Miben segíthetünk?

Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójának változásáról

Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójának változásáról
2022. augusztus 19.

Tisztelt Adózóink!

A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Kata tv.) szeptember 1-jei hatállyal több változást hoz a helyi iparűzési adó terén is.

/Forrás: PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM - JÖVEDELEMADÓK ÉS JÁRULÉKOK FŐOSZTÁLY/

A változások lényege, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerinti kisadózó vállalkozások tételes adója, a „régi KATA", mint adózási mód 2022. augusztus 31-ével – a törvény erejénél fogva – megszűnik. A Htv. 39/B. §-ában szabályozott, egyszerűsített, tételes iparűzési adómegállapítást 2022. szeptember 1-jétől csak a Kata tv. („új KATA") hatálya alá tartozók vehetik igénybe.

Akik, nem tudnak vagy nem akarnak az „új KATA"-ba belépni, azoknak idén már semmiféle adminisztrációt nem kell teljesíteniük, azaz bevallást és bejelentést sem kell tenniük az önkormányzati adóhatóság felé! Nekik a 2022. szeptember 1. és 2022. december 31. közötti időszakról 2023. május 31-ig kell bevallást benyújtaniuk.

A Htv. 39/B. §-a (3) bekezdése értelmében a tételes adóalap és a fizetendő adó összege az adókötelezettség időtartamával arányos. A már előírt, 2022. II félévi iparűzési adókötelezettségre jutó adót is csak időarányos összegben, 2022. augusztus 31-ig számítva kell megfizetni. Az adóév II. félévére előírt adót az önkormányzati adóhatóság hivatalból módosítja. Annak, aki az első féléves adót hiánytalanul megfizette, a módosítást követően 4.144 Ft fizetési kötelezettsége marad az augusztus 31-ig tartó időszakra, melynek fizetési határideje 2022. szeptember 15. Az „új KATA” alá visszajelentkező adózóknak a bejelentkezés feldolgozását követően elektronikus úton kiküldésre kerül az egyenlegértesítő a még fennálló fizetési kötelezettségről.

Bejelentés

Az a vállalkozó (iparűzési adóalany), aki jogosult az „új KATA" szerinti adózásra, a Htv. 39/B. §-a alapján jogosult arra is, hogy adóalapját tételes összegben határozza meg, azaz székhely, telephely szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint legyen a tételes adóalapja.

Amennyiben e lehetőségével az adózó élni kíván, e tényről a Htv. 39/B. §-a (9) bekezdése alapján bejelentést kell tennie az önkormányzati adóhatóság felé. A bejelentést a bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványon lehet megtenni. Az elektronikusan benyújtható bejelentkező/változásbejelentő nyomtatvány az Önkormányzati Hivatali Portálon érhető el: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

A bejelentés a 2022. szeptember 1. és december 31. közötti időszakra legkésőbb október 15-ig tehető meg. Ennek elmulasztása esetén 2023. február 15-ig lehet bejelentést tenni, de már csak a 2023. év egészére.

Előre is köszönjük szíves közreműködésüket.

Gergelyné Csurilla Erika

jegyző

 

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []