Pilisvörösvár
Miben segíthetünk?
Albel Attiláné (1995)
Albel Attiláné (1995)

2085 Pilisvörösvár, Attila u. 6.

(szül. Bruckner Magdolna)

Pilisvörösváron szü­letett, 1960 óta tanít a Vásár téri általános iskolában. Szakmai munkáját lelkiismere­tesség, alaposság, az új módszerek iránti fogé­konyság és kritikus igényesség jellemzi. Munkája során mindig komoly súlyt fektetett az önképzésre, a fiata­labb kollégák felkarolá­sára, szakmai támogatására. Hivatásszeretetét és szakmai hozzáértését 1983 és 1987 között igazga­tóhelyettesként is bizonyította Vezetői tevékeny­ségét is lelkiismeretesség, lényeglátás, jóindulat jellemezte. Türelmet, segítő jóindulatot sugárzó személyisége egész tanári működése során hozzá­járult a tantestület jobb légkörének kialakításá­hoz. Közvetlenségét, nyitottságát nagyra becsülik kollégái. Hasonló véleménnyel vannak kisdiákja­inak szülei is. Nyugodt, kedves, baráti stílusával generációkat tanított meg írni, olvasni, számolni. Gyerekek százaival szerettette meg a tanulást és az iskolát.

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []