Miben segíthetünk?

Kovács László Kertbarát Kör (2011)

Kovács László Kertbarát Kör (2011)

Határozat: 195/2011. (IX. 29.) Kt.

A kertészeti, a szőlőművelési és a borászati kultúra fejlesztése, művelése és terjesztése terén végzett négy évtizedes kiemelkedő tevékenysége, valamint kiemelkedő közösségépítő tevékenysége elismeréseként.

A pilisvörösvári Kertbarát Kör hivatalosan éppen 40 évvel ezelőtt, 1971. április 18-án alakult meg egy kertet szerető baráti társaságból, a jegyzőkönyv tanúsága szerint a “helyi természeti kultusz fellendítése érdekében.” Az említett kertszerető csoportosulás 1960-tól 10 éven át dr. Kovács László irányításával működött, általa szerették meg a baráti társaság tagjai a kertművelés szépségeit.

Az alapító tagok Andrusch Péter, Peller Márton, Ipolyvölgyi Jakab, Temesvári György, Kerék József, Schreck János, Richtár Ferenc, Rupf István, Hippeler Lajos, Fülöp Imre, Neubrandt János, Kimmel János, Hidas József, Wéber Márton, Wenczl István, Uri József, Denk Gyula, Kaszab László, Albel István és dr. Kovács László voltak.

Az alakuló ülésen megválasztották a vezetőséget: Kaszab Lászlót elnöknek, Kerék Józsefet és Schreck Jánost vezetőségi tagnak, Albel Istvánt pénztárosnak, dr. Kovács Lászlót pedig szakmai vezetőnek kérték fel. Az 1971. május 9-i tagértekezlet jóváhagyta az alapszabályt, melynek 2. pontja szerint a kör a továbbiakban a  “Kertbarátok Köre, Pilisvörösvár” nevet viseli, és annak lefektetett szabályait betartva működik.  A 20 fős alakuló létszám az első év végére a hivatalos feljegyzések szerint 37 főre emelkedett, majd a 1972-es év végére már elérte az 52 főt. A további években 55-60 fő körül mozgott a taglétszám.

1984-ben meghalt Kaszab László alapító tag, aki 13 évig volt elnöke a körnek. 1985 januárjában Hargita Pétert választották meg elnöknek, ő azonban néhány hónap múlva ugyancsak elhunyt. 1986-ban ezért ismét elnököt választottak, Guth István személyében. Ugyanebben az évben Dr. Kovács László, a Kör szakmai vezetője 25 éves kertbaráti tevékenysége után megvált a körtől, nyugdíjba vonult. A kör szakmai vezetését Manhertz Márton kertészmérnök vállalta el. 1988 januárjában Guth István elnök fel akarta oszlatni a Kört, de Schreck János vállalta a Kör vezetését, így őt választották meg elnöknek, s a Kör életben maradt. Schreck János a kör szakmai vezetőjének Pekó József kertészmérnököt, a MÉM osztályvezetőjét kérte fel.

Schreck János 20 éven keresztül vezette a Kertbarát Kört, amelynek tagjai a szabadföli növénytermesztés mellett egyre több figyelmet fordítottak a szőlőtermesztésre, és termelt boraikat minden áprilisban összemérték. Kezdetben sok volt a nehézség, a régi tőkés művelés, a számtalan elavult fajta, a sok direkt termő szőlő, a nem kellő szakértelem “guggolós” borokat produkált. Látva a nehézségeket Pekó József felkérte tanácsadónak volt kollégáját, Tóth Mihály főborászt, a Borászati Kutatóintézet igazgatóját, aki szívesen osztotta meg a Kör borászkodó tagjaival gazdag tapasztalatait, szakmai tudását. Mint a bíráló bizottság elnöke, tevékenységét haláláig, 2009-ig szívesen végezte.

Tóth Mihály irányításával a tagság borainak minősége évről évre javult: eltűntek az ízben, illatban, zamatban jellegtelen borok, és már nem kellett szégyenkezni a zsűri előtt. Az éves borversenyeken a kezdeti 20-25-ről 35-40-re emelkedett a benevezett borok száma.

2008 januárjában – 20 éves elnöki szolgálat után – kora és egészségi állapota miatt Schreck János elnök felmentését kérte, s új elnöknek – régi vezetőségi tagságára való tekintettel – Ludvig Károlyt javasolta. Javaslatára a tagság egyhangú szavazással Ludvig Károlyt választotta elnöknek, aki azóta is szívvel-lélekkel vezeti az egyesületet.

Az egyesület minden hónapban előadásokat szervez, ezáltal is gyarapítva tagjainak tudását, felkészültségét. Minden évben szakmai kirándulást szerveznek, hogy megismerjék az ország más területein végzett kertészeti és borászati tevékenységet. Jártak már pl. a Pécsi Szőlészeti Kutatóintézetben, egy szekszárdi borászatban, a Gödöllői Egyetem Tangazdaságában, egy egri borászatban stb.) Célul tűzték ki, hogy a díszkertek mellett – amelyek a XX. sz. végén terjedtek el Vörösváron – visszahozzák a régmúlt kertek hangulatát. A portákon a díszkert mögött/mellett egy-egy gyümölcsfa, bogyósgymölcs és egy kis konyhakert is elfér.

A Kertbarát Kör évtizedek óta jelentős szerepet vállal a helyi közéletben is. Hármas jelszavuk – “Kertészkedj, művelődj, barátkozz!” – az utóbbi időben még két fontos tényezővel bővült: “Védd a természetet és fogyassz magyar terméket!” A Kör tagjai a legtöbb városi rendezvényen ott vannak. A Vörösvári Napok keretében megrendezett terménykiállításuk mindig nagyon sok látogatót vonz. A Szüreti felvonulás elképzelhetetlen lenne a kertbarátok nélkül, akik út közben kocsijukról szőlővel, musttal kínálják a vendégeket, az út végén, a Gimnázium udvarán pedig – a Nyugdíjas Klubbal együttműködve – zsíros kenyérrel és borral kedveskednek a megfáradt felvonulóknak. 2011-ben “Az én kertem” címmel rajzpályázatot hirdettek az óvodások és iskolások körében, hogy felkeltsék a gyermekek érdeklődését a kertészkedés iránt.

Az ország különböző tájaira kiterjedő kapcsolataik révén terjesztik Pilisvörösvár jó hírét. Kapcsolatokat ápolnak a dunabogdányi, a pomázi, az egri, az esztergomi, a jászkiséri, a budapesti és a felvidéki Kürti Kertbarát Körrel. Minden év végén, decemberben egy vacsora és az újbor kóstolása mellett értékelik a Kör éves tevékenységét, s ilyenkor meghívják a környék kertbarátait is.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/1993. (III. 4.) Kt. sz. rendeletében biztosított jogkörében eljárva a Kovács László Kertbarát Kör részére a kertészeti, a szőlőművelési és a borászati kultúra fejlesztése, művelése és terjesztése terén végzett négy évtizedes kiemelkedő tevékenysége, valamint kiemelkedő közösségépítő tevékenysége elismeréseként Pilisvörösvárért emlékérmet adományoz.

Pilisvörösvár, 2011. október 23.

Hegyváriné Denk Ibolya (2023)Merk József (2023)UBM Cégcsoport (2023)Fetter Erik 2022Herbszt Györgyné 2022Koczor Miklós és Megyesi Zoltán 2022Stube Étterem 2022Zsámboki Szabolcs 2021Hoós Sándor 2021Pilisi-Medence Egészségügyi Alapítvány (2020)Krizsán Pál (2020)Buzás Bálint (2019)Prohászka István és Guth Ferenc (2019)Breier Fogászat és Egészségközpont (2018)Tácsik Pékség és Cukrászda (2018)Manhertz István (2017)Oláhné Szabó Anita (2017)Manhercz Krisztián (2016)Nosztalgia Dalkör (2016)özv. Hoffer Károlyné [sz. Zs. Dobozy Erzsébet] (2015)Fogarasy Attila (2015)Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes és Wenczl József (2014)„A Tempo” Koncertfúvós Zenekar (2014)Sax László (2013)Bányai József asztalosmester (2013)Neubrandt Ferenc és Neubrandt Ferencné (2012)Zelenai István bányamérnök (2012)Feldhoffer János (2011)Kovács László Kertbarát Kör (2011)Draxler Éva (2010)Német Nemzetiségi Vegyeskórus (2010)Andrusch-Fóti Mária és Müller Márta (2009)Schreck Róbertné és Víg Jánosné (2009)Rudolf Keszler (2008)Benkó Barbara és Benkó László (2008)Wenczl Mihály (2007)Fazekas Krisztina (2006)Margittai Csabáné (2006)Bokor Árpádné (2006)Német Nemzetiségi Fúvószenekar (2005)Gyurkó Lászlóné (2005)Kohlhoffer Mihály (2005)Majerczyk Waldemar (2004)Drávecz Ferenc (2004)Koós Ferenc (2004)Mátrai Mátyás (2004)Kapitány Györgyné Lieber Ida (2003)Péts József (2003)Dr. Harmat Attiláné (2003)Steckl János (2003)Németh János (2003)Dornbach Ferencné Szatura Anna (2002)Dr. Rajkai Sára (2002)Bravi Buam (2002)prof. Manhertz Károly (2002)Deák Vilmosné Löffler Józsa (2001)Oláh Imre (2001)id. Stifter Ferenc (2000)Dr. Kemény Cecília (1999)Mező Barna (1998)Denk Ferenc (1998)Dr. Hidas István (1998)Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (1997)Dr. Váradi Monika Mária (1997)Dr. Franz Walper (1997)Gromon Andrásné (1997)Fetter Ottóné [Szontág Anna] (1996)Manhertz Mátyásné (1995)Albel Attiláné (1995)Zemplényi Józsefné [sz: Solnai Teréz] (1995)Pilisvörösvári Sport Club (1994)
Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []