Miben segíthetünk?

Hatósági bizonyítvány igénylése a lakás rendeltetési egységek számáról

Hatósági bizonyítvány igénylése a lakás rendeltetési egységek számáról
2022. szeptember 12.

2022. szeptember 10-től a települési önkormányzatok Jegyzői adnak ki hatósági
bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó
jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.


A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy
1. a kérelmezett ingatlan a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül;
2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található.
Az eljárási idő 8 nap.
A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.
Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy
vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs -
fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így
vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a
lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő
önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös
fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt
földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.
Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma
nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása
érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.


A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal „KÉRELEM” formanyomtatványa az alábbi helyeken
érhető el:
- Papír alapon a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (kedd és csütörtök
munkanapokon 8-16 óra között, hétfő és szerda munkanapokon 8-17 óra között,
pénteken 8-14 óra között).
- A pilisvorosvar.hu városi honlapon, a Műszaki Osztály letölthető dokumentumainál
(https://pilisvorosvar.hu/varoshaza/lakossagi-ugyintezes/letoltheto-dokumentumok).


A Pilisvörösvár Jegyzője részére küldött kérelmeket a Polgármesteri Hivatal az alábbi módokon tudja befogadni:
- Az Ügyfélszolgálaton leadva személyesen (kedd és csütörtök munkanapokon 8-16 óra
között, hétfő és szerda munkanapokon 8-17 óra között, pénteken 8-14 óra között).
- Postai úton ajánlott vagy tértivevényes küldeményként a 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.
címre.
- E-papíron (A Magyarorszag.hu portálon keresztül „egyéb” témacsoport és „egyéb”
ügytípusként megnevezve Pilisvörösvár Város Önkormányzatának címezve. Levél
tárgya: „Kérelem hatósági bizonyítvány iránt”, majd a csatolmányok közé a .pdf
formátumú aláírt nyomtatvány feltöltése.)

Kapcsolódó linkek / dokumentumok
Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []