Miben segíthetünk?

Önkormányzati ingatlan nyilvános pályázati felhívás (LEJÁR: 2021. március 18.)

Önkormányzati ingatlan nyilvános pályázati felhívás (LEJÁR: 2021. március 18.)
2021. február 16.
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 14/2021. (II. 12.) Kt. számú határozata az alábbi önkormányzati ingatlan nyilvános pályázat útján történő értékesítésének feltételeiről.

Eladó ingatlan címe: 6324/1 hrsz
Ajánlati ár: 1.000.000 Ft
Ajánlati biztosíték: (1 %) 10.000 Ft

Az ingatlan műszaki jellemzői:

390 m2 alapterületű, „kivett, zártkerti művelés alól kivett terület” megnevezésű zártkerti ingatlan. Az ingatlan a Szabadságliget vasútállomástól kb. 250 m-re található, közútkapcsolata nincs, ezért csak a vasút melletti kitaposott, keskeny gyalogösvényen haladva érhető el. A telek mérete, jelenlegi művelési ága, közúton való megközelíthetetlensége nem ad lehetőséget felépítmény elhelyezésére. Az ingatlan közművekkel nem rendelkezik. 

Tudnivalók az értékesítéssel kapcsolatban:

 • Pályázati feltételek: Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat.
 • A pályázatot kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést, ily módon a pályázatot – akár indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítse. 
 • Az ingatlan tulajdonjogát az szerzi meg, aki a pályázati kiírás feltételeinek megfelel, és a limitárhoz képest a legmagasabb vételárat ajánlja meg az ingatlanra.
 • Az ingatlan megtekinthető minden hétfőn 9-12 és 13-17-óra között. Konkrét időpontot előzetesen a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán kell egyeztetni a 26/330-233/130 telefonszámon.
 • Az ingatlan tulajdonjogát az adásvételi szerződés alapján az szerzi meg, aki a pályázati kiírás feltételeinek megfelel, és az ajánlati árhoz képest a legmagasabb vételárat ajánlja meg.
 • Amennyiben azonos összeggel kerül benyújtásra több pályázat, és azok ajánlata a legkedvezőbb, akkor a Képviselő-testület felhatalmazásával az Előkészítő és Bíráló Bizottság előtt írásban újbóli ajánlatot tehetnek az azonos ajánlatot adók mindaddig, amíg nem lesz egy kedvező ajánlat.
 • A limitárnál alacsonyabb összegű ajánlat érvénytelen.
 • Az első pályázó visszalépése esetén az önkormányzat nem köt szerződést a második legjobb ajánlatot adó pályázóval, hanem új pályázatot ír ki.
 • A pályázat benyújtásának határidejéig a pályázó köteles az Önkormányzat által megállapított ajánlati ár 1 %-át kitevő ajánlati biztosítékot átutalni az Önkormányzat 14100024-11787949-02000004 bankszámlájára. A közlemény rovatában kérjük feltüntetni: „ingatlanvételi pályázat”. Az átutalásról szóló banki igazolást csatolni kell a pályázathoz. A befizetett összegről számlát állítunk ki.
 • A befizetett ajánlati biztosíték összegét a nyertes pályázó vételárába beszámításra kerül.
 • Ha a nyertes pályázó visszalép, részére az ajánlati biztosíték összege nem jár vissza.
 • Ha a nyertes pályázó hibájából nem kerül sor szerződéskötésre, az ajánlati biztosíték nem jár vissza.
 • Ha az ajánlattevő hibájából nincs nyertes pályázat (pl. érvénytelen ajánlatot ad), az ajánlati biztosíték nem jár vissza.
 • A többi pályázónak a befizetett ajánlati biztosíték visszajár.
 • A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani.
 • A borítékon a feladót nem szabad feltüntetni, s a borítékra rá kell írni: „Kizárólag az Előkészítő és Bíráló Bizottság bonthatja fel.
 • Pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Fő tér 1.) szerezhető be. 

Az ingatlan vételére vonatkozó ajánlatot 2021. március 18-án 9 óráig el lehet juttatni az Önkormányzathoz postai úton, vagy zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodájában elhelyezett urnába lehet bedobni. (Postacím: 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.)


A borítékra rá kell írni: „Pályázat a Pilisvörösvár, 6324/1 hrsz alatti önkormányzati zártkerti, üres telek vételére. A borítékot kizárólag az Előkészítő és Bíráló Bizottság bonthatja fel.”


A pályázat bontására a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében 2021. március 18-án 10 órakor kerül sor, mely nyilvános.

A bontás eredményéről minden pályázót írásban értesítünk a Képviselő-testület döntése után.

 

Dr. Fetter Ádám
polgármester

Kapcsolódó linkek / dokumentumok
Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []