Miben segíthetünk?

Zsámboki Szabolcs 2021

Zsámboki Szabolcs 2021

Zsámboki Szabolcs 1991. július 17-én született Budapesten. Pilisvörösváron töltötte gyermekéveit. Általános iskolai tanulmányait a Templom Téri Iskolában végezte. Már itt is fontos volt számára a közösségben végzett munka. A néprajzzal itt kezdett megismerkedni Orbánné Rosic Éva népismeret óráin. Vizvári Róza, az apai nagymamája már gyermekkorától kezdve vallásosságra nevelte. Tőle tanult meg németül imádkozni, valamint a sváb dialektussal és népi szokásvilággal is ő ismertette meg.

Tanulmányait a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskolában folytatta, ahol előbb érettségit majd szakács bizonyítványt szerzett. Az iskola közelében álló Karmelita templom reggeli szentmiséinek Szabolcs rendszeres látogatója lett. Egy alkalommal felismert az egyik padban egy vörösvári nénit, (aki Gromon Andrásné volt) de nem gondolta, hogy később közelebbről is meg fognak ismerkedni egymással.

A 2010-es évek elején egy alkalommal véletlenül a 10 órai német nyelvű vasárnapi szentmisére ment el. Az ott hallott ősi dallamok és énekek azonnal magukkal ragadták, így ettől kezdve a 10 órai nagymisére járt. Néhány hónap múlva, a mise végén odament hozzá Gromon Andrásné, Mici néni és meghívta a Kápolna utcai falumúzeumba. Szabolcsot megfogta a gyűjtemény gazdag sokszínűsége, érdekessége, s onnantól kezdve rendszeresen segédkezett szabadidejében Mici néninek. Tanítója mellett szenvedélyévé vált a néprajz és a hagyományőrzés.

A solymári Aranykorona Vendéglőben szakácsként végzett munkája mellett nem tudott kellő időt fordítani erre a feladatra, ezért 2013-ban a Művészetek Háza munkatársa lett. Ennek keretében kezdett el dolgozni Mici néni segítőjeként a Falumúzeumban, s kezdte meg Sz. Tóth Judit muzeológus mellett a gyűjtemény szakszerű leltározását és digitalizálását.

Szintén ebben az évben nyitotta meg kapuit a Sváb Sarok, ahol a felújítási munkálatokból is részt vállalt. A Sváb Sarok elkészülte után már Szabolcs felelt az időszaki kiállításokért, a látogatók, oktatási intézmények csoportjainak fogadásáért és a kiállítások bemutatásáért. Ebben az időben kezdte meg tényleges gyűjtőmunkáját Pilisvörösváron.

A 2013. évi Vörösvári Napok megnyitóján népviselet- bemutatót szervezett a Falumúzeum ruhadarabjaiból. A ruhákat bemutató fiatalok többsége hagyományőrző családból származott, s Szabolcs az ő köreikben kezdeményezte egy csoport megalakulását a néprajzi értékek megőrzéséért. Ebből a kemény magból fejlődött ki a Werischwarer Heimatwerk Hagyományőrző Egyesület, melynek jelenleg alelnöke.

Mivel hosszú évekig Solymáron élt, így ott is igyekezett részt vállalni a hagyományőrző életben. Tagja lett a Heimatverein Falukörnek, részt vett a sváb nyelvű színdarabokban, igyekezett a solymári dialektussal, német egyházi és világi énekekkel, valamint a szokásvilággal megismerkedni.

A régi német egyházi énekek szeretete kapcsán elkezdett a pilisvörösvári Nagyboldogasszony kórusban énekelni, melynek több évig tagja volt. A szokásvilág, dialektus és énekek mellett a épviselet vált gyűjtőmunkájának középpontjává. Gromon Mici nénitől az évek alatt igyekezett mindent megtanulni, köztük a népi ruhadarabok viselésének rendjét. Érezte, hogy hiánypótló témával foglalkozik, mivel a kultúrcsoportok viseleti darabjai az évtizedek alatt már nagyban eltértek az eredetiektől. Ezen felbuzdulva kezdett bele az eredeti népviseleti ruhadarabok gyűjtésébe, sváb nevük feljegyzésébe, és egy ilyen témájú könyv összeállításába. Munkaideje után mindig meglátogatott egy-egy idős vörösvári embert, és igyekezett a könyvhöz minden információt begyűjteni. Fontos volt számára a szemléltetés is, így több ezer fotót gyűjtött és digitalizált a munkája során.

2015-ben Fogarasy Attilával létrehozták a Honismereti klubot, melynek foglalkozásait a Művészetek Házában kezdték havi rendszerességgel megtartani. A klub egyik célkitűzése az idősebb és fiatalabb generációk közötti szakadéknak áthidalása volt, amelyet a klubfoglalkozásokon résztvevőket nézve sikerült is elérni. Fogarasy Attila tanár úr Szabolcs könyvének összeállításában is önzetlenül segédkezett, aminek eredménye 2019-ben lett meg. Pilisvörösvár Város Önkormányzata kiadta Zsámboki Szabolcs: Népviselet Pilisvörösváron című kétnyelvű könyvét.

Szabolcs a helyi írott sajtóban is hallatja hangját: hosszú évek óta olvashatjuk különböző témájú helytörténeti cikkeit a Vörösvári Újság hasábjain.

Gyűjtőmunkájának legújabb iránya a régi gyümölcsfajták felkutatása. Néhány éve kezdeményezte egy úgynevezett Vörösvári Tündérkert létrehozását, ahol az ősi, helyi gyümölcsfajtákat lehetne megőrizni az utókor számára.

2021. szeptembere óta a Pilisvörösvár Német Nemzetiségi Önkormányzata valamint a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola munkatársaként dolgozik. A munkahely váltás lehetővé tette, hogy még többet tudjon foglalkozni Pilisvörösvár néprajzi értékeivel, s az őseinktől kapott örökségnek a következő generációk számára történő továbbadásával.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Zsámboki Szabolcs részére a német nemzetiségi szokások és hagyományok feltárása, dokumentálása, ápolása és továbbadása területén végzett értékmentő és értékőrző tevékenysége elismeréseként Pilisvörösvárért emlékérmet adományoz.

Hegyváriné Denk Ibolya (2023)Merk József (2023)UBM Cégcsoport (2023)Fetter Erik 2022Herbszt Györgyné 2022Koczor Miklós és Megyesi Zoltán 2022Stube Étterem 2022Zsámboki Szabolcs 2021Hoós Sándor 2021Pilisi-Medence Egészségügyi Alapítvány (2020)Krizsán Pál (2020)Buzás Bálint (2019)Prohászka István és Guth Ferenc (2019)Breier Fogászat és Egészségközpont (2018)Tácsik Pékség és Cukrászda (2018)Manhertz István (2017)Oláhné Szabó Anita (2017)Manhercz Krisztián (2016)Nosztalgia Dalkör (2016)özv. Hoffer Károlyné [sz. Zs. Dobozy Erzsébet] (2015)Fogarasy Attila (2015)Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes és Wenczl József (2014)„A Tempo” Koncertfúvós Zenekar (2014)Sax László (2013)Bányai József asztalosmester (2013)Neubrandt Ferenc és Neubrandt Ferencné (2012)Zelenai István bányamérnök (2012)Feldhoffer János (2011)Kovács László Kertbarát Kör (2011)Draxler Éva (2010)Német Nemzetiségi Vegyeskórus (2010)Andrusch-Fóti Mária és Müller Márta (2009)Schreck Róbertné és Víg Jánosné (2009)Rudolf Keszler (2008)Benkó Barbara és Benkó László (2008)Wenczl Mihály (2007)Fazekas Krisztina (2006)Margittai Csabáné (2006)Bokor Árpádné (2006)Német Nemzetiségi Fúvószenekar (2005)Gyurkó Lászlóné (2005)Kohlhoffer Mihály (2005)Majerczyk Waldemar (2004)Drávecz Ferenc (2004)Koós Ferenc (2004)Mátrai Mátyás (2004)Kapitány Györgyné Lieber Ida (2003)Péts József (2003)Dr. Harmat Attiláné (2003)Steckl János (2003)Németh János (2003)Dornbach Ferencné Szatura Anna (2002)Dr. Rajkai Sára (2002)Bravi Buam (2002)prof. Manhertz Károly (2002)Deák Vilmosné Löffler Józsa (2001)Oláh Imre (2001)id. Stifter Ferenc (2000)Dr. Kemény Cecília (1999)Mező Barna (1998)Denk Ferenc (1998)Dr. Hidas István (1998)Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (1997)Dr. Váradi Monika Mária (1997)Dr. Franz Walper (1997)Gromon Andrásné (1997)Fetter Ottóné [Szontág Anna] (1996)Manhertz Mátyásné (1995)Albel Attiláné (1995)Zemplényi Józsefné [sz: Solnai Teréz] (1995)Pilisvörösvári Sport Club (1994)
Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []