Miben segíthetünk?

Új, öt évre szóló esélyegyenlőségi programot alkotott a Hivatal

Új, öt évre szóló esélyegyenlőségi programot alkotott a Hivatal
2022. december 19.

Új, öt évre, vagyis 2023 és 2027 közötti időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programot (HEP) dolgozott ki a Hivatal. Az elkészült, több mint száz oldalas dokumentáció alapvető célja, hogy a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok egyenlőtlensége csökkenjen. A programot – amelynek jogszabályi és számos egyéb kritériumnak is meg kellett felelnie – múlt csütörtöki ülésén fogadta el a város Képviselő-testülete.

A HEP részletes helyzetelemzést tartalmaz a már említett hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, különös tekintettel a nőkre, a mélyszegélységben élőkre, a romákra, a fogyatékkal élő személyekre, valamint az idősek és gyerekek csoportjára. Ezen a helyzetelemzésen alapul egy, a problémák komplex kezelésére kidolgozott intézkedési terv, amely ugyancsak a dokumentáció részét képezi.  Az elkészült program lényegében olyan beavatkozások részletes tervezéséhez ad alapot, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményezhetnek az említett csoportok esetében, javíthatnak helyzetükön.  

A jogszabály egyébként a dokumentáció kétévenkénti felülvizsgálatát írja elő, ám ennek elkészítési szempontjait a vonatkozó jogszabály időközben kibővítette, ezért döntött a városvezetés úgy, hogy új, a megváltozott kritériumoknak megfelelő, egyúttal öt évre szóló programot állít össze.  A tervezetet idén november végén ismertették a partnerek – a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a helyi intézmények, Családsegítő és Gyermekjóléti Központ munkatársai – előtt, ezzel együtt megvitatták a helyzetelemzést, az intézkedési tervet, valamint a felmerült módosítási javaslatokat.

„Ezúton is köszönöm a megjelent intézményvezetőknek az egyeztetésen tapasztalt konstruktív hozzáállást. Szívből örülök, hogy egy nyílt és őszinte beszélgetést tudtunk folytatni erről az érzékeny és fontos témáról” – mondta Strack Bernadett alpolgármester.

Összességében elmondható, hogy Pilisvörösvár ma már igazi lehetőségekkel teli kisváros.  Jövőképe több összetevőből áll, amelyek a város adottságaira épülve irányt adnak a fejlesztési célok megvalósulásához. Munkalehetőségek, nevelés-oktatás, egészségügyi és szociális ellátások, közlekedés, sport, kultúra, ügyintézés, biztonságos, szép, környezet – mind olyan területek, amelyeken helyt kell állni, és célul kitűzni a további fejlődést. Településünk minden tagjának érdeke a szolidaritás erősítése, amely nagyban elősegítheti a hátrányos helyzetű csoportok, fogyatékossággal élők társadalmi integrációját, foglalkoztatási és érvényesülési lehetőségeit. Olyan pozitív, méltányos és rugalmas intézkedések kidolgozására kell törekedni, amelyek elősegítik az érintettek társadalmi és foglalkoztatási pozíciójának javulását, megőrzését, hiszen mindez hozzátesz Pilisvörösvárhoz: a város fejlődését, versenyképességének javítását szolgálja.

A rendelkezésünkre álló – központi adatbázisokból (BM, KSH, TEIR), valamint intézmények nyilvántartásaiból származó – adatok alapján ugyanakkor megállapítható, hogy településünkön az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete kedvező. Kirívó adatok nem támasztják alá, hogy bármelyik célcsoport esetében kimagasló negatív tendenciákkal kellene számolni.

Érdemes megjegyezni, hogy Pilisvörösváron a Városi Napos Oldal Szociális Központ révén  -  házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali ellátást nyújtó idősek klubja, fogyatékosok nappali ellátása, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, átmeneti ellátást nyújtó idősek gondozóháza, illetve az otthoni szakápolás területén is van lehetőség segítséget igénybe venni.

 

 

 

 

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []