Miben segíthetünk?

Végrehajtási eljárások

Végrehajtási eljárások

Tájékoztatás

végrehajtási eljárásról

 

Az adóhatóságnak az adótartozás behajtására vonatkozó jogosultsága, és egyben kötelezettsége az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (továbbiakban: Avt.) 1. § foglalt rendelkezésein alapul.

 

A végrehajtási eljárás hivatalból, illetve egyéb, jogszabályban meghatározott szervek, hatóságok által küldött megkeresések alapján indul.

 

Az adót a törvényekben meghatározott esedékességekor az köteles megfizetni, akit arra jogszabály kötelez. Az esedékesség időpontjáig meg nem fizetett adót, az önkormányzati adóhatóság az adózó adófolyószámláján tartja nyilván. Tartozás fennállása esetén az önkormányzati adóhatóság a hátralék behajtására megindítja a végrehajtási eljárást.

 

Végrehajtási eljárás megindításának akkor van helye, ha az adós a jogerős végrehajtható okiraton alapuló tartozását esedékességkor nem fizette meg. Végrehajtható okirat a fizetési kötelezést tartalmazó jogerős adóhatósági határozat, önadózás esetén az adózó bevallása (önellenőrzése), adók módjára behajtandó köztartozás esetén a behajtást kérő szerv megkeresése.

 A végrehajtási eljárás megindítása előtt külön fizetési felhívás kiküldése, az Avt. 30.§ (1) bekezdés alapján nem kötelező (az önadózás rendszeréből, vagy a kézhez vett határozatból eredően az adónak tudnia kell, hogy mikor esedékes a fizetési kötelezettsége).

Végrehajtási eljárás költsége:

Az adós – jogszabályban meghatározottak szerint – köteles a végrehajtással kapcsolatban felmerült valamennyi költség, így a készkiadás, a költségminimum és jogszabályban meghatározottak szerint a végrehajtási költségátalány megfizetésére.

Az adóhatóságot a pénzkövetelés végrehajtásának foganatosításáért 10.000 forint költségátalány illeti meg, minden más felszámítható költségtől és költségátalánytól függetlenül.

 Végrehajtási cselekmények:

  • letiltás munkabérből, egyéb járandóságból
  • hatósági átutalási megbízás
  • ingó- és követelésfoglalás
  • ingatlanfoglalás
  • értékesítés (pl. árverés)

 A végrehajtási cselekmények sorrendjét, időpontját az adóhatóság a törvény keretei között maga határozza meg.

 Jogszabályi háttér: 

  • Az adóhatóság által foganatosítható végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (Avt.)
  • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)
  • Az adóigazgatási eljárásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)
  • A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény

 

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []