Miben segíthetünk?

Adóhatósági igazolás

Adóhatósági igazolás

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Adóhatósága hatáskörében eljárva, a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal, az adózó kérelmére az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szabályozása alapján állítja ki a hatósági igazolást. Az általános adóigazolás tartalmazza az adózónak az igazolás kiadásának napján vagy az igazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál fennálló adótartozását, a behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült tartozást, a kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó adatbejelentési, bevallási és adófizetési kötelezettség elmulasztását, ide nem értve azt, ha az adóhatóság által lefolytatott ellenőrzés a mulasztást feltárta, és az adózó a fizetési kötelezettségét teljesítette, a végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozásokat. A nemleges adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az igazolás kiállításának napján vagy az igazolás iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.

Jogszabályi háttér

  • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
  • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
  • Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
  • Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban Eüsztv.),
  • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

Benyújtó személye

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője, vagy állandó meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja

A kérelem benyújtható elektronikus formában az E-Önkormányzat portálon keresztül (ágazat: adóügy, ügytípus: általános adónyomtatványok) vagy a városunk honlapjáról letöltött dokumentum kitöltve e-Papíron, levélben, illetve személyesen az ügyfélszolgálaton. 

Az adózónak a kérelmében fel kell tüntetnie a felhasználás célját, megjelölve azt a szervet, szervezetet vagy más, az adózótól eltérő személyt is, amelynek eljárásában a hatósági bizonyítványt fel kívánja használni. 

Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

Benyújtás céljára szolgáló űrlap

A papír alapon benyújtható űrlapok elérhetősége: 

https://pilisvorosvar.onkormanyzatom.hu/varoshaza/lakossagi-ugyintezes/letoltheto-dokumentumok

Az elektronikusan benyújtható adóbevallás az E-Önkormányzat Portálon érhető el:

Nyitólap: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap 

Eljárás díja

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2. mellékletének VI. 2. pontjának rendelkezése alapján az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott adóhatósági igazolások illetékmentesek

Ügyintézési idő

Az adóhatósági igazolás kiállítására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított hat napon belül kell az adóhatóságnak teljesíteni.

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []