Pilisvörösvár
Miben segíthetünk?
Manhertz Mátyásné (1995)
Manhertz Mátyásné (1995)

2085 Pilisvörösvár, Iskola u. 12.

(szül. Gábeli Zsuzsanna)

Pilisvörösváron szü­letett. 1960. november 15. óta dolgozik a pilisvörösvári óvodákban. Diplomáját a Kecske­méti Óvónőképző Inté­zetben szerezte 1964-ben. 1973-ban az ak­kor épült új óvodába került, ahol rövid idő alatt nagyon jó kollek­tíva kovácsolódott össze, mely az egész megye példaképé lelt. 1990-ben megpályázta a megüresedett vezetői státuszt, amit a nevelőtestü­let és a felügyeleti szerv is támogatott. Óvodája igen népszerű a községben, a környéken és külföldön is. Az óvodájában folyó oktató-nevelő munkát megismertette hazai és külföldi szakem­berekkel is.

Országos szakmai rendezvények és fórumok szervezését segítette. 1994 májusában a 8. Osztrák-Magyar Óvodai Szimpózium egyik helyszíne volt az óvodája. 1990 óta rendszeresen meghívást kap a Salzburgi Nemzetközi Pedagó­giai Napokra. Évek óta kapcsolatot tart a Mün­cheni Pedagógiai Intézettel is. Részt vállalt az új nemzetiségi program előkészítésében és kidolgo­zásában. Két alkalommal kapott “Kiváló munká­ért” kitüntetést – 1982-ben és 1989-ben.

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []