Miben segíthetünk?

Pályázati felhívás a Vörösvári Búcsú körhintás részének megszervezésére

Pályázati felhívás  a Vörösvári Búcsú körhintás részének megszervezésére
2022. június 30.

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának polgármestere a közterületek használatáról szóló 10/2018. (VI. 21.) önkormányzati rendelet alapján, átruházott hatáskörben pályázatot hirdet a Pilisvörösváron, 2022. augusztus 12-15 között, a Vörösvári Napok keretében megtartandó hagyományos VÖRÖSVÁRI BÚCSÚ megrendezésére (körhintás, vurstli).

A búcsú helyszíne:

Pilisvörösvár, Kacsa-tóval szemben lévő terület, a mellékelt helyszínrajz szerint

Pályázati feltételek:

A nyertes pályázó a pilisvörösvári Kacsa-tóval szemközti 4500/6 hrsz-ú ingatlanból cca. 6000 m2-nyi tágas üres területen körhinták és egyéb szórakoztató eszközök kihelyezésére nyer jogot 2022.08.12-től 2022.08.15-ig (4 nap).

A pályázatot e-mailen küldve, kizárólag az ajanlat149@pilisvorosvar.hu email címre 2022. 07. 01. 12:00 óráig juttathatják el az alábbi tartalommal: pontos összeg megjelölése a kizárólagos rendezési jogosultság megszerzésének ellentételezéséért, melynek összege minimum bruttó 2.200.000 forint, pontos összegek megjelölése a körhinták és egyéb szórakoztató berendezések garantált igénybevételi díjairól, írásbeli kötelezettségvállaló nyilatkozat arról, hogy a körhinták és egyéb szórakoztató berendezések igénybevételi díjai maximálisan a következők lehetnek:
Braek Dance: 900,- Ft
céllövölde:      200,- Ft (1 lövés), 500,- Ft (3 lövés)
célbadobás:    500,- Ft (3 dobás)
dodgem:         900,- Ft
gyerekhinták: 700,- Ft (körhinták, kis láncos, kisautós vasút, kis teherautós                                     hullámvasút, rugós ugráló, ugrálóvárak stb.)
horgászat:       700,- Ft
Jamping:        700,- Ft
nagy hinta:      900,- Ft
Niagara:          900,- Ft
Twister:           900,- Ft
Bob hullám     900,- Ft
Szuszogó       900,- Ft
írásbeli kötelezettségvállaló nyilatkozat 220.000 forint kaució megfizetésére, illetve az engedély megszerzéséig annak átutalása, nyilatkozat a közművekkel szükséges szerződések megkötéséről (zárt konténeres szemétszállítás, mobil WC-k (4 db), víz, áram) és ezek költségeinek vállalásáról,
a tárgyi búcsúterület birtokba vételének és visszaadásának pontos időbeli megjelölése (augusztus 7-19 között), a Búcsú megrendezéséhez szükséges valamennyi engedély másolata, nyilatkozat a Búcsú jogszabályszerű megrendezési feltételeinek biztosításáról, korábbi, hasonló jellegű rendezvények megszervezéséhez kapcsolódó referenciák csatolása, teljes körű felelősségvállaló nyilatkozat a búcsúval kapcsolatosan történő esetleges balesetek, szabálytalanságok, káresemények, rongálások rendkívüli események ügyében, biztosítás megléte (kötvény másolata).

Egyéb pályázati feltételek:

A pályázó a pályázat benyújtásával a jelen felhívásban meghatározott követelményeket és feltételeket elfogadja.
A pályázat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség a pályázót terheli, amely költségek megfizetésére az Önkormányzat nem kötelezhető.
Az Önkormányzat fenntartja annak lehetőségét, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, valamint hogy egyik benyújtott pályázat alapján se adjon közterület-használati engedélyt.
Az Önkormányzat fenntartja annak lehetőségét, hogy a jelen pályázati felhívás alapján beérkezett pályázatok közül az általa kiválasztott egy vagy több pályázóval a pályázatban foglaltakról tárgyalást kezdeményezzen.
Az Önkormányzat a pályázatok elbírálásáról hozott döntéséről a pályázókat írásban értesíti.
A pályázat határidőben történő beérkezéséért és átadásáért a pályázó felel.
Nem részesülhet közterület-használati engedélyben olyan személy, illetve vállalkozó (egyesületi formában történő pályázat során egyesületi tag), aki ellen korábban az Önkormányzat büntetőjogi vagy szabálysértési eljárást kezdeményezett, feljelentést tett, vagy akire a Vörösvári Búcsú megrendezése kapcsán pénzbírságot szabtak ki.
Pályázatot kiíró fenntartja a jogot, hogy meghatározza a ténylegesen felállítandó eszközök fajtáját, kizárva az azonos vagy jellegében hasonló eszközöket.
Az Önkormányzat az előző években az ország más területén az extrém jellegű hinták, játékok kapcsán keletkezett balesetekre, ill. a rendezvényt látogató személyek biztonságára való tekintettel a 2022-es Vörösvári Napok rendezvényén sem engedélyezi extrém jellegű játékok, hinták felállítását. Ezen szabály betartatása Engedélyes feladata.
Az eszközökön, hinták környékén kizárólag egyfajta zene szólhat, melyet a pályázó képviselője határoz meg és szabályoz, saját felelősségében.
Pályázati eredményhirdetés: 2022.07.07-én 14:00 órakor.

A pályázatnak az a pályázó lesz a nyertese, aki a rendezési jogosultság ellentételezéséért a legmagasabb összegű ajánlatot adja, egyebeken megfelel a pályázati feltételeknek, és ugyanakkor a körhinták és egyéb berendezések igénybevételi díját a legalacsonyabb árszinten tartja.

A pályázat nyertesét az Előkészítő és Bíráló Bizottság javaslata alapján, átruházott hatáskörben polgármester választja ki.

A pályázat nyertese jogosultságot szerez arra, hogy a közterület-használati engedély iránti kérelmet benyújtsa. A kérelemhez csatolni kell minden olyan mellékletet is (közműnyilatkozatok, engedélyek, stb.), melyek meglétét a pályázati anyagban vállalta.

Amennyiben egyesületi formában történik a pályázat benyújtása, akkor az egyesület által részt vevő vállalkozások nevét, illetve a rendezvényen megjelenő hinta megnevezését is szerepeltetni kell a pályázatban.

Jelen pályázati felhívás nem jelent kötelezettségvállalást az Önkormányzat részéről.

 

                                                                      

Kapcsolódó linkek / dokumentumok
Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []