Képviselő-testületi ülések [ 41 ]
Határozatok [ 55 ]
Jegyzőkönyvek [ 325 ]
Rendeletek [ 107 ]
2020 [ 10 ]
2017 [ 14 ]
Nem hatályos rendeletek [ 11 ]
17/2017. (V. 29.) - Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 17/2012. (IV. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról. 1/2017. (I. 27.) - A helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról és a szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2015. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról. 25/2017. (IX. 8.) - A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 29/2017. (IX. 29.) - A közterület- és városrésznevek, valamint a házszámozás megállapításáról, illetve azok jelöléséről szóló 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról. 30/2017. (X. 27.) - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 23/2016. (IX. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról. 11/2017. (V. 2.) - Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról. 16/2017. (V. 29.) - A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 8/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 5/2017. (II. 27.) - A településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól 9/2017. (II. 27.) - Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 8/1997. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 6/2017. (II. 27.) - A zöldfelületek fenntartásáról szóló 25/2011. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról. 3/2017. (II. 13.) - Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről.
Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []