Pilisvörösvár
Miben segíthetünk?
Új számlákat nyit a város, módosul a kommunális adó befizetésének határideje
Új számlákat nyit a város, módosul a kommunális adó befizetésének határideje
2022. március 4.

Új számlavezető bankról döntött a Képviselő-testület pénteki (március 4-i) ülésén. A Sberbank végelszámolása miatt az Önkormányzat és intézményei jelenleg nem férnek hozzá a banknál vezetett pénzeszközeihez és számláikon nem tudnak semmilyen műveletet végrehajtani. Pilisvörösvár Város Önkormányzatának, a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzatnak és a hozzájuk kapcsolódó kilenc intézménynek összesen 52 számlája van a Sberbankál.

Új számlavezető bank

A város működéséhez a befizetések fogadásához és a kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy banki műveleteket végezhessen mind az Önkormányzat, mind pedig az intézményei. A város így ideiglenes számlákat nyitott az OTP Banknál és a K&H Banknál.

Ugyanakkor szükséges volt mielőbb rendelkezni új, állandó bankszámlák nyitásáról és új számlavezető intézet megbízásáról. A beszerzési szabályzatunk előírásai szerint szokványos helyzetben versenyeztetéssel kell dönteni a számlavezető bankról az Önkormányzatnak. Abban az esetben viszont, ha vis maior helyzet áll elő vagy ha élet-, balesetveszély elhárítása vagy vagyonvédelem miatt haladéktalan intézkedés szükséges, akkor egy gyorsabb eljárás – ajánlatbekérések - alapján dönthet a Testület. Pilisvörösvár esetében jelenleg mind a vis maior, mind pedig a vagyonvédelem helyzete fennáll, így a város sürgős ajánlattételi felhívással kért be pénzintézetektől ajánlatokat a hét folyamán. A testület a beérkezett ajánlatok értékelését követően a legkedvezőbbet választva a következőképpen döntött pénteki ülésén:

  •  az OTP Bank Nyrt. -vel folyószámla-vezetési szerződést
  •  az OTP Bank Nyrt.-vel 200 000 000 Ft-os folyószámla-hitel szerződést
  • a K&H Bank Zrt.-vel 100 000 000 Ft éves keretre forgóeszköz hitelszerződést

köt. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szerződések megkötésére. A Testület a szabályoknak megfelelően utólagosan jóváhagyta a vis maior helyzet miatt, a folyamatos működés érdekénben nyitott átmeneti számlák létesítését.

Új adófizetési határidő

A helyi adók fizetésének technikai feltételeivel kapcsolatban is hoztak döntéseket a képviselők. A Sberbank végelszámolása miatt kialakult helyzetre tekintettel a korábban kézbesített helyi adó csekkeket visszavonták. Az új számlák megnyitása, az új csekkek megrendelése és kézbesítése azonban a csekkeken feltüntetett korábbi fizetési határidőig nem biztosítható, így a magánszemélyek kommunális adója esetében az első féléves díj fizetési határideje

2022. április 15-re módosult.

Késedelmi pótlékot csak ezt követően kell fizetni. Az új csekkek kiküldéséről az önkormányzat mielőbb gondoskodik, amelyről külön tájékoztatást adunk.

A Testület a napirendi pontról zárt ülésen tanácskozott, mivel a bankok ajánlata üzleti titoknak minősül.
 
 
 
 
 
 
 

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []