Miben segíthetünk?

A csapadékvíz akadálytalan elfolyása érdekében fontos, hogy tisztán tartsuk az árkokat

A csapadékvíz akadálytalan elfolyása érdekében fontos, hogy tisztán tartsuk az árkokat
2023. április 19.

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Felhívom Pilisvörösvár Város Polgárait és minden Kedves Ingatlantulajdonos figyelmét, hogy az ingatlan előtti árkok tisztántartása és a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása minden esetben az ingatlantulajdonos vagy az ingatlant használó feladata. 

Pilisvörösvár területén több helyen ismét azt tapasztaljuk, hogy az árkok karbantartását elmulasztják. Szeretnénk elkerülni a nagyobb problémák, eltömődések kialakulását, ezért kérjük, hogy mindenképpen rendszeresen végezzék el a vízelvezetők, átereszek tisztítását! 

A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal az elkövetkezendő időszakban kiemelt figyelmet fordít és folyamatosan ellenőrzi majd az árkok és az átereszek állapotát. Kérjük tegyenek eleget tisztítási kötelezettségüknek, annak érdekében is, hogy a szankciókat elkerülhessük! 

A szankciókat Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelete 13.§ a következőképpen határozza meg: 

(3) Aki az ingatlana előtti közterületen lévő árok, nyitott csatorna, folyóka, áteresz tisztántartásáról, a fűfélék rendszeres kaszálásáról, vágásáról nem gondoskodik, természetes személy esetén kétszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Köszönjük azoknak a tulajdonosoknak a hozzáállását, közreműködését, akik eddig is gondosan jártak el és tisztították a vízelvezetőket!


Gergelyné Csurilla Erika

jegyző

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []