Miben segíthetünk?

Bérelhető területrész, büfé létesítésére (LEJÁR: 2020. december 4. )

Bérelhető területrész, büfé létesítésére (LEJÁR: 2020. december 4. )
2020. november 24.
PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Pilisvörösvár Város Polgármestere 145/2020. (XI.19.) számú határozatában úgy döntött, hogy az alábbi önkormányzati ingatlant nyilvános pályázat útján, az alábbi feltételekkel bérbe adja:

Cím: Pilisvörösvár, 4525/10 hrsz. alatti ingatlan
Alsó limit bérleti díj: 1600,- Ft/hó/m2
A területrész műszaki jellemzői: 4525/10 hrsz-ú ingatlanból a pilisvörösvári öt tóról készült tájépítészeti koncepciótervben (a mellékelt koncepcióterv kivonat szerint) büfék elhelyezésére javasolt helyen, egy 1000 m2 alapterületű földrészlet. A Horgász Egyesület vizesblokkját a nyertes pályázók megállapodás szerint használhatják.

 

Tudnivalók a bérbeadással kapcsolatban

Pályázati feltételek:

Bármely természetes vagy jogi személy (gazdasági társaság) pályázhat.
A pályázat 2021. január 1-i kezdettel 3 évre szól.A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó működési tevékenységi körét, vendéglátási referenciáit, látványtervet.
A létesítendő vendéglátó ipari egységben kizárólag a környék nyugalmát nem zavaró vendéglátási tevékenység folytatható.
A pályázatot kiíró fenntartja azon jogát, hogy egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, s ily módon a pályázatot – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítse.
Kérdéseket feltenni a 26/330-233/152 telefonszámon, dr. Fetter Katalin ügyintézőnek lehet.
A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani.
Az Előkészítő és Bíráló Bizottság fenntartja a jogot, hogy a legjobb ajánlatot adóval tárgyalást kezdeményezzen az ajánlat részleteinek tisztázása érdekében.
A halőrház melletti vizesblokk wc-i használhatók állagmegőrzéssel és takarítással, de ez egyeztetést igényel a Pilisvörösvári Horgász Egyesülettel.
+ 2 darab mobil vizesblokk telepítése és működtetése a pályázó feladata.
Előnyt élvez az a pályázó, aki vállalja, hogy az Önkormányzat által a tavaknál tervezett vizesblokk építéséhez anyagi támogatást nyújt.
Koktél, sör, bor árusítása megengedett, de a röviditaloké nem.
A borítékon a feladót nem szabad feltüntetni. A borítékra rá kell írni: „Kizárólag az Előkészítő és Bíráló Bizottság bonthatja fel.”
Pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Fő tér 1.) szerezhető be.
A nyertes ajánlattevőkkel bérleti szerződés megkötésére kerül sor, ami tartalmazza az Önkormányzat érdekeit védő garanciákat.
A ingatlanrész bérletére vonatkozó ajánlatot 2020. december 4. napjáig, 14 óráig lehet eljuttatni az Önkormányzathoz postai úton vagy zárt borítékban, illetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodájában elhelyezett urnába lehet bedobni. (Postacím: 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.)

A borítékra rá kell írni: „Pályázat a Pilisvörösvár, 4525/10 hrsz.-ú ingatlan 1000 m2 -es területrészletének bérbevételére. A borítékot kizárólag az Előkészítő és Bíráló Bizottság bonthatja fel.”

A pályázat bontására a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében, 2020. december 7-én 10 órakor kerül sor.

A bontás eredményéről minden pályázót írásban értesítünk a pályázat lejárati határidejét követő 5 napon belül.

 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []