Miben segíthetünk?

Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (1997)

Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (1997)

2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.
Határozat:134/1997.(IX.29.) Kt.

Pilisvörösvárért emlékérem  (1997)

Az Egyesület 1908-ban alakult. Alapítója György György volt. A megalapítás célja, hogy a tűzoltók tevékenyen vegyenek részt a tűz elleni védekezésben, a köztulajdon és Pilisvörösvár polgárainak vagyonvédelmében. A megalakuláskor kitűzött cél máig sem változott. Most is ez vezérli a tagok munkáját.

A múlt több kitűnő embert adott Pilisvörösváron a tűzoltóságnak. Olyanokat, mint az alapító György György, Szatmári Zoltán, id. Fuchs István, Ceglédi Zoltán, Schäfferstein- György, Czikány László és még sokáig lehetne sorolni. Ilyenek még a most is köztünk élő Denk Ferenc, Spányik Ignác, Scheller József és Zelenai János. Nem szabad megfeledkezni azokról az elődökről sem, akik egészségi vagy egyéb okok miatt már nem tudták vállalni a tűzoltással járó feladatokat. Az Önkormányzat nevében megköszönöm munkájukat.

A ma is működő Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 1996. február 23-a óta új célokért, új utakon dolgozik. Akkor azt határozták el, hogy olyan tűzoltóságot hoznak létre Pilis-vörösvár, amely megfelel a mai követelményeknek. Minden tagnak meg kell szervezni a beosztásához szükséges szakmai tanfolyamot. Ma a korszerű tüzek mellett jól képzett, a tűzoltótechnikát ismerő tűzoltókra van szükség, akik mesterei a tűzoltó szakmának. A jelenlegi állományukban 1 fő egyetemi, 3 fő főiskolai, 3 fő középiskolai és 6 fő szakmunkás végzettségű. Nyugdíjasaik is szakmunkások, pártoló tagjaik felsőfokú végzettségűek.

5 fő ifjúsági tűzoltójuk van, mind az 5 fő intézményekben tanul. Szakmai téren 6 fő végezte el a 6 hetes alapfokú tanfolyamot, 2 fő parancsnoki beiskolázása megtörtént. A korábbi évek során 2 fő szerzett a tűzbiztonsággal kapcsolatos oklevelet. Egyesületükben 2 fő teljesít polgári katonai szolgálatot. Bevethető vonulós létszámuk: 10 fő. Összlétszám: 21 fő. 

Tűzoltóink felszereltsége az elvárásoknak megfelel. Rendelkeznek: 3 db tűzoltó gépkocsival, teljesen felszerelve, 1 db VW kiskocsival, 8 db légzőkészülékkel és 2 db álarccal, gyakorló- és védőruházattal, kiépített hírrendszerrel, állandó ügyelettel és megfelelő bázishellyel. Ami még sajnos nincs: a műszaki mentésekhez hiányzik 1 db feszítő-vágó berendezés.

1993-tól követve a kivonulások és bevetések számát az alábbi eredményekről tudnak számot adni:

1993-ban tűzesethez = 17 kivonulás, egyéb = 20, össz. = 37
1994-ben tűzesethez = 25 kivonulás, egyéb = 18, össz. = 43
1995-ben tűzesethez = 23 kivonulás, egyéb = 21, össz. = 44
1996-ban tűzesethez = 59 kivonulás, egyéb = 29, össz. = 80
1997-ben tűzesethez = 60 kivonulás, egyéb = 20, össz. = 80

Munkájukat a bevetések során megismerték a felsőbb tűzoltó- és belügyi szervek. A piliscsabai buszrobbantásnál nyújtott segítségért Pest Megyei dicséretben részesültek. A GRAND-ÁCS Kft. solymári telephelyén végzett munkáért a Buda-pesti Tűzoltó Parancsnokság és a Pest Megyei Tűzoltó Parancsnokság elismerését kapták meg. Piliscsabán végzett ügyeleti és helyszínbiztosításért Kuncze Gábor belügyminiszter úrtól kaptak elismerő írást.

Pilisvörösvár intézmények vezetői és a vállalkozók köszönték meg munkájukat. Jó kapcsolatot építettek ki a Pomázi Tűzoltósággal, melyet együtt-működési megállapodásban rögzítettek. A pilisi régión belül riasztásra és kérésre részt vettek a tűzoltásokban Tinnyén, Pilisjászfalun, Piliscsabán, Pilisszentivánon, Pilisszent-kereszten, Pilisszántón, Pilisborosjenőn, Csobánkán és Solymáron. A kiemelt egyéni teljesítményért 1 fő részesült a Budapesti Tűzoltó-parancsnokság által adományozott oklevélben és pénzjutalomban.

Hogy tűzoltóink ilyen eredményeket tudtak elérni, ez köszönhető a tagság megfelelő hozzáállásának és mindazoknak, akik a működéshez biztosították a megfelelő anyagiakat és a társadalmi munkát. A Vörösvár Újságban az elnök úr már megköszönte, de az Önkormányzat részéről én is köszönöm.

Pilisvörösvár Önkormányzata az elmondottak alapján javasolta a Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére a "Pilisvörösvárért" emlékérem adományozását, melyet most szeretnék átadni Pfeiffer Ferenc elnökhelyettes úrnak.

Hegyváriné Denk Ibolya (2023)Merk József (2023)UBM Cégcsoport (2023)Fetter Erik 2022Herbszt Györgyné 2022Koczor Miklós és Megyesi Zoltán 2022Stube Étterem 2022Zsámboki Szabolcs 2021Hoós Sándor 2021Pilisi-Medence Egészségügyi Alapítvány (2020)Krizsán Pál (2020)Buzás Bálint (2019)Prohászka István és Guth Ferenc (2019)Breier Fogászat és Egészségközpont (2018)Tácsik Pékség és Cukrászda (2018)Manhertz István (2017)Oláhné Szabó Anita (2017)Manhercz Krisztián (2016)Nosztalgia Dalkör (2016)özv. Hoffer Károlyné [sz. Zs. Dobozy Erzsébet] (2015)Fogarasy Attila (2015)Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes és Wenczl József (2014)„A Tempo” Koncertfúvós Zenekar (2014)Sax László (2013)Bányai József asztalosmester (2013)Neubrandt Ferenc és Neubrandt Ferencné (2012)Zelenai István bányamérnök (2012)Feldhoffer János (2011)Kovács László Kertbarát Kör (2011)Draxler Éva (2010)Német Nemzetiségi Vegyeskórus (2010)Andrusch-Fóti Mária és Müller Márta (2009)Schreck Róbertné és Víg Jánosné (2009)Rudolf Keszler (2008)Benkó Barbara és Benkó László (2008)Wenczl Mihály (2007)Fazekas Krisztina (2006)Margittai Csabáné (2006)Bokor Árpádné (2006)Német Nemzetiségi Fúvószenekar (2005)Gyurkó Lászlóné (2005)Kohlhoffer Mihály (2005)Majerczyk Waldemar (2004)Drávecz Ferenc (2004)Koós Ferenc (2004)Mátrai Mátyás (2004)Kapitány Györgyné Lieber Ida (2003)Péts József (2003)Dr. Harmat Attiláné (2003)Steckl János (2003)Németh János (2003)Dornbach Ferencné Szatura Anna (2002)Dr. Rajkai Sára (2002)Bravi Buam (2002)prof. Manhertz Károly (2002)Deák Vilmosné Löffler Józsa (2001)Oláh Imre (2001)id. Stifter Ferenc (2000)Dr. Kemény Cecília (1999)Mező Barna (1998)Denk Ferenc (1998)Dr. Hidas István (1998)Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (1997)Dr. Váradi Monika Mária (1997)Dr. Franz Walper (1997)Gromon Andrásné (1997)Fetter Ottóné [Szontág Anna] (1996)Manhertz Mátyásné (1995)Albel Attiláné (1995)Zemplényi Józsefné [sz: Solnai Teréz] (1995)Pilisvörösvári Sport Club (1994)
Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []