Miben segíthetünk?

Elkezdődtek a helyszíni szemlék a gázártámogatással kapcsolatban – kérjük együttműködésüket és türelmüket

Elkezdődtek a helyszíni szemlék a gázártámogatással kapcsolatban – kérjük együttműködésüket és türelmüket
2022. szeptember 27.

A Polgármesteri Hivatal szervezésében elkezdődtek a helyszíni szemlék a lakossági gázár-támogatást igénylőknél szeptember harmadik hetében. A vonatkozó kormányrendeletnek megfelelően ugyanis a települések jegyzői adnak ki hatósági bizonyítványt a „lakás rendeltetési egységek” számáról a kedvezmény igénybevételéhez.

A Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatalhoz eddig több, mint 500 beadvány érkezett, melyben kérik a hatósági bizonyítvány kiadását. Jogszabályi előírás alapján a Polgármesteri Hivatalnak hatósági szemlét kell végezni minden igénylőnél, ahol legalább két ügyintézőnek kell jelen lennie. A több száz szemle megszervezése és elvégzése - az alapvető feladatokon túl - jelentős pluszterhet ró a munkatársakra.

A Hivatal ugyanakkor arra törekszik, hogy az igénylők a lehető leggyorsabban hozzájussanak a kedvezményre jogosító dokumentumhoz, így – bár a feladat a Műszaki Osztályhoz tartozik - az ellenőrzések elvégzésében csaknem a teljes hivatali apparátus közreműködik.

A hatékony és gyors feladatszervezést és -végzést szolgálja az is, hogy az egyes bejárásokat a munkatársak tömbösítve, utcánként, végzik. Az ügymenetet nagyban segíti, ha az igénylők is együttműködőek és rugalmasan rendelkezésre állnak a megadott idősávban.

Azoknál a háztartásoknál, ahol helytálló a kérelemben megjelölt számú lakások kialakítása, ott már a szemle során átvehetik a hatósági bizonyítványt az igénylők.

Nagyon fontos, hogy a kérelemben felelősségteljesen kell nyilatkozni a kialakult lakásszámról és arról is, hogy azok az OTÉK 105. §-a (alább részletezve) szerinti előírásoknak megfelelnek az igénylők.

A jogszabály szerint, ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóságnak jelzi – azaz a gázszolgáltató megkeresésére az építésfelügyelet is tarthat ellenőrzést az ingatlanon.

Mindezek alapján kérjük, hogy a kérelmeket felelősségteljesen töltsék ki, a helyszíni szemlékkel kapcsolatban pedig számítunk együttműködésükre és türelmükre!

Hatósági bizonyítvány igénylének menetét és feltételeit ezen a linek találja. 

OTÉK

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

Lakás

105. § *  (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

b) a főzést, mosogatást és az étkezést,

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

(3) *  A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []