Pilisvörösvár
Miben segíthetünk?
Zemplényi Józsefné [sz: Solnai Teréz] (1995)
Zemplényi Józsefné [sz: Solnai Teréz] (1995)

2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 10.

(szül. Solnai Terézia)

Pilisvörösváron szü­letett. Budapesten, a Lengyel Gyula Köz- gazdasági Techni­kumban érettségizett. 1959 decemberében kezdett dolgozni mint képesítés nélküli óvónő. A Kecskeméti Óvónőképző Intézetben szerzett oklevelet 1962-ben. 1970-ben kinevezték az V. sz. Napköziotthonos Óvoda vezetőjének. 1979. október elsejétől a IV. sz. Napköziotthonos Óvoda helyettes vezetője volt. Kollégáival közö­sen sikerült olyan légkört kialakítania, melyben gyermek és felnőtt egyaránt jól érzi magát.

A helyi tájnyelvet beszéli, az óvodásoknak megtaní­tandó irodalmi anyagot tájnyelvi mondókákkal, játékokkal tarkítja. 1983-ban miniszteri dicséret­ben részesült. 1989-ben jelentkezett a Zsámbéki Tanítóképző Főiskola intenzív továbbképző tanfolyamára Az új módszereket, hasznosítható ötleteket igyekezett átadni kolléganőinek. 1991. június 1-jei hatállyal a Grádus Óvoda megbízott vezetője lett. Sikeres pályázatát követően vezetői megbízást kapott 1996. augusztus 31-ig.

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []