Miben segíthetünk?

Mit vigyünk magunkkal a szavazáskor - Hogyan és kire tudunk szava

Mit vigyünk magunkkal a szavazáskor  - Hogyan és kire tudunk szava
2024. május 22.

Az Alaptörvény XXIII. cikke politikai alapjogként határozza meg a választójogot, mely szerint minden nagykorú magyar állampolgárnak, valamint az Európai Unió más tagállama magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárának joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek előző általános választását követő ötödik év április, május, június vagy július hónapjában, az európai parlamenti képviselők választásával egyidejűleg kell megtartani.

Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásától kezdve – tehát a mostani választáson is - az EP tv. biztosítja a választójogot azon magyar állampolgárok részére is, akik az EU területén kívül élnek, vagy Magyarországon élnek, de nem rendelkeznek lakcímmel.

A szavazás 2024. június 9. napján (vasárnap) reggel 6.00 órától este 19.00 óráig tart.

A választópolgár a szavazás jogát lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja. 

A választójogot korlátozzák az ún. természetes kizáró okok, így nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt.

Pilisvörösváron a névjegyzékben feltüntetett adatoktól függően az alábbi szavazólapok kerülhetnek átadásra egy-egy választópolgár részére: polgármesteri, képviselői, vármegyei listás, EP, német nemzetiségi. 

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy polgármesterjelöltre, illetve egy egyéni választókerületi jelöltre lehet. A kompenzációs listára nem szavaznak a választópolgárok. A kompenzációs lista az egyéni választókerületekben összesített töredékszavazatok arányában kap mandátumot. 

A zöld színű nemzetiségi szavazólapokat zöld színű borítékba kell helyezni és le kell zárni. 

A korábbiakhoz hasonlóan a szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. 

A választópolgárnak a szavazókörben igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját. 

Ezúton is felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy a szükséges okmányokat szíveskedjenek magukkal vinni a szavazáskor, mert a szavazatszámláló bizottságnak vissza kell utasítani azt a választópolgárt, aki nem tudja igazolni a fentieket érvényes okmánnyal. 

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a választópolgár megkapja a lebélyegzett szavazólapokat és azok átvételét aláírásával igazolja.

Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, az általa választott segítő – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét igénybe veheti. A választópolgár a szavazólapokat borítékba helyezheti és az urnába dobja.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a választópolgár (vagy segítője) kizárólag a választójoga gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhat a szavazóhelyiségben, valamint tilos a szavazóhelyiségben fényképezni, illetve adatrögzítésre, vagy adattovábbításra alkalmas eszközt használni. 

Szavazás mozgóurnával:

Ha Ön a szavazás napján nem tud megjelenni a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben, mert egészségi állapota (pl. kórházban van), fogyatékossága vagy fogva tartása (pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés) ebben megakadályozza, mozgóurnát kérhet. A törvény kizárólag a fenti esetekben engedi meg a mozgóurna igénybevételét, más indokokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság) nem vehető igénybe.

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet:

a Nemzeti Választási Irodához elektronikus azonosítással elektronikus úton 2024. június 7-én 10.00 óráig, elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton 2024. június 5-én 16.00 óráig,
a Helyi Választási Irodához elektronikus azonosítással elektronikus úton 2024. június 7-én 10.00 órát követően 2024. június 9-én 12.00 óráig, levélben 2024. június 5-ig, személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján 2024. június 7-én 10.00 óráig, az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz kézbesítési meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2024. június 9-én 12.00 óráig nyújthat be.

A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, akkor a pontos címet is, ahova a mozgóurna kivitelét kéri. A kérelem akkor fogadható el, ha a választópolgár szerepel az adott szavazóköri névjegyzékben és még nem szavazott.

A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

Az elfogadott mozgóurna kérelem esetén a szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi Önt lakóhelyén vagy az Ön által megadott más címen.

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy az Európai Parlament tagjainak a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatosan honlapunkon folyamatosan frissülő tájékoztató anyagot olvashatnak a www.pilisvorosvar.hu oldalon a Választások menüpont alatt. Ugyanitt megtalálhatóak a szükséges nyomtatványok, a Helyi Választási Iroda vezetőjének határozatai és a választási szervek elérhetőségei.

Gergelyné Csurilla Erika

jegyző, HVI vezetője

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []