Pilisvörösvár
Miben segíthetünk?
Andrusch-Fóti Mária és Müller Márta
Andrusch-Fóti Mária és Müller Márta

A vörösvári “sváb” (bajor) nyelvjárás megőrzése, leírása és az utódoknak való továbbadása terén kifejtett kiemelkedő közös munkájukért

Andrusch-Fóti Mária

Pilisvörösvárért emlékérem
megosztott díjként Müller Mártával

Andrusch-Fóti Mária 1934. augusztus 10-én született Pilisvörösváron. Tanítói pályafutását 1953. július 1-jén, Hollókőn kezdte. 1954-ben férjhez ment, s hazatért szülőfalujába. Azóta Pilisvörösváron él, itt nevelte fel 4 fiát, Józsefet, Pétert, Jánost és Istvánt.

1954 őszétől nyugdíjazásáig, 1993. december 30-ig, dolgozott Pilisvörösváron az általános iskolában mint tanítónő. Húsz éven keresztül volt az iskola gyermek- és ifjúsági felelőse. Szakmai felkészültsége, a szülőkkel kialakított jó kapcsolata elismerést váltott ki a kollégái s a település lakói körében egyaránt. Tanítványai megalapozott tudással kerültek ki a kezei közül. Nyugodt, kiegyensúlyozott egyénisége meghatározó volt a tantestületben. Munkáját az igényesség és a gyermekszeretet jellemezte.

Pedagógiai munkájának elismeréseként az évek során alábbi kitüntetéseket vehette át:
1983.: Kiváló Úttörővezető,
1986.: Kiváló Munkáért Érdemérem,
2006.: az Oktatási Miniszter által adományozható Karácsony Sándor Díj.

1990-ben, a rendszerváltozást követő első önkormányzati választáson megválasztották önkormányzati képviselőnek. Az Oktatási Bizottság tagjaként és a Szociális és Népjóléti Bizottság elnökeként és tanácsnokként végezte munkáját.
Egyik fő feladatának tartotta a helyi szociális intézményrendszer, a szociális háló kiépítését. Irányítása alatt, a Képviselő-tesztület döntése alapján a volt “Szaki” elhanyagolt épületét a helyi vállalkozók önzetlen munkájával és anyagi támogatásával átalakították egy szociális feladatokat ellátó intézménnyé. 1991 karácsonyán nyílt meg a Napos Oldal Szociális Központ, melyet 50 idős pilisvörösvári lakos vett birtokba. Mida néni élete egyik nagy örömének tartja, hogy a Városi Napos Oldal Szociális Központ létrehozásában aktívan részt vehetett.

Néhány évvel ezelőtt Tokodi Bence atya azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy tanítsa meg őt és barátait svábul. Meglepődött a szokatlan kérésen, elmondta, hogy Pilisvörösváron ennek nincsenek előzményei, nincs irodalma, nyelvtana, a helyi nyelven nem tudnak írni és olvasni. Ennek ellenére a kérésnek eleget tett, mert nemes feladatnak tartotta azt, hogy ősei nyelvét életben tartsa.

28 felnőtt számára, a mai Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium egyik tantermében 3 éven át tanította a pilisvörösvári sváb nyelvet.
Megtanultak közösen írni, olvasni, s beszélgettek svábul. Sok örömet okozott neki ez a kihívás. Egy évig Pilisszentivánon is oktatott.

A tanfolyamon ismerkedett meg Dr. Müller Mártával, aki kezdeményezte a Kriaz kaut! – Grüß Gott! című nyelvjáráskönyv megírását. Nagy lelkesedéssel fogadta a gondolatot, hiszen tudta, hogy így biztosíthatják azt, hogy a következő generációk is megismerjék őseik nyelvét. Ezt a munkát is, mint eddig mindig, kitartással, nagy odaadással és lelkesen végezte. Sok nehéz, de vidám órát töltöttek együtt a könyv írása közben.

A könyv mottójának a következőket írta: “Mi, a Magyarországon született svábok magyarok vagyunk, de az anyanyelvünk az őseink nyelve. Azért készült ez a könyv, hogy a pilisvörösvári német nyelvjárást gyermekeink és unokáik is megismerjék, és így megőrizzük kultúránk egy szeletét.”

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Andrusch-Fóti Máriának a vörösvári “sváb” (bajor) nyelvjárás megőrzése, leírása és az utódoknak való továbbadása terén dr. Müller Mártával kifejtett kiemelkedő közös munkájuk elismeréseként megosztott díjként Pilisvörösvárért emlékérmet adományoz.

Pilisvörösvár, 2009. október 23.

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []