Miben segíthetünk?

Árajánlat kérés Pilisvörösvár közterületinek, útjainak aszfaltos útjavítása, kátyúzása tárgyában

Árajánlat kérés Pilisvörösvár közterületinek, útjainak aszfaltos útjavítása, kátyúzása tárgyában
2024. március 18.

Tisztelt Vállalkozó!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1., tel.: 06 26/330-233, e-mail: info@pilisvorosvar.hu) ezúton felkéri Önt árajánlat készítésére Pilisvörösvár közterületi útjain aszfaltos útjavítás, kátyúzás, valamint az utakon lévő csatornafedlapok körüli javítások tárgyában.

Az elvégzendő munka (nagyságrendileg):

-       aszfaltkátyúzás:                                  összesen kb. 100 m2

-       szegélyjavítás:                                    összesen kb. 10 fm

A helyszínek Pilisvörösvár belterületén, több utcában találhatók.

Ajánlatában az alábbi munkák elvégzésének az egységárait kérjük megadni:

1. Aszfaltutak kátyúzása:                        ……..  Ft/m2

3. Szegélyjavítás:                                     ……..  Ft/fm

Az aszfaltos kátyúzást a következőképpen kell elvégezni:

-       a kátyúkat körbe kell vágni,

-       ahol szükséges, az aszfalt alá el kell készíteni a megfelelő rétegrendet is,

-       utána végezhető el az aszfaltozás, a szükséges 3-5 cm-es vastagságban.

-       a vágásoknál a régi és az új aszfalt közötti részt bitumenes emulzióval kell tömíteni,

-       a felbontott aszfaltot 24 órán belül össze kell gyűjteni és el kell szállítani,

-       egy adott helyszínen a munka a kátyú körbevágásától a visszaaszfaltozásig nem tarthat tovább 12 napnál.

Az ajánlatkérési eljárásban az ugyanarra a műszaki tartalomra vonatkozó egységárak kerülnek összehasonlításra. Az árajánlatban kérjük feltüntetni a vállalási határidőt és a garanciavállalás időtartamát is. A munkavégzés időbeli ütemezése a vállalkozási szerződésben, egyeztetést követően lesz rögzítve. A munkaterület szakszerű lehatárolása a kivitelező feladata.

A szerződéskötés várható ideje: 2024. április 5.

Az ajánlatokat az alábbi módon juttathatják el: kizárólag e-mailen küldve, az ajanlat215@pilisvorosvar.hu e-mail címre.

Az árajánlatok beadási határideje: 2024. március 27. 10,00 óra

A pontos ajánlatadás érdekében a helyszínek előzetes egyeztetés után megtekinthetők.

Az árajánlatkéréssel és időpontegyeztetéssel kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán a 26/330 233 – mellék: 155 vagy a 70/855 1179 számon lehet érdeklődni.

Jelen árajánlatkérés nem minősül kötelezettségvállalásnak. Az összességében legjobb ajánlatot adóval vállalkozási szerződés megkötésére kerül sor, melynek pénzügyi rendezése a kivitelezés végeztével, teljesítésigazolás kiállítását követően, kivitelező által benyújtott végszámla alapján történik. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az összességében legjobb ajánlatot adóval tárgyalást kezdeményezzen az ajánlatról, vagy, hogy az ajánlatkérési eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Jelen ajánlatkérés megjelenik a városi honlapon.

Az árajánlatokat az Előkészítő és Bíráló Bizottság bontja. 


Pilisvörösvár, 2024. március 13.

                                                                  Tisztelettel:

 

                                                                                                   Dr. Fetter Ádám
                                                                                                       polgármester

 

Melléklet                                                                   Javítandó utak tájékoztató felsorolása

 

A javítási feladatok jellege és helyszínei

Rózsa u. 15.                                      csatornafedél-süllyedés és beszakadás

Árpád u. 17.                                      süllyedés

Tompa Mihály u. 20.                        kátyú

Diófa u. 22.                                       kátyú

Madách – Tövis – Krautland   X      süllyedés 

Deák F. u. 82.                                    kátyú

Szt. István u. – Rózsa u.   X              süllyedés 

Kápolna u. 109.                                 csatornafedél melletti kátyúsodás

Tó u 8-9.                                            kátyúk

Tűzoltó u. 6.                                       kátyú

Kapcsolódó linkek / dokumentumok
Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []