Pilisvörösvár
Miben segíthetünk?
Sax László (2013)
Sax László (2013)

a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

A német nemzetiségi kultúra ápolása, a német nemzetiségi hagyományok átörökítése és a német nemzetiségi identitástudat erősítése érdekében kifejtett több évtizedes kimagasló tevékenysége elismeréseképpen.

Pilisvörösvárért emlékérem

Sax László 1948. november 25-én született Pilisvörösváron, tősgyökeres sváb családban. Az általános iskolát Pilisvörösváron végezte el, majd kőszobrász mesterséget tanult.

A szakmunkás oklevél megszerzése után, 1963-ban a Képzőművészeti Kivitelező Vállalatnál helyezkedett el, ahol 26 éven át dolgozott, egészen 1989-ig, a rendszerváltásig. Fő munkahelye mellett 1973-tól egyéni vállalkozóként is tevékenykedik.

Munkája és a magánélet mellett a rendszerváltozás éveitől kezdve a helyi közéletben is aktív szerepet vállalt, először civil szervezetekben, majd választott képviselőként a nemzetiségi és a települési önkormányzatban is.

Alapító tagja a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Vegyeskórusnak (1989) és a Gradus Egyesületnek (1990), amely úttörő szerepet vállalt Pilisvörösváron a német nemzetiségi óvodai nevelésnek a rendszerváltozás utáni elindításában. Kezdeményezésére emlékezünk meg Pilisvörösváron évről évre a Hősök napjáról. 1994-től 1998-ig német kisebbségi önkormányzati képviselő, 1998-tól 2002-ig települési önkormányzati képviselő, 2002 októberétől mind a mai napig a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzatelnöke. 1995-től a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának is tagja, 2011-től a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Mandátumvizsgáló, Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenségi Bizottságának elnöke.

Két évtizede aktívan részt vesz a testvérvárosi kapcsolatok ápolásában. Partnertelepüléseinken nemcsak az önkormányzatok és a civil szervezetek vezetőivel, hanem magánszemélyekkel és családokkal is állandó, közvetlen kapcsolatban van, ezáltal az egyik motorja a partnerkapcsolatoknak. Ugyanígy jó kapcsolatot ápol a környékbeli német nemzetiségi intézményekkel, egyesületekkel, német nemzetiségi önkormányzatokkal is.
A Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökeként hosszú évek óta egyik fő szervezője a pilisvörösvári német nemzetiségi rendezvényeknek. Minden évben személyesen is szerepet vállal a farsangtemetési műsorban, a májusfaállításon és -bontáson, az erdei kápolna pünkösdi búcsúján, a Vörösvári Napokon, a tutajhúzó versenyen, a szüreti felvonuláson.

Az egyházközség munkájában is aktívan tevékenykedik. Felolvasóként közreműködik a német nyelvű szentmisén, a Nemzetiségi Vegyeskórus tagjaként pedig a kórus egyházi hangversenyein. Feleségével együtt szívesen veszi fel a sváb népviseletet. Lelkesen vesz részt a német nemzetiséggel kapcsolatos bármilyen munkában, minden jó ötletet támogatásra talál nála. Nagy türelme van a fiatalokhoz, szívesen mesél nekik, tanítja őket a hagyományok ápolására.

Családon belül is nagyon fontosnak tartja a német nemzetiségi kultúra ápolását, a német nemzetiségi hagyományok, tradíciók átörökítését, a nemzetiségi identitástudat erősítését. Három gyermekét és öt unokáját ebben a szellemben nevelte, neveli. Legnagyobb örömére mindhárom gyermeke jól beszél németül, s emellett különböző hangszereken is játszanak, ami a nemzetiségi hagyományápolás és hagyományőrzés egyik legfontosabb feltétele. Norbert fia a pilisvörösvári Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola, Zeneiskola harmonikatanáraként adja át a fiataloknak a német népzenei hagyományokat.

A hagyományőrző munkában kőszobrászként is részt vesz – nemcsak Pilisvörösváron, hanem a környék német nemzetiségű településeinek többségén. Az ő munkája Pilisvörösváron a II. világháborús német emlékmű, a Kálvária márványba gravírozott stációképei és a Kápolna utcai régi kút felújítása az Erdei kápolna közelében; Budaörsön ő végezte az ótemető német sírköveinek restaurálását; az ő műve Pusztavámon a kitelepítési emlékmű, Solymáron a betelepülési emlékmű, ill. a helytörténeti múzeum főablakkereteinek restaurálása, Pilisszentivánon a Bem utcai Bildstock (képkő) restaurálása, Budajenőn egy útszéli kereszt restaurálása. 2009-ben 45 éves kőszobrászi munkásságért “Aranykoszorús mester” címet kapott.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/1993. (III. 4.) önkormányzati rendeletében biztosított jogkörében eljárva Sax László, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke részére a német nemzetiségi kultúra ápolása, a német nemzetiségi hagyományok átörökítése és a német nemzetiségi identitástudat erősítése érdekében kifejtett több évtizedes kimagasló tevékenysége elismeréseképpen Pilisvörösvárért emlékérmet adományoz.

Pilisvörösvár, 2013. október 23.

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []