Pilisvörösvár
Miben segíthetünk?
Neubrandt Ferenc és Neubrandt Ferencné (2012)
Neubrandt Ferenc és Neubrandt Ferencné (2012)

Határozat: 194/2012. (IX. 27.) Kt.

A pilisvörösvári Német Nemzetiségi Vegyeskórus szakmai irányítása, valamint a német nemzetiségi kultúra megőrzése és átörökítése terén kifejtett két évtizedes áldozatos munkájuk elismeréseképpen. (Megosztott díj.)

Megosztott Pilisvörösvárért emlékérem

Neubrandt Ferenc

1936. január 19-én született Pilisszentivánon, hagyománytisztelő sváb családban. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte, majd géplakatos szakmát szerzett. Első munkahelye 1953-ban a Budapesti Autóvillamossági Művek volt. 1957-től 1959-ig a Pilisszentiváni Kőszénbányában dolgozott csillésként, majd visszatért a Budapesti Autóvillamossági Művekhez. 1962-ben a PEMŰ-ben helyezkedett el géplakatosként. Munka mellett elvégezte Budapesten az Általános Gépipari Technikumot. 30 éven át dolgozott a PEMŰ-ben, egészen 1992-es nyugdíjba vonulásáig.

Neubrandt Ferencet mindig vonzotta a zene. Orgonatanulmányait magánúton végezte el. 1956 végétől – több mint 45 éve – végzi kántori szolgálatait a pilisszentiváni katolikus templomban. 1996-tól a magyarországi német nemzetiségi kórusokat, zenekarokat és táncegyütteseket tömörítő LANDESRAT egyházzenei szekciójának vezetője. Munkájában mindig következetes, önmagával és másokkal szemben magas követelményeket támasztó, kitartó, nagy munkabírású ember. Tevékenységét 1996-ban szülőfaluja Pilisszentiván Község Díszpolgára címmel, 2011-ben XVI. Benedek pápa Apostoli áldással ismerte el.

Neubrandt Ferencné sz. Gátas Piroska

1939. július 23-án született Pilisszentivánon, sváb család gyermekeként. Általános iskolai tanulmányait Pilisszentivánon végezte el, majd 1956-ban óvónői képesítést szerzett a budapesti Brunszvik Teréz Óvónőképző Intézetben. 1957-től 2004-ig, nyugdíjba vonulásáig a Pilisszentiváni Óvodában dolgozott német nemzetiségi óvónőként.

Munkáját szülők, gyermekek egyaránt nagyra becsülték. A gyermekek felé mindig nagy szeretettel fordult. Kiemelt figyelmet fordított a nemzetiségi hagyományok továbbadására. A zene és az ének az ő életének is fontos meghatározója volt gyermekkora óta. Tevékenyégéért 1992-ben Zenei Kultúráért Érdemrendet, 1995-ben Brunszvik Teréz Díjat, 2008-ban Pilisszentivánért Emlékérmet kapott.

Közös kórusvezetői munka

Neubrandt Ferencben és Piroskában a zene iránti szeretet és tisztelet még általános iskolás korukban, az iskolai énekkarban alakult ki, a Pilisszentiváni Kultúrcsoportban erősödött meg, s később egyre fokozódott. 1973-ban közös elhatározással, Kovács Lajos karnagy úr szakmai segítségével, 8 fővel megalapították a Pilisszentiváni Vegyeskórust. A kórus létszáma nagyon gyorsan 35, majd 45 főre gyarapodott. A kórus vezetése mellett Feri bácsi és Piroska néni minden lehetőséget megkeresett annak érdekében, hogy zenei téren képezhessék magukat. 1982-ben “C”, majd “B” kategóriás kórusvezetői képesítést szereztek. Karnagyi klubokba jártak, számtalan továbbképzésen vettek részt hazánkban és a határon túl is. A Pilisszentiváni Vegyeskar elismert hírnöke lett a Buda-környéki német nemzetiségi népzenének. A vegyeskari és a népzenei minősítéseken is kimagasló eredményeket ért el.

1990-ben a Neubrandt házaspár egy újabb nagy vállalkozásba kezdett: Péts József kórustitkár kérésére elvállalták a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Vegyeskórus vezetését is. Ez a kórus 1989. január 30-án, Mirk Józsefné sz. Nick Terézia kezdeményezésére, Hidas György tanár úr vezetésével alakult 18 alapító taggal, de ekkorra árván maradt. A Neubrandt-házaspár új távlatokat nyitott az énekkar számára azzal, hogy szívós és fáradhatatlan munkával a kétszólamú német népdalok mellett egyre több klasszikus 4 szólamú kórusművet tanítottak be az igazi közösséggé kovácsolódott kórusnak. Gyakran léptek fel nemcsak Pilisvörösváron, a különböző városi és egyházi ünnepségeken, hanem az ország sok más helyén is kórusversenyeken, nemzetiségi fesztiválokon. A fellépéseken számtalan hazai és nemzetközi elismerést szereztek: 2000-ben aranykoszorús minősítést, 2004-ben és 2007-ben dicséretes arany minősítést, 2010-ben  kitüntetéses arany helyezést értek el.

Az elmúlt két évtizedben a Neubrandt-házaspár az általuk irányított kórusok műsoraival sok kellemes órát szerzett fellépései során a hallgatóságnak. Karnagyi munkájukat többször is elismerték: 2004-ben a Magyarországi Németek legnagyobb kitüntetését a “Goldene Nadel” (Aranytű) díjat, 2007-ben a Stefan Kerner Díjat – a nemzetiségi kórusmunkáért járó kitüntetést vehették át. A kórustagok szeretete, tisztelete és ragaszkodása ma is erőt ad számukra közös munkához.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/1993. (III. 4.) Kt. sz. rendeletében biztosított jogkörében eljárva Neubrandt Ferenc és Neubrandt Ferencné karnagyok részére a pilisvörösvári Német Nemzetiségi Vegyeskórus szakmai irányítása, valamint a német nemzetiségi kultúra megőrzése és átörökítése terén kifejtett két évtizedes áldozatos munkájuk elismeréseképpen megosztott Pilisvörösvárért emlékérmet adományoz.

Pilisvörösvár, 2012. október 23.

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []