Miben segíthetünk?

Bemutatta könyvét Mici néni

Bemutatta könyvét Mici néni
2023. június 28.

A Szent Imre-ház mindhárom helyisége megtelt érdeklődőkkel 2023. június 4-én délelőtt 11 órakor Gromon Andrásné Ünnepek és szentelmények a Pilisvörösvári Római Katolikus Egyházközség életében című könyvének bemutatójára.

A megjelenteket Gromon István, a szerző egyik fia köszöntötte, majd Gromon Andrásné Mici néni beszélt arról, hogy mi volt a célja a könyv megírásával. Elmondta, hogy a településünk életét korábban meghatározó vallási szokások, hagyományok nagy része ma már csak az idősebb nemzedékek emlékezetében él, ezért közös érdekünk, hogy ezeket az értékeket ne hagyjuk feledésbe merülni, hanem örökítsük át a fiatalabb nemzedékek számára. A könyvvel emléket akart állítani annak a kornak, amelyben az élet minden területét átjárta a vallásos hit, és amelyben az emberek igyekeztek a személyes és a közösségi életüket is ezen hit szerint élni. Ahogy fogalmazott: „Nagy áldás, ha valakinek ilyen ősei vannak; fantasztikus, különleges egyéniségek, akikre fel lehet nézni. Egyszerű, hétköznapi emberek, akik mégis teljes életet tudtak élni, amelyben megélték és tovább is adták hitüket.” A könyv tartalmát össze lehetne foglalni azzal a mondattal, amit a néhai Geiger Jakab atya javasolt a vörösvári német énekeskönyv címének: Unser heiligstes Erbe (Legszentebb hagyományaink).

Ezt követően Fogarasy Attila, a kötet tördelőszerkesztője mondott néhány szót a könyv elkészítéséről. Elárulta, hogy különleges kihívás volt a szerző által összegyűjtött, ezres nagyságrendű fotóanyag megrostálása, kiválogatása, rendszerezése, beszkennelése. Nehéz volt megtalálni egy-egy témához a legmegfelelőbb, minden szempontból megfelelő képet – ez általában csak másodszorra vagy harmadszorra sikerült. Mici néni ebben a kérdésben rendkívül igényes volt, és nem ismert megalkuvást. A tördelés közben a kézirat szövege is gyakran módosult, az anyag újabb részekkel bővült, ezért sokszor a már betördelt részeket is módosítani kellett. Fogarasy Attila bevallotta, eddigi tördelői munkái közül ennek a könyvnek az elkészítése jelentette számára a legtöbb munkát, de megérte, mert egy igen értékes könyv született. Ez a könyv ráadásul az édesapja által írt, Pilisvörösvár helytörténete és néprajza című monográfia anyagát is jól kiegészíti.

A felszólalók sorában ezután Csobánczy József atya, a vasárnapi német misék rendszeres celebrálója következett. Gratulált Gromon Andrásnénak és a vörösváriaknak, hogy egy ilyen könyvet létre tudtak hozni. Megköszönte mindenkinek a munkáját, akik hozzájárultak a könyv elkészítéséhez. Beszédét egy rövid imával zárta, melyben a Jóisten áldását kérte a könyv szerzőjére, munkatársaira és az egész pilisvörösvári egyházközségre.

Csobánczy atya után Gromon István – aki maga is jelentős szerepet vállalt a könyv elkészítésében – felsorolta a legfőbb segítőket, úgymint: Fogarasy Attila (tördelés, nyomdai előkészítés), Gyarmati Dóra (a kézirat begépelése, fotók szkennelése), Keszthelyi Éva (szervezés, ügyintézés, adminisztrálás),  Kozek Ildikó (gépelés, anyagrendezés), Tóth Balázs (a könyvben szereplő énekek kottagrafikáinak elkészítése), Zsámboki Szabolcs (képek válogatása, keresése, beszkennelése, képaláírások adatainak – nevek, évszámok – pontosítása), Rásonyi Győzőné Pelényi Mária (képek nagyítása, egyes témákhoz hiányzó képek rendelkezésre bocsátása). A könyv megjelenését a Pilisvörösvári Hagyományőrző Egyesület 2 000 000 forinttal, Pilisvörösvár Város Önkormányzata 400 000 forinttal, Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata 300 000 forinttal támogatta.

Végül Jablonkay Mária, a solymári Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény korábbi vezetője méltatta a könyvet és a szerző érdemeit. Elmondta, hogy jó lenne, ha minden magyarországi egyházközségről születne egy ilyen könyv. Ha ez megtörténne, jelentősen hozzájárulna a moralitás, az általános erkölcsösség megerősödéséhez.

A beszédek után lehetőség volt a könyv megvásárlására és igény szerint a szerző általi dedikálásra. A könyv a továbbiakban is megvásárolható lesz a nagytemplom sekrestyéjében (szentmisék előtt vagy után), illetve a Falumúzeumban (a +36 26 334 155-ös telefonszámon előre egyeztetett időpontban). A könyv ára: 5800 forint.

Pilisvörösvári Hagyományőrző Egyesület

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []