Pilisvörösvár
Miben segíthetünk?
Manhertz István (2017)
Manhertz István (2017)

díszítőszobrász

Határozat: 155/2017. (IX. 07.)  Kt.

Pilisvörösvárért emlékérem

1938. június 21-én született Pilisvörösváron, tősgyökeres sváb, katolikus családban, a pilisvörösvári kőszobrász dinasztiák egyikében. (Az ő dédnagyapja készítette például a Kálvária-dombon lévő keresztút stációit.) Édesanyja Müller Terézia, édesapja Manhertz Mátyás földműves, testvérei: Mátyás, József és Mária.

Az általános iskolát Pilisvörösváron végezte el. Bátyjától, Mátyástól kedvet kapott a kőszobrászathoz, ezért az általános iskola elvégzése után, 1952-ben kőszobrász tanulónak állt a 3. Sz. Iparitanuló Iskolában, ahol két évvel később szerzett szakmunkás oklevelet.

Oklevele birtokában a Képzőművészeti Kivitelező Vállalatnál helyezkedett el, ahol sok művészi alkotással volt dolguk. Műemléképületek külső és belső díszítése és restaurálása volt a feladata, kastélyokon, templomokon, középületeken dolgoztak. Olyan csodaszép műemléképületeken dolgozott, mint például a soproni Szent György templom, a bükki Szapáry kastély, a keszthelyi Festetics kastély, a budapesti Operaház vagy a Szent István Bazilika. Részt vett a Margit-híd felújítási munkáiban is.

Huszonöt éves korában, 1963-ban megnősült, a pilisszentiváni Radosai Juliannát vette feleségül. Három gyermekük született, István, Judit és Péter, akik összesen hét unokával ajándékozták meg.

Kőszobrászként évtizedeken keresztül bátyjával, Mátyással dolgozott együtt, majd később, mivel mindkettőjük fia is ezt a szakmát választotta, már négyesben dolgoztak. Külföldön is többször vállaltak munkát. Dolgoztak például Bécsben a Magyar Nagykö-vetség épületén, Berlinben, valamint Brüsszelben a Királyi Palotán és egy múzeumon is.

Manhertz István különösen kedveli az egyházi témájú szobrokat. Készített már szobormásolatot Szent Antalról, Assisi Szent Ferencről, Szent Józsefről, Szent Erzsébetről, Szent Istvánról, Szent Mihályról, Nepomuki Szent Jánosról. Egyik leghíresebb ilyen alkotása a Budapest, Hegyalja út (XII. kerület) és a Németvölgyi út kereszteződésénél álló templom kertjében látható Szent István-szobor.

Vörösváron, Solymáron és Pilisszentivánon számos olyan szobormásolat található, amely Manhertz István gondos keze munkáját dicséri. A Vörösváron álló szobormásolatai közül legfontosabbak: a Petőfi Sándor utca és az Eperjesi utca találkozásánál felállított Petőfi-szobor, a Karátsonyi-ligeti Szent Család templom kertjében felállított Szent Erzsébet-szobor, a bányatelepi Szent Borbála templom előkertjében látható Szent István-szobor és Szent József-szobor, a bányatelepi templom ólomüveg ablakában álló Szent Borbála-szobor, valamint a templom udvarán álló Assisi Szent Ferenc-szobor és Szent Erzsébet-szobor.

A más településeken található alkotásai közül a legfontosabbak a Borszéken, a Petőfi-forrásnál felállított Petőfi-szobor, a solymári Szent József-szobor, a pilisszentiváni paplaknál található Szent Erzsébet-szobor, a pilisszántói Trézsi-kútnál lévő kápolnában álló Mária-szobor és a Zalaegerszegen álló Szent Mihály-szobor.

Kenyérkereső munkája mellett Manhertz István nagyon sok társadalmi munkát is végzett. Felajánlásból több köztéri szobormásolatot készített ingyen, és évtizedeken át (70 éves koráig) aktív szerepet vállalt a bányatelepi egyházközségi képviselő-testület munkájában is, mint képviselő-testületi tag.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 155/2017. (IX. 07.)  Kt. sz. határozata Pilisvörösvárért emlékérem adományozásáról  Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és a Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 6/1993. (III. 4.) önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva Manhertz István díszítőszobrász részére a Pilisvörösvár közterein és egyházi ingatlanain társadalmi munkában, ingyenes felajánlásként elkészített és felállított szobraiért, valamint több évtizedes, kiemelkedő díszítőszobrászi tevékenységének elismeréseképpen Pilisvörösvárért emlékérmet adományoz.

Pilisvörösvár, 2017. október 23.

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []