Miben segíthetünk?

Választási eljárási határidők

Választási eljárási határidők
2024. április 19.

Jelen tájékoztatóban kivonatosan közöljük az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott általános választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2024. (III. 12.) IM rendeletet. Azon határidőket és határnapokat emeltük ki az IM rendeletből, amelyek a választópolgárok, jelöltek szempontjából fontosak lehetnek.

-  Azt a választópolgárt, aki 2024. április 3-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda a választópolgár lakcímére 2024. április 19-ig megküldött értesítő útján tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről.

Jelölt- és listaállítás:

-  A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2024. április 20-án adja át az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.

-  Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet és a főpolgármester-jelöltet legkésőbb 2024. május 6-án 16.00 óráig kell bejelenteni.

-  A kompenzációs listát, a fővárosi listát és a vármegyei listát legkésőbb 2024. május 7-én 16.00 óráig kell bejelenteni.

- A jelölő szervezet az Európai Parlament tagjainak választásán állított listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb 2024. május 3-án 16.00 óráig vonhatja vissza.

-  A jelölő szervezet a kompenzációs listát, a fővárosi listát, a vármegyei listát, a területi vagy az országos nemzetiségi önkormányzati választáson állított listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb 2024. május 7-én 16.00 óráig vonhatja vissza.

-  A jelöltnek a 2024. június 7-én 16.00 órát megelőző lemondása alkalmas joghatás kiváltására.

A szavazás előkészítése:

-  A helyi választási bizottság és a területi választási bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán bejelentett jelöltek, illetve főpolgármester-jelöltek sorrendjének sorsolását 2024. május 6-án 16.00 óra után végzi el.
-  A helyi választási bizottság és a területi választási bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán bejelentett listák sorrendjének sorsolását 2024. május 7-én 16.00 óra után végzi el.
-  A helyi választási bizottság a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolását 2024. május 6-án 16.00 óra után végzi el.

Egyéb határidők:

-  A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2024. május 31-én 16.00 óráig lehet bejelenteni.

- 2024. június 9-ig nem lehet szavazókör sorszámát megváltoztatni, szavazókörbe sorolt cím besorolását megváltoztatni, továbbá település megnevezésének, közterület nevének és jellegének, ház számának, épület vagy lépcsőház jelének megváltozását a címnyilvántartásban átvezetni.

-  Az átjelentkezésre irányuló kérelmet legkésőbb 2024. május 31-én 16.00 óráig kell benyújtani.

-  Az átjelentkező választópolgár kérelmét 2024. május 31-én 16.00 óráig módosíthatja, 2024. június 7-én 10.00 óráig visszavonhatja.

-  A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán átjelentkezésre az a választópolgár jogosult, aki 2024. február 11-én és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon választókerületben tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2024. június 9-ig tart.

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet:

-  a Nemzeti Választási irodához elektronikus azonosítással elektronikus úton 2024. június 7-én 10.00 óráig, elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton 2024. június 5-én 16.00 óráig,

-  a helyi választási irodához elektronikus azonosítással elektronikus úton 2024. június 7-én 10.00 órát követően 2024. június 9-én 12.00 óráig, levélben 2024. június 5-ig, személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján 2024. június 7-én 10.00 óráig,

- az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz kézbesítési meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2024. június 9-én 12.00 óráig nyújthat be.

-  A választási kampányidőszak 2024. április 20-tól 2024. június 9-én 19.00 óráig tart.

-  A szavazóhelyiségben szavazni 2024. június 9-én 6,00 órától 19,00 óráig lehet.

Gergelyné Csurilla Erika

jegyző, HVI vezető

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []