Pilisvörösvár
Miben segíthetünk?
Krizsán Pál (2020)
Krizsán Pál (2020)

pedagógus

Krizsán Pál 1958. október 1-jén született Budapesten. Gyermekkorát egy Balaton–parti kis településen, Révfülöpön töltötte. Mivel geológus édesapját áthelyezték az akkori Országos Érc és Ásványbányák pilisvörösvári központjába, a család 1974-ben Pilisvörösvárra költözött. 1977-ben, frissen érettségizett fiatalemberként pedagógus édesanyja mellett helyezkedett el a helyi német nemzetiségi általános iskolában, mint képesítés nélküli tanító. Bár az elhatározást a kényszer szülte, utóbb kiderült, hogy jó döntés volt. Egy év tanítás után kezdte meg tanulmányait a Szombathelyi Tanárképző Főiskola levelező tagozatán, mint könyvtár – történelem szakos hallgató. 1982-ben szerezte meg diplomáját, innentől kezdve történelem szakos tanárként dolgozott tovább az iskolában.  

A Templom téri iskola gyakran adott helyet különböző képzéseknek, bemutató óráknak, s a tanár úr egy idő után már nem csak résztvevője, hanem szervezője is volt ezeknek az óráknak. Aktív pedagógiai munkájának köszönhetően lett viszonylag fiatalon a körzeti történelem munkaközösség vezetője.

Eredményes pedagógiai munkájáért 1989-ben megkapta a művelődési miniszter „Dicsérő oklevelét”.

Az évek során érdeklődési köre kibővült, s humán végzettségű pedagógusként egyre nagyobb szerepet kapott életében a számítástechnika.

1995-ben elvégezett egy 120 tanfolyamot, s elkezdte az informatikát oktatni, ráadásul alsó tagozaton, ott is elsősöknek. Komoly kihívás volt!

1996-ban szoftverüzemeltető képesítést szerzett, pedagógusi munkája mellett a rendszergazdai feladatokat is ellátta. Az iskolában, sok – sok technikai nehézséget leküzdve, folyamatos tanulás mellett elsőként foglalkozott hálózatépítéssel, s vizsgálta annak oktatási lehetőségeit

A környék intézményei közül elsőként a Templom Téri Általános Iskolában került bevezetésre órarendi keretek között az informatika oktatás. Felismerve az ebben rejlő lehetőségeket.

Krizsán tanár úr 1998-ban megszerezte második diplomáját az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola számítástechnika tanár szakán. Diplomamunkájában az oktatóprogramok készítésének és használatának lehetőségeit vizsgálta a történelem tanításban. Az évek során történelmi oktatóprogramjával többször sikeresen pályázott. Díjat szerezett az Informatika – Számítástechnika Tanárok Egyesülete által kiírt „Digitális oktatási anyagok készítése és felhasználási tapasztalata”, valamint a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat „Esélyt a jövőnek” számítógépes programíró pályázatokon.

1998-tól volt az intézmény informatikai és reál munkaközösségének a vezetője, 2001-től pedig igazgatóhelyetteseként dolgozott.

Munkája során célul tűzte ki maga elé, hogy a gyerekek megtanulják használni a számítógépet, s eszköznek tekintsék azt a tanulásban. Mindig nagy hangsúlyt fektetett a tantárgyak közötti koncentrációra, ezért sokszor adott és kért olyan történelmi feladatokat, ahol a megoldásokhoz a tanulóknak az internetet, a számítógépet kellett használniuk. Az iskolában elsőként használta az óráin a modern informatikai eszközöket. Tanítványai országos szintű versenyeken sokszor dobogós helyezéseket értek el.

2002-től az Informatika és Számítástechnika Tanárok Egyesületének akkreditált vezető tanáraként, 2003-tól a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság ECDL vizsgabiztosaként tevékenykedett.

2004-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság – és Társadalomtudományi Karán sikeres közoktatás vezetői szakvizsgát tett.

A sikeres iskolai pályázatoknak köszönhetően a hazai továbbképzéseken túl szert tett nemzetközi tapasztalatokra is. Az utazások során betekintést nyert különböző európai országok iskolarendszerébe. Ehhez kapcsolódóan kezdett el angolul tanulni, ezzel is motiválva gyerekeket, kollégákat a tanulásra, az önképzésre.

2015-ben elvégzett egy gyakorlatközpontú kurzust Máltán. A tanfolyam befejeztét követően a Tanár úr feladata volt a WEB 2.0-ás eszközök órai használatának bevezetése, azok használatának megismertetése a kollégákkal, tanulókkal. A tanfolyamon olyan nemzetközi tapasztalatokat szerzett, amelyek segítettek 2015-ben a mesterpedagógus fokozat megszerzésében. 2013-ban bekerült az Országos Szaktanácsadói Névjegyzékbe, mint „Intézményfejlesztési szaktanácsadó”, majd 2019 óta, mint „Digitális szaktanácsadó” szerepel az adatbázisban.

Pályáján kisebb kitérőt jelentett, amikor 2013-ban felvételt nyert az akkor szerveződő KLIK Pilisvörösvári Tankerületéhez tanügy-igazgatási referensi munkakörbe. Kormányhivatalnokként azonban hamar rádöbbent arra, hogy hiányzik az „iskola szaga” a tanítás, a gyerekzsivaj, ezért pályázatot nyújtott be, melynek köszönhetően 2014-től újra igazgatóhelyettes lett régi iskolájában. 2018-ban részt vett egy országos pályázaton, melyet a szülők, tanítványok, kollégák szavazatainak köszönhetően megnyert, s így lett „2018 Szupertanára”.

Ha megkérdezik a Tanár urat, hogy mire a legbüszkébb, azt szokta válaszolni: „Az elmúlt több mint negyven évi pedagógusi munkámra” Pályájának mottója -némi saját kiegészítéssel- Edgar Allen Poe-tól származik: „Nem a tudásban van a boldogság, hanem a tudás megszerzésében.” … és átadásában

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és a Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 6/1993. (III. 4.) önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva Krizsán Pál pedagógus részére magas színvonalú és sokoldalú pedagógiai szakmai tevékenységének valamint négy évtizedes pedagógusi pályafutásának elismeréseképpen Pilisvörösvárért emlékérmet adományoz.

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []