Miben segíthetünk?

Nosztalgia Dalkör (2016)

Nosztalgia Dalkör (2016)

Határozat: 152/2016. (IX. 08.) Kt. sz.

Pilisvörösvárért emlékérem

A Pilisvörösvári nyugdíjas Klub Nosztalgia Dalkörének története 2006. szeptember 6-ra nyúlik vissza, amikor Prohászka István, a Nyugdíjas Klub elnöke, valamint Guth Ferenc alelnök – későbbi dalköri elnök – mint alapítók, a klub énekelni szerető tagjaival létrehozták a Nyugdíjas Klub kórusát, a Nosztalgia Dalkört.

A kórust a kezdeti időben Manhertz Istvánné és Körmendiné Ica vezette, majd 2007-ben Schlotter Ferenc karnagy úr vette át a szakmai irányítást. Az ő vezetésével a dalkör számos városi és nyugdíjas rendezvényen fellépett. Főként magyar és német népdalokat, népdalfeldolgozásokat adtak elő, s szereplésüket mindig nagy siker koronázta. Olyannyira, hogy néhány év alatt elérték az „aranyérmes” minősítést, ami erőt és jó alapot adott a kórus további munkájához.

2011-től Holló Miklósné, Piroska vette át a dalkör vezetését. Az ő kiváló zenei tudása, ízlése, stílusérzéke, valamint a kórustagokkal való jó kapcsolata lett az alapja a kórus további fejlődésének. Vezetése alatt a kórus a LANDESRAT kórusminősítő versenyein 2013-ban „Ezüst”, 2016-ban pedig – immár második alkalommal – „Arany” minősítést ért el.

A kórus sikeres működésnek elengedhetetlen feltétele a jó zenei kíséret, melyet a kezdetektől fogva Tagscherer János tangóharmonikás biztosít a kórusnak. Neki elvitathatatlanul nagy érdeme van az örömteli, sikeres munkában és a kiemelkedő eredmények elérésében.

A Nosztalgia Dalkör megalakulása óta céljának tekinti, és egyre tudatosabban vállalja fel a helyi és a tágabb környezet magyar, német, sváb és más nemzetiségi dalkincsének bemutatását és megőrzését, s ezeken keresztül az összetartozás érzésének és az éneklés örömének közvetítését a hallgatóság felé.

A kórus folyamatosan részt vesz a város rendezvényein, az Önkormányzat, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és egyéb városi intézmények által szervezett eseményeken, s fellépéseivel színesíti közösségünk ünnepeit. Emellett szívesen vesz részt a környező települések dalos találkozóin, ahol a kórusok baráti hangulatban, nagy érdeklődéssel ismerkednek egymás régi és újabb dalaival, s értékes tapasztalatokat cserélnek egymással. Számos oklevél bizonyítja a Nosztalgia Dalkörnek az „Életet az éveknek” Nyugdíjas Szövetség Országos Fesztiváljain nyújtott sikeres szerepléseit is. 2012-ben a kórus már külföldön is szerepelt, amikor erdélyi testvérvárosunk, Borszék polgármesterének a meghívására felejthetetlen napokat töltöttek el Borszéken, és fellépéseiken szép sikereket értek el.

A kórus évenként átlagban 10-14 fellépést teljesít, aminek hátterében igen komoly, fáradságos munka rejlik. A sikerek fontos összetevője a dalköri vezető, Guth Ferenc fáradhatatlan szervezői munkája, a karvezető és a zenei kísérő lelkiismeretes szakmai munkája és – nem utolsó sorban – a 74 év átlagéletkorú kórustagság lelkes és elkötelezett hozzáállása.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilisvörösvár Város Díszpolgára cím és a Pilisvörösvárért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 6/1993. (III. 4.) önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva a Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub Nosztalgia Dalköre részére a helyi és a környékbeli német nemzetiség dalkincsének és hagyományainak megőrzése, helyi kulturális életünk gazdagítása, a különféle városi rendezvények és ünnepek zenei színesítése valamint a város jó hírének öregbítése elismeréseképpen Pilisvörösvárért emlékérmet adományoz.

Pilisvörösvár, 2016. október 23.

Hegyváriné Denk Ibolya (2023)Merk József (2023)UBM Cégcsoport (2023)Fetter Erik 2022Herbszt Györgyné 2022Koczor Miklós és Megyesi Zoltán 2022Stube Étterem 2022Zsámboki Szabolcs 2021Hoós Sándor 2021Pilisi-Medence Egészségügyi Alapítvány (2020)Krizsán Pál (2020)Buzás Bálint (2019)Prohászka István és Guth Ferenc (2019)Breier Fogászat és Egészségközpont (2018)Tácsik Pékség és Cukrászda (2018)Manhertz István (2017)Oláhné Szabó Anita (2017)Manhercz Krisztián (2016)Nosztalgia Dalkör (2016)özv. Hoffer Károlyné [sz. Zs. Dobozy Erzsébet] (2015)Fogarasy Attila (2015)Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes és Wenczl József (2014)„A Tempo” Koncertfúvós Zenekar (2014)Sax László (2013)Bányai József asztalosmester (2013)Neubrandt Ferenc és Neubrandt Ferencné (2012)Zelenai István bányamérnök (2012)Feldhoffer János (2011)Kovács László Kertbarát Kör (2011)Draxler Éva (2010)Német Nemzetiségi Vegyeskórus (2010)Andrusch-Fóti Mária és Müller Márta (2009)Schreck Róbertné és Víg Jánosné (2009)Rudolf Keszler (2008)Benkó Barbara és Benkó László (2008)Wenczl Mihály (2007)Fazekas Krisztina (2006)Margittai Csabáné (2006)Bokor Árpádné (2006)Német Nemzetiségi Fúvószenekar (2005)Gyurkó Lászlóné (2005)Kohlhoffer Mihály (2005)Majerczyk Waldemar (2004)Drávecz Ferenc (2004)Koós Ferenc (2004)Mátrai Mátyás (2004)Kapitány Györgyné Lieber Ida (2003)Péts József (2003)Dr. Harmat Attiláné (2003)Steckl János (2003)Németh János (2003)Dornbach Ferencné Szatura Anna (2002)Dr. Rajkai Sára (2002)Bravi Buam (2002)prof. Manhertz Károly (2002)Deák Vilmosné Löffler Józsa (2001)Oláh Imre (2001)id. Stifter Ferenc (2000)Dr. Kemény Cecília (1999)Mező Barna (1998)Denk Ferenc (1998)Dr. Hidas István (1998)Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (1997)Dr. Váradi Monika Mária (1997)Dr. Franz Walper (1997)Gromon Andrásné (1997)Fetter Ottóné [Szontág Anna] (1996)Manhertz Mátyásné (1995)Albel Attiláné (1995)Zemplényi Józsefné [sz: Solnai Teréz] (1995)Pilisvörösvári Sport Club (1994)
Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []