Miben segíthetünk?

Balatonfenyvesi üdülő épületére átalakítási és kiviteli terv készítése

Balatonfenyvesi üdülő épületére átalakítási és kiviteli terv készítése
2022. június 9.

Tisztelt Tervező!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata ezúton felkéri Önt, hogy az alábbiakban részletezett tervek és bontáshoz szükséges kiviteli dokumentáció elkészítésére adjon árajánlatot.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának tulajdonában van a Balatonfenyves, Balatoni út 8-10. szám, és 4686. hrsz. alatti vízparti, 2496 négyzetméter nagyságú, összközműves üdülő ingatlan.

Az üdülő a 80-as évek elején épült és főként táboroztatás céljára szolgált. A szállásra kijelölt szobákat és közös fürdőhelységeket tartalmazó főépület kétszintes, alápincézetlen. A telken külön épületben helyezkedik el a főzőkonyha a szükséges kiszolgálóhelyiségekkel és a konyhához tartozó 40 fős étterem terasszal. Az ingatlanon található ezen kívül még egy különálló faház, és egy raktár épület.

Az Önkormányzat fejlesztési szándékai közt szerepel a meglévő épületállomány átalakítása. Ennek megfelelően az alábbi munkarészekre várjuk az árajánlatot:

-   A kétszintes hosszú épületre átalakítási terv:

o   azaz az épület korszerűsítése energetikailag (hőszigetelés, klíma);

o   gépészeti felújítás (melegvizes hőtároló, puffer), benne a vizesblokkok komplett felújításával;

o   héjazat felújítása, cseréje lehetőség szerint a tartószerkezet meghagyásával, homlok- és széldeszka burkolásával;

o   homlokzat, terasz felújítása (védőkorlát szerkezeti átalakítással, esetleges terasz zárttá tételével);

o   minden olyan építési munka rögzítése, mely az átalakításhoz köthető (pl. nyílászáró csere, burkolatcsere, festés, stb.).

A tervező feladata egy olyan átalakítási terv és költségvetési kiírás készítése, mely alkalmas kivitelezői ajánlatkérésre. Szempont a költséghatékony megoldás, egyszerű és karbantartható szerkezeti és burkolati elemek alkalmazása. Az épület belső helyiségeinek kiosztásán és a tartószerkezeten nem kívánunk változtatni. A tervező feladata a felújítási-átalakítási terv kapcsán a szükséges hatósági egyeztetések lefolytatása (pl. településképi jóváhagyás a helyi főépítésztől).

-   Étterem épület bontási dokumentációja a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 22. § c) pontja alapján valamint az elbontott épület helyén kertépítészeti koncepció kidolgozása, esetleges parkolóhelyek létesítési lehetőségének vizsgálata. Itt is szempont, hogy a terv alkalmas legyen kivitelezői ajánlatkérésre.

-   Az ingatlanon 2 db 20 lábas konténer elhelyezésének a vizsgálata, melynek funkciója reggeliztető helyiség. Itt is vizsgálandó, hogy a konténer épület telepítésnek mik a feltételei és lehetőségei. A tervező feladata a reggeliztető konténeregységhez kapcsolódóan a szakhatósági egyeztetések lefolytatása és az építmény elhelyezés kidolgozása olyan szinten, hogy az kivitelezői ajánlatkérésre alkalmas legyen. A konténerek közműcsatlakozásainak tervezése is a tervező feladata.

- A meglévő partmenti stég szerkezeti felújítása, bővítése napozó és vízijáték rögzítési lehetőséggel. A stég melletti esetleges ideiglenes büfé közműcsatlakozás kidolgozása.

A meglévő épületállományra rendelkezik az Önkormányzat a felmérési tervekkel és statikai szakvéleménnyel.

Tervező feladata a tervezői költségvetés és költségbecslés készítése is.

Építtetői szempont a költséghatékony szerkezeti és formai megoldás, a gazdaságos üzemeltetés, valamint a tájba és környezetbe illeszkedő megjelenés.

Az ingatlan a hatályos fellelt HÉSZ (Balatonfenyves Község Önkormányzata Képviselő- testületének 21/2006 (IX.15) számú rendelete alapján a település Üü1 üdülőházas építési övezetében fekszik. A HÉSZ alapján a telek 20%-a beépíthető, a minimális zöldfelületi arány 40%, az épületmagasság 7,5 méterig növelhető. A helyi rendelet szerint a telek a Balaton partjától számított 30 méteres sávban újonnan nem beépíthető.

A területileg illetékes építéshatósági feladatokat a Somogy Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Marcali székhelyű 2. számú építési osztálya látja el.

Az árajánlatot kérjük, hogy időbeli, épületenkénti és szakági bontásban adják meg. Amennyiben tervezői oldalról bármi kiegészítés, javaslat van az ajánlatkérés és ajánlat tartalmára vonatkozóan, azt kérjük feltüntetni.

A tervek tervezett szállítási határideje: 2022. augusztus 1.

(engedélyezési eljárás indítása)                                          

Jelen árajánlatkérés nem minősül kötelezettségvállalásnak. A pályázatot kiíró fenntartja a jogot arra, hogy az összességében legjobb ajánlatot adóval tárgyalást kezdeményezzen az ajánlatról.

Az ajánlatok beérkezési határideje: 2022. június 20. hétfő 10 óra

Cím:    Pilisvörösvár Város Önkormányzata - Műszaki osztály

2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

Kapcsolattartó: Metzgerné Krisztina műszaki osztályvezető (06-30/816-2230);                                                      

Az ajánlatokat elektronikusan, kizárólag az ajanlat148@pilisvorosvar.hu email címre kell megküldeni.

 

Pilisvörösvár, 2022. június 8.

Kapcsolódó linkek / dokumentumok
Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []