Miben segíthetünk?

Pályázati felhívás a Vörösvári Búcsú körhintás részének megszervezésére

Pályázati felhívás  a Vörösvári Búcsú körhintás részének megszervezésére
2024. május 22.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának polgármestere a közterületek használatáról szóló 10/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelet alapján, átruházott hatáskörben pályázatot hirdet a Pilisvörösváron, 2024. augusztus 16-20 között, a Vörösvári Napok keretében megtartandó hagyományos VÖRÖSVÁRI BÚCSÚ megrendezésére (körhintás, vurstli).

A búcsú helyszíne:

Pilisvörösvár, Kacsa-tóval szemben lévő terület

Pályázati feltételek:

A nyertes pályázó a pilisvörösvári Kacsa-tóval szemközti 4500/6 hrsz-ú ingatlanból cca. 6000 m2-nyi tágas üres területen körhinták és egyéb szórakoztató eszközök kihelyezésére nyer jogot 2024.08.16-tól 2023.08.20-ig (5 nap).

A pályázatot e-mailen küldve, kizárólag az ajanlat221@pilisvorosvar.hu email címre 2024. 05. 30. 11:00 óráig juttathatják el az alábbi tartalommal:

pontos összeg megjelölése a kizárólagos rendezési jogosultság megszerzésének ellentételezéséért, melynek összege minimum bruttó 2.400.000 forint,
pontos összegek megjelölése a körhinták és egyéb szórakoztató berendezések garantált igénybevételi díjairól,
írásbeli kötelezettségvállaló nyilatkozat arról, hogy a körhinták és egyéb szórakoztató berendezések igénybevételi díjai maximálisan a következők lehetnek:
„nagyhinták maximum 1.300 Ft/menet
„kisgyermek hinták maximum 1.000 Ft/menet
írásbeli kötelezettségvállaló nyilatkozat 240.000 forint kaució megfizetésére, illetve az engedély megszerzéséig annak átutalása,
nyilatkozat a közművekkel szükséges szerződések megkötéséről (zárt konténeres szemétszállítás, mobil WC-k (4 db), víz, áram) és ezek költségeinek vállalásáról,
a tárgyi búcsúterület birtokba vételének és visszaadásának pontos időbeli megjelölése (augusztus 12-22 között). A területet kizárólag augusztus 12., hétfő reggeltől lehet elfoglalni!!!
a Búcsú megrendezéséhez szükséges valamennyi engedély másolata,
nyilatkozat a Búcsú jogszabályszerű megrendezési feltételeinek biztosításáról,
korábbi, hasonló jellegű rendezvények megszervezéséhez kapcsolódó referenciák csatolása,
teljes körű felelősségvállaló nyilatkozat a búcsúval kapcsolatosan történő esetleges balesetek, szabálytalanságok, káresemények, rongálások rendkívüli események ügyében,
biztosítás megléte (kötvény másolata).

Egyéb pályázati feltételek:

- A pályázó a pályázat benyújtásával a jelen felhívásban meghatározott követelményeket és feltételeket elfogadja.
- A pályázat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség a pályázót terheli, amely költségek megfizetésére az Önkormányzat nem kötelezhető.
- Az Önkormányzat fenntartja annak lehetőségét, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, valamint hogy egyik benyújtott pályázat alapján se adjon közterület-használati engedélyt.
- Az Önkormányzat fenntartja annak lehetőségét, hogy a jelen pályázati felhívás alapján beérkezett pályázatok közül az általa kiválasztott egy vagy több pályázóval a pályázatban foglaltakról tárgyalást kezdeményezzen.
- Az Önkormányzat a pályázatok elbírálásáról hozott döntéséről a pályázókat írásban értesíti.
- A pályázat határidőben történő beérkezéséért és átadásáért a pályázó felel.
- Nem részesülhet közterület-használati engedélyben olyan személy, illetve vállalkozó (egyesületi formában történő pályázat során egyesületi tag), aki ellen korábban az Önkormányzat büntetőjogi vagy szabálysértési eljárást kezdeményezett, feljelentést tett, vagy akire a Vörösvári Búcsú megrendezése kapcsán pénzbírságot szabtak ki.
- Pályázatot kiíró fenntartja a jogot, hogy meghatározza a ténylegesen felállítandó eszközök fajtáját, kizárva az azonos vagy jellegében hasonló eszközöket.
- Az eszközökön, hinták környékén kizárólag egyfajta zene szólhat, melyet a pályázó képviselője határoz meg és szabályoz, saját felelősségében.

Pályázati eredményhirdetés: 2024.05.31-én 11:00 órakor.

A pályázatnak az a pályázó lesz a nyertese, aki a rendezési jogosultság ellentételezéséért a legmagasabb összegű ajánlatot adja, egyebeken megfelel a pályázati feltételeknek, és ugyanakkor a körhinták és egyéb berendezések igénybevételi díját a legalacsonyabb árszinten tartja.

A pályázat nyertesét az Előkészítő és Bíráló Bizottság javaslata alapján, átruházott hatáskörben polgármester választja ki.

A pályázat nyertese jogosultságot szerez arra, hogy a közterület-használati engedély iránti kérelmet benyújtsa. A kérelemhez csatolni kell minden olyan mellékletet is (közműnyilatkozatok, engedélyek, stb.), melyek meglétét a pályázati anyagban vállalta.

Amennyiben egyesületi formában történik a pályázat benyújtása, akkor az egyesület által részt vevő vállalkozások nevét, illetve a rendezvényen megjelenő hinta megnevezését is szerepeltetni kell a pályázatban.

Jelen pályázati felhívás nem jelent kötelezettségvállalást az Önkormányzat részéről.

Pilisvörösvár, 2024. május 21.

                                                                                 dr. Fetter Ádám
                                                                                    polgármester

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []