Miben segíthetünk?

Felhívás a Dr. Réthy Zoltán-díj adományozásával kapcsolatos javaslattételre

Felhívás a Dr. Réthy Zoltán-díj adományozásával kapcsolatos javaslattételre
2024. március 20.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata a 23/2020. (VII. 24.) önkormányzati rendeletében megalapította a Dr. Réthy Zoltán-díjat az egészségügy területén végzett munka elismerésére. Az idősebbek még emlékezhetnek Dr. Réthy Zoltánra, a kiváló orvosra, aki öt évtizeden át szolgálta a vörösvári betegeket. A díj az egészségügyben tartósan kiemelkedő eredményességgel Pilisvörösváron dolgozó személynek adható.

A rendelet hatálya a Pilisvörösvári Szakrendelőben foglalkoztatott orvosokra és egészségügyi dolgozókra, valamint Pilisvörösvár közigazgatási területén a város egészségügyi alapellátását biztosító háziorvosokra, házi gyermekorvosokra, fogorvosokra, asszisztensekre, a védőnői szolgálat munkatársaira és az iskolaorvosokra terjed ki.

A díj azon személyek részére adható, akik Pilisvörösvár egészségügyében legalább 5 évet szolgáltak, akik erkölcsi tisztességgel, emberi megbecsüléssel rendelkeznek és a szakmájukban kimagasló teljesítményt értek el. Nyugdíjba vonulás, szakmai, családi okokból való eltávozás alkalmából, egész életmű elismeréseként is adható.

Kimagasló teljesítménynek számít különösen:

a) az egyszeri jelentős eredmény (pl.: tudományos felfedezés, vizsgálati módszer kidolgozása, önfeláldozó tevékenység)

b) a pilisvörösvári egészségügyért elért kimagasló fejlesztés, vezetés, vagy országos elismerés.

Az Önkormányzat évente 2 díjat adományozhat, amelyből az egyik díjat orvos, a másik díjat pedig a (2) bekezdésben meghatározott egyéb egészségügyi dolgozó kaphatja meg.

A díj adományozására és odaítélésére javaslatot tehet bármely önkormányzati képviselő, az Önkormányzat bizottsága, bármely helyi egyesület és társadalmi szervezet és bármely magánszemély. A kitüntetések a Semmelweis-nap alkalmából kerülnek átadásra. 

A javaslatokat legkésőbb 2024. április 30-ig a polgármesternek címezve kell írásban előterjeszteni.

Pilisvörösvár, 2024. 03. 04.

Dr. Fetter Ádám
   polgármester

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []