Miben segíthetünk?

Pályázatok

Pilisvörösvár fenntartható városfejlesztési stratégiájának és egyéb dokumentumoknak a kidolgozása
Kedvezményezett neve
Pilisvörösvár Város Önkormányzata
A szerződött támogatás összege
79 877 640 Ft
A támogatás mértéke
100%
A projekt azonosító száma
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00001
A projekt rövid bemutatása
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 79,88 MFt, 100 %-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el városfejlesztési és egyéb stratégiai dokumentumok elkészítésére. A projekt során elkészül a 2021-2027-es európai uniós költségvetési időszakra szóló Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS), továbbá az abban kitűzött célok megvalósításához szükséges operatív tervezési szintű TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP). Ezen túlmenően a projekt keretében elkészül: • a város energiafelhasználásának átfogó energetikai felmérése, • a városüzemeltetési szolgáltatások és önkormányzati fenntartású közintézmények digitalizációjára irányuló elemzés, és ezek alapján egy digitális akcióterv, • a város projektjeire, az akcióterületeire és a városfejlesztési stratégia pénzügyi megvalósíthatóságára vonatkozó üzleti terv is. Az Önkormányzat a tervezési folyamat előkészítő szakaszában figyelmet fordított a partnerség elvére, tematikus munkacsoportok felállításával bevonta a szakterületileg illetékes szervezetek széles körét, a helyi érdekképviseleti szerveket, az önkormányzati intézményhálózat képviselőit, valamint a helyi döntéshozókat és képviselőket. A projekt végső célja, hogy az elkészülő Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és TOP Plusz Városfejlesztési Programterv megfelelő alapot nyújtson a város további, jövőben elkészítendő stratégiai dokumentumaihoz. A tervezésre az Önkormányzat 79,88 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert.
,,Tisztítsuk meg az országot!” Települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása 2020.
Kedvezményezett neve
Pilisvörösvár Város Önkormányzata
A szerződött támogatás összege
17 080 002 Ft
A támogatás mértéke
100%
A projekt azonosító száma
támogatói okirat száma: 2021/TMOP/0143
A projekt rövid bemutatása
Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütem tárgyú pályázati kiírást tett közzé az 1598/2020. (IX.21) Korm. határozat céljainak megvalósítása érdekében. Pilisvörösvár Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be és vissza nem térítendő támogatást nyert 9 db térfigyelő kamera beszerzésére az illegális hulladéklerakások megelőzése céljából. A térfigyelő kamerák 8 db helyszínre kerültek kihelyezésre.
A Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde fejlesztése új helyszín építésével
Kedvezményezett neve
Pilisvörösvár Város Önkormányzata
A szerződött támogatás összege
1 042 341 827 Ft
A támogatás mértéke
100%
A projekt azonosító száma
VEKOP-6.1.1-21-2021-00007
A projekt rövid bemutatása
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 1.042.341.827 forint, 100 %-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el egy új bölcsőde létrehozására a településen. A beruházás a kisgyermekek napközbeni ellátásának, ezáltal a település lakosságának a bölcsődei szolgáltatásokhoz való nagyobb arányú hozzáférésének megteremtésére irányul egy új, 40 férőhelyes bölcsőde létrehozásával. Jelen projektben egy önkormányzati tulajdonú ingatlanon épül meg az új 4 csoportos bölcsőde épülete, amellyel a bölcsődei férőhelyek száma többszörösére nő a jelenlegi 26-ról. A projekt megvalósításának indokát az jelenti, hogy a városban jelenleg több mint 400 fő 3 év alatti gyermek él, akik számára mindössze egy két csoportos bölcsődében, 26 férőhely érhető el. A bölcsőde folyamatosan telt házzal üzemel, folyamatosak a várólisták, az Önkormányzat nem tudja kielégíteni a lakossági igényeket a bölcsődei szolgáltatás iránt.
Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []