelkezésre.

Élhető település

1.  A játszóterek melletti egyes sportpályák felújítása a keret erejéig.

2.  A Dózsa György utca felújítása során az útépítéssel együtt zárt csapadékvíz-csatorna kialakítása;

3.  A Szent János utca és a Nagytó közötti vízfolyás befogadónál 290 folyóméter hosszú zárt csapadékcsatorna kiépítése;

4.  A Nagy-tó déli és dél-nyugati szakaszának partvédelme 50 méter hosszon 4-6 méter magasságban

mindösszesen 680 millió forint értékben.

1.  Városunkban sok játszótér biztosított a gyerekek számára, azonban ezek mind elavultak voltak, így fejlesztésük csak több körben valósítható meg. Jelenleg is zajlik a fejlesztések első üteme. A külső forrás bevonásának lehetősége arra adna módot, hogy a játszóterek mellett lévő sportpályák is megújulhassanak.

A Zrínyi utcai, a Lőcsei utcai, a Rákóczi utcai, Görgey utcai és a Sportpálya melletti játszótérnél lévő sportpályák a támogatási összegből rekortán burkolatot kaphatnak, a jelenlegi hálós körbekerítés helyett fémrácsos körbekerítéssel. A pályán lévő kosár hálót a tervek szerint fémhálóra lesz cserélik.

A vízgazdálkodási projektek igen költséges beruházások és a város csapadékvízelvezetési rendszere városszerte nem megfelelő. A jelenlegi városvezetés ezt kiemelten fontos területnek tartja, valósított is meg ilyen jellegű beruházásokat az elmúlt években (Záportározó, Szabadság utca fedett csapadékcsatorna), azonban önerőből nehezen tudja oly mértékben fejleszteni a város csapadékvízelvezető rendszerét, mint ahogy az indokolt lenne, ezért is jelentős segítség ezen külső forrás bevonásának lehetősége.

A pályázat keretében az alábbi projektekre nyújtjuk be a támogatási igényt az Önkormányzat:

2.  A Pilisvörösvár Dózsa György utca felújítása során az útépítéssel együtt a meglévő beton folyókás nyílt vízelvezetés zárt csapadékvíz-csatornára történő átépítésére kerülne sor.

3. A Szent János utca és a Nagy-tó közötti vízfolyás teljes szakaszának a rekonstrukciójára vonatkozó vízjogi engedélyezési tervei elkészültek, emellett a Záportározó is megépült. A vízfolyásnak a másik végénél, a befogadónál tervezett hozzávetőleg 290 folyóméter hosszan zárt csapadékcsatorna kiépítésére kerülhetne sor a pályázati forrásból.

4.  A Nagy-tó partvédelme - az utóbbi években a csapadékos időjárása miatt – nagyon fontos megoldandó feladatot jelent. 2020-ban a károsodott partfalszakaszok biztonságos megtámasztásához a lesuvadt partoldal helyreállítására gabion kosaras támfal építésére nyújtottunk be vis maior pályázatot, azonban a támogatást nem sikerült elnyerni. Az akkor közel 80 millió forintra becsült munkálatok elvégzésére az Önkormányzat önerőből nem tud sort keríteni, azonban a Nagy-tó partvédelme elengedhetetlen feladat, melyre most a TOP Plusz pályázat keretében nyílik lehetőség a szükséges támogatást elnyerni.

A projekt megvalósítására a megkezdéstől számított 42 hónap áll rendelkezésre. 

Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése
Városi Napos Oldal Szociális Központ területén értelmi fogyatékosok épületének újjáépítése 170 millió forint értékben.

A Napos Oldal értelmi fogyatékos napközijének épülete korszerűtlen, nem felel meg a mai energetikai követelményeknek. A tető beázik, az alaplemez megrepedt. Az épület az elmúlt években megsüllyedt, ezen kívül a üzemeltetése is gazdaságtalan. A személyzetnek nincs mellékhelyisége és az étkező is kisebb, mint amit a létszám indokolna. Több helyiség megközelíthetetlen kerekesszékkel.

A korszerűtlen épület helyett egy új korszerű épülne, amely nagyobb étkezőt és személyzeti mellékhelyiséget is tartalmazna, valamint akadálymentesített lenne.

Tartalmilag, formailag megfelelő pályázat esetén megkezdődhet a tervezés, a konkrét elképzelésnek megfelelő kiviteli tervek elkészítése, majd ezt követheti a megvalósítás. A projekt megvalósítására a megkezdéstől számított 36 hónap áll rendelkezésre.

A Képviselő-testület a TOP Plusz pályázatokhoz kapcsolódóan február 12-én választotta ki a pályázatíró céget.

 

 

 

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []