Miben segíthetünk?

Nemess Rózsa (2014)

Nemess Rózsa (2014)

posztumusz

igazgató 

Sírja: Budapest

Pilisvörösvár Város Díszpolgára (posztumusz)

Nemess Rózsa 1912. november 26-án született Felcsúton, katolikus értelmiségi családban. Édesapja Nemess József kántortanító, édesanyja Holchauser Róza háztartásbeli. Szülei nagy szeretettel nevelték három gyermeküket: Rózsát és két öccsét.

Rózsa néni a tanári hivatást családjából hozta magával. Édesapja, Nemess József 25 éven át kántortanító volt a felcsúti elemi iskolában, majd 21 éven át iskolaigazgató volt ugyanott. Összesen 46 éven át tanította a felcsúti gyerekeket. Rózsa néni nagybátyja, Nemess Imre szintén tanító volt. Ő Lesenceistvándon szolgált, ahol ma az általános iskola az ő nevét viseli.

A tanítói hivatás iránti vonzalom Rózsa néniben már a szülői házban kialakult. A tanárképző elvégzése után, 1936 januárjában kezdett tanítani Szegeden, a Pogány Frigyes Általános Iskolában. 1942-ben két hónapot a Sándorfalvai Általános Iskolában tanított, majd szeptember 28-án került Pilisvörösvárra, a Templom téri – akkori nevén II. számú – általános iskolába. Itt tanított aztán 26 éven át, egészen nyugdíjba vonulásáig, 1968. augusztus 15-éig. Mivel vőlegénye elesett a háborúban, Rózsa néni évtizedeken át egyedül élt, s kizárólag a tanításnak, az iskolának, a gyermekeknek szentelte magát.

Hogy mikortól volt igazgató, azt pontosan nem tudjuk. De azt tudjuk, hogy az ’50-es és a ’60-as években, azaz a kommunista diktatúra legkeményebb éveiben, amikor az ateista, materialista és kommunista propaganda a legerősebb volt, akkor vezette a Templom téri iskolát a vallásosságáról híres Pilisvörösváron, és mégis nagy tiszteletet vívott ki magának a szülők és a gyermekek körében egyaránt.

Rózsa néni igen határozott és szigorú vezetője volt az intézménynek. Tartása, megjelenése tiszteletet parancsoló volt. Kiváló kollégákkal vette körül magát. Idetoborzott tanárai hozzá hasonlóan magas erkölcsi és szakmai színvonalat képviseltek, akiket minden diák elé bátran példaképül állíthatott. A politikát – amennyire csak lehetett – igyekezett az iskola falain kívül tartani, bár akkoriban ez egyáltalán nem volt könnyű. Rózsa néni ezt úgy tudta megoldani, hogy szakszervezeti vonalon dolgozott, és cserébe a párt békén hagyta.

Nyugdíjba vonulása után még egy évig az iskolában lévő szolgálati lakásban lakott, majd 1969-ben Budapestre költözött, és 57 évesen férjhez ment. Férje Romoda Iván (1901-1974) volt. Sajnos házasságuk nem tartott sokáig, mert férje 1974-ben meghalt. Rózsa néni ezután idős édesanyját ápolta hosszú éveken át. 84 éves korában, 1996. február 2-án halt meg Budapesten.

Nemess Rózsára nagy tisztelettel és hálával emlékeznek egykori tanítványai, mert olyan életre szóló útravalót és példát kaptak tőle, amelyhez bízva fordulhattak útmutatásért életünk nehéz óráiban.
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/1993. (III. 4.) önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva Nemess Rózsa, a Pilisvörösvári Templom Téri Általános Iskola egykori igazgatója részére a Pilisvörösváron végzett 26 éves példamutató pedagógusi és intézményvezetői munkája, példamutató emberi magatartása és erkölcsi nagysága elismeréseként posztumusz Pilisvörösvár Város Díszpolgára címet adományoz.

Pilisvörösvár, 2014. október 23.

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []