Pilisvörösvár
Miben segíthetünk?
Draxler Éva (2010)
Draxler Éva (2010)

posztumusz

A helyi kultúra és közművelődés terén kifejtett kiemelkedő munkájának elismeréseként.

Határozat: 167/2010. (IX. 23.) Kt.

posztumusz Pilisvörösvárért emlékérem

Draxler Éva 1968. július 13-án született Budapesten.

Általános iskolai tanulmányait Pilisvörösváron végezte el, majd 1986-ban szakközépiskolai érettségi bizonyítványt szerzett.

Tanulmányait követően a Ferroglobusz vállalatnál pénzügyi előadóként, majd 1987. október 23-tól a Templom Téri Általános Iskolában iskolatitkárként dolgozott.

1994-től a Cziffra György Alapfokú Művészetoktatási Intézményben helyezkedett el, szintén iskolatitkárként. Az új munkahely meghatározó fordulatot hozott életében. Iskolatitkári feladatainak ellátása mellett ugyanis aktívan részt vett a zeneiskolai ünnepségek szervezésében. Elhatározta, hogy ezen munkájához megszerzi a szükséges szakképesítést. Ennek érekében beiratkozott a Janus Pannonius Tudományegyetemre művelődésszervező szakra, ahol diplomáját 1999-ben vehette át.

A diploma birtokában 2002-ben művelődésszervezőként helyezkedett el a Közösségi Házban (ma Művészetek Háza), ahol 22 gyermekből álló színjátszó csoportot szervezett. A hagyományos karácsonyi koncertek utáni színpadi darabokat minden évben ő írta és rendezte, ő tanította be a gyermekeknek, s vitte színpadra hatalmas sikerrel. Utolsó karácsonyi darabját betegágyában írta 2007-ben.

A Szebb Környezetért Egyesület felkérésére is írt darabot, melyet szintén sikeresen mutattak be. Az általános iskolák kisiskolásai részére a közlekedéssel kapcsolatos, tanulságos műsort szervezett. Aktívan részt vett a nagyobb városi ünnepségek, így a március 15-i, október 23-i, az augusztus 20-i ünnepségek és a Vörösvári Napok szervezésében, lebonyolításában.

Minden lehetőséget megragadott a gyermekek felkészítésére. A Halász és az Ifrit című mesejátékot a színjátszó csoporttal több környékbeli településen is bemutatták. Az elvarázsolt mesekönyv című darabot, melyet Pedagógusnapra készített, szintén több helyszínen adták elő, többek között a Városi Napos Oldal Szociális Központban. A Művészetek Házának 2006 végére tervezett átadására is készült egy darabbal, melynek címe Tea ötkor. Az átépítés elhúzódása miatt azonban a darab bemutatása az általános iskolákban történt meg.

Draxler Éva iskolatitkári munkáját mindig lelkiismeretesen, példamutatóan, rendkívül szerényen végezte, közművelődési munkáját pedig óriási hivatástudattal, hittel, lelkesedéssel, az emberek jóra, szépre nevelésének szándékával. A gyermekekkel türelmes és megértő volt. Igyekezett számukra lehetőséget biztosítani arra, hogy tehetségüket, képességüket bemutathassák.

Munkája mellett fontos volt számára a család. Édesapja, akit korán elveszített, édesanyja és testvérei, akikkel nagyon sokat foglalkozott, s akik az ő hiányát a mai napig érzik, nap, mint nap.

Éveken át küzdött a súlyos kórral, mely szervezetét fiatalon megtámadta. Egy időben úgy tűnt, hogy meggyógyult, de aztán kiújult a betegség, s hosszas szenvedés után, 2008. április 19-én, 39 éves korában hunyt el.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Draxler Évának a helyi kultúra és közművelődés terén kifejtett kiemelkedő munkájának elismeréseként posztumusz Pilisvörösvárért emlékérmet adományoz.

Pilisvörösvár, 2010. október 23.

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []