Pilisvörösvár
Miben segíthetünk?
Nosztalgia Dalkör (2016)
Nosztalgia Dalkör (2016)

Határozat: 152/2016. (IX. 08.) Kt. sz.

Pilisvörösvárért emlékérem

A Pilisvörösvári nyugdíjas Klub Nosztalgia Dalkörének története 2006. szeptember 6-ra nyúlik vissza, amikor Prohászka István, a Nyugdíjas Klub elnöke, valamint Guth Ferenc alelnök – későbbi dalköri elnök – mint alapítók, a klub énekelni szerető tagjaival létrehozták a Nyugdíjas Klub kórusát, a Nosztalgia Dalkört.

A kórust a kezdeti időben Manhertz Istvánné és Körmendiné Ica vezette, majd 2007-ben Schlotter Ferenc karnagy úr vette át a szakmai irányítást. Az ő vezetésével a dalkör számos városi és nyugdíjas rendezvényen fellépett. Főként magyar és német népdalokat, népdalfeldolgozásokat adtak elő, s szereplésüket mindig nagy siker koronázta. Olyannyira, hogy néhány év alatt elérték az „aranyérmes” minősítést, ami erőt és jó alapot adott a kórus további munkájához.

2011-től Holló Miklósné, Piroska vette át a dalkör vezetését. Az ő kiváló zenei tudása, ízlése, stílusérzéke, valamint a kórustagokkal való jó kapcsolata lett az alapja a kórus további fejlődésének. Vezetése alatt a kórus a LANDESRAT kórusminősítő versenyein 2013-ban „Ezüst”, 2016-ban pedig – immár második alkalommal – „Arany” minősítést ért el.

A kórus sikeres működésnek elengedhetetlen feltétele a jó zenei kíséret, melyet a kezdetektől fogva Tagscherer János tangóharmonikás biztosít a kórusnak. Neki elvitathatatlanul nagy érdeme van az örömteli, sikeres munkában és a kiemelkedő eredmények elérésében.

A Nosztalgia Dalkör megalakulása óta céljának tekinti, és egyre tudatosabban vállalja fel a helyi és a tágabb környezet magyar, német, sváb és más nemzetiségi dalkincsének bemutatását és megőrzését, s ezeken keresztül az összetartozás érzésének és az éneklés örömének közvetítését a hallgatóság felé.

A kórus folyamatosan részt vesz a város rendezvényein, az Önkormányzat, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és egyéb városi intézmények által szervezett eseményeken, s fellépéseivel színesíti közösségünk ünnepeit. Emellett szívesen vesz részt a környező települések dalos találkozóin, ahol a kórusok baráti hangulatban, nagy érdeklődéssel ismerkednek egymás régi és újabb dalaival, s értékes tapasztalatokat cserélnek egymással. Számos oklevél bizonyítja a Nosztalgia Dalkörnek az „Életet az éveknek” Nyugdíjas Szövetség Országos Fesztiváljain nyújtott sikeres szerepléseit is. 2012-ben a kórus már külföldön is szerepelt, amikor erdélyi testvérvárosunk, Borszék polgármesterének a meghívására felejthetetlen napokat töltöttek el Borszéken, és fellépéseiken szép sikereket értek el.

A kórus évenként átlagban 10-14 fellépést teljesít, aminek hátterében igen komoly, fáradságos munka rejlik. A sikerek fontos összetevője a dalköri vezető, Guth Ferenc fáradhatatlan szervezői munkája, a karvezető és a zenei kísérő lelkiismeretes szakmai munkája és – nem utolsó sorban – a 74 év átlagéletkorú kórustagság lelkes és elkötelezett hozzáállása.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és a Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 6/1993. (III. 4.) önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva a Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub Nosztalgia Dalköre részére a helyi és a környékbeli német nemzetiség dalkincsének és hagyományainak megőrzése, helyi kulturális életünk gazdagítása, a különféle városi rendezvények és ünnepek zenei színesítése valamint a város jó hírének öregbítése elismeréseképpen Pilisvörösvárért emlékérmet adományoz.

Pilisvörösvár, 2016. október 23.

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []