Pilisvörösvár
Új elemek, pontosabb szabályozás, az új temetőrendeletben
Új elemek, pontosabb szabályozás, az új temetőrendeletben
2021. november 19.

A Képviselő-testület október 22-i ülésén új temetőrendeletet fogadtak el a képviselők. A korábbi rendelet felülvizsgálatát az tette szükségessé, hogy az elmúlt években – különösen a járványhelyzet okozta sajnálatosan megnövekedett ügyintézés során - számos olyan gyakorlati kérdés merült fel, amelyet a régi rendelet nem szabályozott vagy az idő már túlhaladott. A most megalkotott új rendelet egyszerre felel meg ezeknek az elvárásoknak. Fontos megemlíteni ugyanakkor, hogy a temetői díjak - tehát a sírhely megváltás, szolgáltatási díjak (ravatalozó, hűtő) és a munkavégzéshez (sírkőállítás, bontás, stb.) kapcsolódó temető fenntartási költségek jelenleg nem változtak.

A 2022. január elsején hatályba lépő rendeletbe tehát több új elem is került, melyek közül a leglényegesebbeket az alábbiakban emeljük ki. A teljes rendelet a város web oldalán – jelenleg a 2021-es kihirdetett rendeleteknél - olvasható: 14/2021. (X. 22.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezés rendjéről -  pilisvorosvar.hu/files/Documents/file/b8027960-8bd8-413f-bf56-d001f1981d46.pdf

 • A rendelet tartalmazza, hogy a temetőben a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást kell tanúsítani.
 • Sírkő bontást és állítást csak hétköznapokon lehet végezni. Hétvégén és ünnepnapon a temetőben - a temetési hely gondozását kivéve - munkát végezni tilos.
 • A temetőbe vakvezető kutyát be lehet bevinni.
 • Tilos a temetőben reklámot elhelyezni.
 • A rendelet a mostani országos átlaghoz igazodva a sírhelyekbe, a korábbi szabályozáshoz képest több betemetést engedélyez.
 • Újdonság a sírbolt építésének részletes szabályozása. Erre pontos előírásokat tartalmaz a rendelet.
 • Lehetőséget ad a sírhelyek körüli járdák elhelyezésére.
 • Meghatározza, hogy a temető üzemeltetőjének kell végezni a temetőben az utak és a létesítmények tisztántartását, karbantartását, a zöld terület kaszálását.
 • Kiemeli, hogy a sírhely rendelkezésre jogosultja köteles a sírhelyet gondozni, gyomtalanítani. Ha ezt nem teszi meg, akkor az Önkormányzat felszólítást küld. Amennyiben ez sem jár eredménnyel, akkor pedig a feladatot elvégezteti, és annak költségét továbbhárítja a sírhely tulajdonosa felé.
 • A temetőben gépjárművel közlekedni továbbra is csak engedéllyel lehetséges. Jövő évtől, tehát 2022. január elsejétől a behajtást nem életkorhoz, hanem egészségi állapothoz kötik. Éves behajtási engedélyt a rendelet hatályba lépését követően kizárólag a rokkant kártyával rendelkező mozgássérültek, és a tartós vagy maradandó mozgásszervi problémával rendelkező betegek igényelhetik. A temetőben munkát végzők (vállalkozók és magányszemélyek egyaránt) egyszeri behajtási engedélyt igényelhetnek, mely egy munkavégzésre és egy rendszámra vonatkozik. A virágkötéssel foglalkozó vállalkozók éves engedélyt kérhetnek. Az idei évben kiadott összes engedély, az azon feltüntetett időponttól eltérően, 2021. december 31-ig érvényes. A jelenleg érvényes behajtással rendelkezőknek hamarosan levélben küld majd tájékoztatót az Önkormányzat a változásokról. A levélben a jövő évre vonatkozó behajtási engedély igénylő lapot is elküldik majd. A behajtási engedélyekhez kapcsolódó kérelmi adatlapok hamarosan a honlapról is letölthetővé válnak.
 • Bár nem a rendelet szabályozása alá tartozik, de fontos megemlíteni, hogy a behajtási jogosultságok változásával egy időben a gépkocsik behajtása technikailag is megváltozik. A rendelet hatályba lépését követően (2022. január 1-től) telefonról lehet majd a kaput működtetni (egy kapunyitó telefonszám felhívásával). Mindemellett egy kamerarendszer kiépítése is elkezdődött. Eddig a főbejárathoz és az oldalsó nagykapuhoz telepítettek kamerákat. A kamerarendszer működtetésének célja a behajtások (leadott rendszámok) ellenőrzése mellett, a temető biztonságosabbá tétele és a temetői lopások megelőzése is.
Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []