Miben segíthetünk?

Új, kedvezőbb támogatásokat nyújtó szociális rendeletet fogadott el a Testület

Új, kedvezőbb támogatásokat nyújtó szociális rendeletet fogadott el a Testület
2021. december 10.

A szociális ügyek intézése során, az elmúlt időszakban összesített tapasztalatok szükségessé tették a jelenleg hatályos szociális rendelet felülvizsgálatát. A hivatal munkatársai többször is találkoztak olyan esetekkel, amikor a rendelet szigorú szabályozása miatt el kellett utasítani a nehéz helyzetben élő, támogatásra szoruló igénylőket. Az igazságosabb helyzetmegítélés és a nagyobb szociális érzékenység érdekében az Önkormányzat ezért egy új, kedvezőbb szociális támogatásokat nyújtó rendeletet fogadott el.

A rendelettel a város alapvetően a Pilisvörösváron élő, hátrányos helyzetű, lakhatási problémákkal, anyagi gondokkal küzdő családokat, egyedül élőket, illetve a gyermeket egyedül nevelő szülőket támogatja.

Az új rendelet több segélyezési formánál megemelte az egy főre eső jövedelemhatárt, különösen a tartósan beteg, egyedül élő, vagy gyermeket egyedül nevelő szülő, gyám esetében. Emellett természetbeni tüzelőtámogatás formájában új segítségnyújtási módot vezetett be.

Több esetben a támogatási összeg is emelkedett. Így például a SZEB átruházott hatáskörébe tartozó rendkívüli települési támogatás felső határát 42.000-ről 55.000 forintra emelte a rendelet. A válsághelyzetbe került családok valós segítése érdekében pedig a krízistámogatásként adható maximális összeg nőtt 60.000-ről 300.000 forintra.

Változás továbbá, hogy a temetési költségek, valamint a beiskolázási támogatás igénylése esetében nem vizsgálják, hogy a kérelmező négy hónapon belül részesült-e rendkívüli települési támogatásban, mivel ezek a költségek a családoknak jelentős anyagi terhet jelentenek.

A városvezetés bízik abban, hogy a változások hatására több pilisvörösvári rászorulónak tud valós segítséget nyújtani a támogatásokkal.

Hírek []
Események []
Dokumentumok []
Aloldalak []