Miben segíthetünk?

Körzethatárok, profilváltás - oktatási kerekasztal megbeszélést tartottak a Városházán

Körzethatárok, profilváltás - oktatási kerekasztal megbeszélést tartottak a Városházán
2022. szeptember 28.

Fetter Ádám polgármester kezdeményezésére kezdeményezésére oktatáspolitikai kerekasztal megbeszélést tartottak a Polgármesteri Hivatalban szeptember 15-én a településvezetők, néhány képviselő, a tankerület- és az iskolaigazgatók, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetőinek a részvételével.

A témákat a Német Nemzetiségi Önkormányzat (NNÖ) és a Német Nemzetiségi Általános Iskola (NNÁI) vetette föl.

Sax László és Sax Ibolya a felvételi körzethatárok eltörlését javasolta, mivel azt tapasztalták, hogy a szülők a gyerekeket gyakran átjelentkeztetik egyik körzetből a másikba. Célszerűnek tartanák ezért, ha mindkét intézmény beiskolázási körzete Pilisvörösvár teljes közigazgatási területe lenne.

Az NNÁI igazgatója szerint a két általános iskola azonos nemzetiségi profilja azt támasztja alá, hogy nincs jelentősége a körzetek eltörlésének, amíg mindkét iskolában ugyanazt a tartalmat kapják a tanulók.

Simon Zoltán a Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola (TTÁI) igazgatója elmondta, hogy Piliscsabán - ahol korábban pedagógus volt - a körzetesség megszűnése után az intézmények a felvételi során válogatni kezdtek a gyerekek között. Települési szinten ez azt eredményezte, hogy az az iskola, amelynek minden gyereket fel kellett vennie, egy lefelé menő spirálba került. (Ebben az esetben ez a Templom téri iskola lenne.) Véleménye szerint az oktatás fellendítéséhez a két általános iskola számára egyenlő feltételeket kell biztosítani. Szerinte a nagyobb probléma az, hogy a TTÁI-ban jelenleg is nagyon magas a tanulási nehézségekkel rendelkező gyerekek száma (25%, azaz 60 fő a sajátos nevelési igényű (SNI) és 80 fő a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTMN) küzdő gyerekek, közülük a többség integrált nevelésben részesül, ami sok plusz terhet jelent a pedagógusoknak.

A NNÁI-ban ugyanakkor 9 SNI-s és 60 BTMN-es tanuló van, akik mind integrált nevelésben részesülnek. A vásár téri iskolában jelenleg nincs megfelelő szakszemélyzet, akik ezeknek a gyerekeknek az ellátását biztosítani tudnák.

A megbeszélésen mindezek miatt Rigó Katalin tankerületi igazgató kezdeményezte, hogy az SNI-s tanulók ellátása kerüljön be az NNÁI alapító okiratába is, mert a pilisvörösvári SNI-s gyerekek szabad iskolaválasztáshoz való joga csak ebben az esetben tud érvényesülni. A tankerületi igazgató elmondta azt is, hogy a tapasztalatok alapján a körzetek a jelenlegi formában is működnek – az átjelentkezők ellenőrizhetőek - így nem tartja jó ötletnek a körzetesség eltörlését és ebben a résztvevők is egyetértettek.

Az iskolai felvételi körzethatárok megszűnését jelenleg a résztvevő önkormányzat képviselők sem támogatták a szakma részéről elhangzottak alapján.

Az ülésen Szontág Nándor felvettette az iskolák profilváltásának lehetőségét is. Szülői igények alapján úgy látja ugyanis, hogy erre a jövőben szükség lehet. Problémásnak találja a nemzetiségi pedagógus és német nyelvtanár utánpótlást nemcsak az általános iskolákban, hanem az óvodákban és a gimnáziumban is. Úgy látja, hogy sokan nem kötődnek már a sváb hagyományokhoz és ezért a nemzetiségi nevelés-oktatást sem igénylik.

A tankertület igazgató ugyanakkor nem tapasztalt gondot a német nemzetiségi és nyelvoktató tanárok létszámában, mert a nemzetiségi pótlék jelentős megtartó erő. Strack Bernadett alpolgármester megerősítette, hogy az óvódákban a nemzetiségi pedagógusok esetében sem tapasztalható hiány.

A Templom téri iskolának - bár alapvetően német nemzetiségi oktatást adó intézmény - vannak tapasztalatai más nyelv oktatásában, ugyanis itt angolt is tanulhatnak fő nyelvként a diákok. Ezt azonban csak a jelentkezők 1/3-a választja, a német változatlanul népszerű. Az angol szakos nyelvi oktatás az NNAI-ban és a gimnáziumban nem megoldható, mert a fenntartók továbbra is az egynyelvűséget támogatják.

Aki Pilisvörösváron a német nemzetiségi vonalat választja, annak óvodától az érettségiig helyben megvan az útja és ez nagy pozitívum. A városvezetés részéről ugyanakkor a gimnázium és az óvoda esetében már megfogalmazódott az igény a nyelvi bővítésre, ezáltal a nemzetiségi oktatást nem választóknak is lenne lehetősége a helyben maradásra, tanulásra. Fontosnak tartják ugyanakkor ebben az esetben is a sváb hagyományok őrzését, ápolását.

Strack Bernadett elmondta, hogy a későbbiekben az Önkormányzat szeretne Pilisvörösvár számára egy egységes nevelés- és oktatáspolitikai koncepciót kidolgozni, a szereplők teljeskörű bevonásával, ezért az óvodát és a gimnáziumot is bevonják majd a jövőbeni egyeztetésekbe.

Lovász Ernő képviselő a beszélgetést így zárta: „A konkrét kérdéseken túl a legfontosabb, hogy egymásért szolidaritást vállaljunk, és a nehézségeket közösen viseljük és oldjuk meg, mert egy közösség vagyunk. Fontos, hogy kezd kialakulni egy párbeszéd, és ezt folytatni kell a jövőben is.”

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []