Pilisvörösvár
Tájékoztatás Integrált Településfejlesztési Stratégia készítéséről
Tájékoztatás Integrált Településfejlesztési Stratégia készítéséről
2021. augusztus 11.
Fejlesszük együtt Pilisvörösvárt!

Kedves Pilisvörösvári Lakosok! Tisztelt Pilisvörösvári Civil Szervezetek és Gazdálkodó Szervezetek!

Pilisvörösvár Város Önkormányzata a város fejlődését megalapozó Integrált Településfejlesztési Stratégia készítését határozta el. A Stratégia célja, hogy a város problémáira megoldásokat találjon, erősségeire fejlesztéseket építsen, ezáltal egy élhetőbb, biztonságosabb, szerethetőbb Pilisvörösvár jöjjön létre. A Stratégia segítségével a lehető legtöbb fejlesztési forrást fogják tudni Pilisvörösvárra vonzani.

Ehhez számítanak az Ön, illetve vállalkozások, civil szervezetek együttműködésre. Kérjük, ötleteikkel, javaslataikkal járuljanak hozzá a városfejlesztés sikeréhez, és együtt, közösen tervezzük meg Pilisvörösvár jövőjét!

A fejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslataikat írásban a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal címére (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.), vagy elektronikusan az info@pilisvorosvar.hu címre juttathatják el.

Az előzetes tájékoztatást a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. §-a alapján adtam. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján személyes megjelenést igénylő lakossági fórumot nem tartunk. Észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől számított 16 napon belül, de legkésőbb 2021. augusztus 27-ig lehet megtenni.

Amennyiben Ön a készülő stratégia véleményezési és készítési eljárásában – a meghirdetett módon túl – nevesítetten, partnerként részt kíván venni, kérem, hogy az egyeztetési eljárás megindításáról szóló felhívástól számított 8 napon belül, Pilisvörösvár város polgármesterének címezve, írásban szíveskedjék jelezni. A bejelentésben meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, székhelyét, képviselőjét, postai és e-mail címét.

                                                                                                                                           Pilisvörösvár, 2021. augusztus 11.

 

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []